Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Бухгалтерський облік

Збірник задач з предмету "бухгалтерський облік" варіант 2 (практична робота)

Задача 1

Виробниче підприємство відвантажило покупцям продукцію власного виробництва на суму 24000 грн. з ПДВ. Оплату за цю поставку отримано повністю.

Також було отримано від постачальників сировину за 12000 грн. з ПДВ. Оплату здійснено повністю. Скласти журнал господарських операцій, вказати первинні документи, визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті (відшкодуванню) з бюджету.

Рішення:

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій:

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Накладні, розрахунки бухгалтерії

Відвантажено готову продукцію без передоплати

24000

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

701

Доход від реалізації готової продукції

2.

Податкова накладна

Нараховане ПДВ на відвантажену продукцію

4000

701

Доход від реалізації готової продукції

643

Податкові зобов'язання

3.

Платіжне доручення, виписка з поточного рахунку

Надійшли кошти від покупця за раніше відвантажену готову продукцію

24000

311

Поточні рахунки в національній валюті

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

4.

Рахунок, накладні

Отримано сировину від постачальника

12000

201

Сировина й матеріали

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

5.

Податкова накладна

Нараховане податковий кредит з ПДВ

2000

644

Податковий кредит

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

6.

Платіжне доручення, виписка з поточного рахунку

Проведено оплату постачальнику

12000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

311

Поточні рахунки в національній валюті

7.

Розрахунки бухгалтерії

Визначено заборгованість перед бюджетом з ПДВ

2000

643

Податкові зобов'язання

644

Податковий кредит

Відповідь: суму ПДВ, яка підлягає сплаті (відшкодуванню) з бюджету – 2000 грн.

Задача 2

Посадовий оклад вантажника - 950 грн. Встановлена доплата 12% за інтенсивність роботи, а також премія 40% за своєчасне розвантаження товарів з урахуванням доплати. Утримано за матеріали, придбані на підприємстві 50 грн. Вантажник користується пільгами як чорнобилець 1 категорії.

Нарахувати заробітну плату за місяць, виконати необхідні утримання, відобразити операції на рахунках обліку.

Рішення:

Розрахуємо заробітну плату вантажника:

ЗП = 950 + (950´0,12) + (950´0,4) = 950 + 114 + 380 = 1444 грн.

Чорнобильці 1-ої категорії мають право на застосування податкової соціальної пільги з ПДФО у розмірі 150% (однієї мінімальної заробітної плати) від пільги, встановленої пп.6.1.1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб” №889-IV від 22.05.2003 р. (із змінами та доповненнями) Таке право регламентується пп.6.1.2 цього закону.

Підпунктом 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону № 889-IV визначено, що ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.

З жовтня 2010 р. розмір прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюється в розмірі 861 грн. на місяць. Отже, граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП, дорівнює 1206 грн. (861 х 1,4 = 1205,4 = 1206 грн.).

Оскільки посадовий оклад вантажника (950 грн.) є менше граничного розміру доходу, що дає право на отримання ПСП (1206 грн.), то він має право на ПСП.

Мінімальна заробітна плата з 01.10.2010 року – 907 грн.

Відповідно розмір ПСП буде дорівнювати: 907 ´ 05 ´ 1,5 = 680,2 грн.

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій:

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховане заробітної плати за окладом із урахуванням 12% за інтенсивність роботи, а також премія 40% за своєчасне розвантаження товарів

1444

91

Загально-виробничі витрати

661

Розрахунки за заробітною платою

2.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано внески до Пенсійного фонду: 1444 ´ 0,332 = 479,4 грн.

479,4

91

Загально-виробничі витрати

651

За пенсійним забезпеченням

3.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

1444 ´ 0,014 = 20,2 грн.

20,2

91

Загально-виробничі витрати

652

За соціальним страхуванням

4.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано внески до Фонду страхування на випадок безробіття: 1444 ´ 0,016 = 23,1 грн.

23,1

91

Загально-виробничі витрати

653

За страхуванням на випадок безробіття

5.

Розрахунки бухгалтерії

Утримано внески до Пенсійного фонду: 1444 ´ 0,02 = 28,9 грн.

28,9

661

Розрахунки за заробітною платою

651

За пенсійним забезпеченням

6.

Розрахунки бухгалтерії

Утримано внески до Фондів державного соціального страхування:

1444 ´ 0,005 = 7,3 грн.

7,3

661

Розрахунки за заробітною платою

652

За соціальним страхуванням

7.

Розрахунки бухгалтерії

Утримано внески до Фонду соцстрахування з безробіття:

1444 ´ 0,006 = 8,7 грн.

8,7

661

Розрахунки за заробітною платою

653

За страхуванням на випадок безробіття

8.

Розрахунки бухгалтерії

Утриманий ПДФО:

(1444 – 28,9 – 7,3 – 8,7 – 680,2) ´ 0,15 = 718,9 ´ 0,15 = 107,9 грн.

107,9

661

Розрахунки за заробітною платою

641

Розрахунки за податками

9.

Платіжна відомість, прибутковий касовий ордер

Утримано за матеріали, придбані на підприємстві

50

661

Розрахунки за заробітною платою

301

Каса у національній валюті

163

Інша дебіторська заборгованість

10.

Платіжна відомість

Виплачено заробітну плату через касу: 1444 – 28,9 – 7,3 – 8,7 – 107,9 – 50 = 1241,2

1241,2

661

Розрахунки за заробітною платою

301

Каса у національній валюті

Відповідь: сплачена заробітна плата вантажника із урахуванням всіх відрахувань – 1241,2 грн.

Задача 3

Посадовий оклад офіс-менеджера - 870 грн. Нарахована премія у розмірі 30% від окладу. За місяць відроблено 10 робочих днів. 12 робочих днів офіс-менеджер знаходився на лікарняному. Заробіток за попередні 6 місяців склав 5850 грн. при кількості робочих днів 126. Трудовий стаж –7 років.

Нарахувати заробітну плату за місяць, виконати необхідні утримання, відобразити операції на рахунках обліку.

Рішення:

Середньоденна зарплата офіс-менеджера за місяць виходячи з його окладу, нарахованої премії та фактично відпрацьованого робочого часу:

(870 + (870 ´ 0,4)) / 22 = 1218 / 22 = 55,4 грн.

На лікарняний припадає 12 робочих днів, отже, зарплата за фактично відпрацьований час: 55,4 х 10 = 554 грн.

Середньоденна зарплата за останні шість місяців перед виходом на лікарняний складала: 5850 / 126 = 46,4 грн.

Сума лікарняних з тимчасової непрацездатності: 12 ´ 46,4 = 556,8 грн.

Всього: 554 + 556,8 = 1110,8 грн.

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій:

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховане заробітної плати за окладом

1444

92

Адміністративні витрати

661

Розрахунки за заробітною платою

2.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності: а) за рахунок підприємства: 10 ´ 46,4 = 464 грн. б) за рахунок Фонду соцстрахування: 2 ´ 46,4 = 92,8 грн.

464

92,8

92

Адміністративні витрати

652

За соціальним страхуванням

661

Розрахунки за заробітною платою

3.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано внески до Пенсійного фонду: 1110,8 ´ 0,332 = 368,8 грн.

368,8

92

Адміністративні витрати

651

За пенсійним забезпеченням

4.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

1110,8 ´ 0,014 = 15,6 грн.

15,6

92

Адміністративні витрати

652

За соціальним страхуванням

5.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано внески до Фонду страхування на випадок безробіття: 1110,8 ´ 0,016 = 17,8 грн.

17,8

92

Адміністративні витрати

653

За страхуванням на випадок безробіття

6.

Розрахунки бухгалтерії

Утримано внески до Пенсійного фонду: 1110,8 ´ 0,02 = 22,2 грн.

22,2

661

Розрахунки за заробітною платою

651

За пенсійним забезпеченням

7.

Розрахунки бухгалтерії

Утримано внески до Фондів державного соціального страхування:

1110,8 ´ 0,01 = 11,1 грн.

11,1

661

Розрахунки за заробітною платою

652

За соціальним страхуванням

8.

Розрахунки бухгалтерії

Утримано внески до Фонду соцстрахування з безробіття:

1110,8 ´ 0,006 = 6,7 грн.

6,7

661

Розрахунки за заробітною платою

653

За страхуванням на випадок безробіття

9.

Розрахунки бухгалтерії

Утриманий ПДФО:

1110,8 ´ 0,15 = 166,7 грн.

166,7

661

Розрахунки за заробітною платою

641

Розрахунки за податками

10.

Платіжна відомість

Виплачено заробітну плату через касу:

1110,8 – 22,2 – 11,1 – 6,7 – 166,7 = 904,1

904,1

661

Розрахунки за заробітною платою

301

Каса у національній валюті

Відповідь: сплачена заробітна плата офіс-менеджера із урахуванням всіх відрахувань – 904, 1 грн.

Задача 4

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки; вказати первинні документи; визначити собівартість виготовленої продукції.

При виробництві 5 столів здійснені наступні витрати:

- відпущено матеріали на суму 900 грн., МШП – 200 грн.;

- нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва – 800 грн.;

- проведено відрахування на соціальні заходи;

- акцептовано рахунок Енергозбуту за електроенергію, використану для виробничих потреб – 600 грн., для опалення приміщення офісу – 300 грн.;

- нараховано знос деревообробних верстатів – 100 грн.

Рішення:

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій:

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Накладні, лімітно-забірна карта

Списані у виробництво матеріали

900

23

Виробництво

201

Сировина і матеріали

2.

Накладні, лімітно-забірна карта

Списані МШП для потреб виробництва

200

23

Виробництво

22

Малоцінні та швидкозношувальні предмети

3.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва

800

23

Виробництво

661

Розрахунки за заробітною платою

4.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано внески до Пенсійного фонду: 800 ´ 0,332 = 265,6 грн.

265,6

91

Загально-виробничі витрати

651

За пенсійним забезпеченням

5.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

800 ´ 0,014 = 11,2 грн.

11,2

91

Загально-виробничі витрати

652

За соціальним страхуванням

6.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано внески до Фонду страхування на випадок безробіття: 800 ´ 0,016 = 12,8 грн.

12,8

91

Загально-виробничі витрати

653

За страхуванням на випадок безробіття

7.

Рахунок-фактура, податкова накладна

Акцептовано рахунок Енергозбуту за електроенергію, використану для виробничих потреб, у тому числі: ПДВ

500

100

91

Загально-виробничі витрати

644

Податковий кредит

685

Розрахунки з іншими кредиторами

8.

Рахунок-фактура,

податкова накладна

Акцептовано рахунок Енергозбуту за електроенергію, використану для опалення приміщення офісу, у тому числі: ПДВ

250

50

92

Адміністративні витрати

644

Податковий кредит

685

Розрахунки з іншими кредиторами

9.

Розрахунки бухгалтерії, акт інвентаризації

Нараховано знос деревообробних верстатів

100

91

Загально-виробничі витрати

131

Знос основних засобів

10.

Розрахунки бухгалтерії

Списано на затрати виробництва для включення до собівартості сума витрат: 265,6 + 11,2 + 12,8 + 100 + 500 = = 889,6 грн.

889,6

23

Виробництво

91

Загально-виробничі витрати

11.

Розрахунки бухгалтерії

Оприбутковано готову продукцію, випущену із виробництва, за фактичною собівартістю виготовлення:

900 + 200 + 800 + 889,6 =

2789,6

26

Готова продукція

23

Виробництво

Відповідь: собівартість виготовленої продукції – 2789,6 грн.

Задача 5

Водій працює на двох підприємствах А і Б. На підприємстві А він отримує дохід у вигляді заробітної плати як за місцем основної роботи в розмірі 1830грн.

На підприємстві Б він отримує дохід у вигляді заробітної плати як за неосновним місцем роботи в розмірі 630 грн. На цьому водій є чорнобильцем 1 категорії. Водій написав заяву на підприємство Б з проханням застосувати при обчисленні податку на доходи соціальну пільгу та додав необхідні документи.

Яку суму податку на доходи повинен сплатити водій?

Рішення:

Чорнобильці 1-ої категорії мають право на застосування податкової соціальної пільги з ПДФО у розмірі 150% (однієї мінімальної заробітної плати) від пільги, встановленої пп.6.1.1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб” №889-IV від 22.05.2003 р.. Таке право регламентується пп.6.1.2 цього закону.

Оформляючись на роботу за сумісництвом, водій, як чорнобилець 1 категорії, має право отримувати податкову соціальну пільгу під час нарахування йому заробітної плати. Це можливо на основі пп.6.3.1 та пп. 6.3.2 Закону про доходи, які говорять про те, що ПСП може застосовуватися до місячного доходу у вигляді заробітної плати платника податку з доходів (яким є працівник-сумісник) лише за одним місцем роботи, яке визначається таким платником самостійно шляхом подання роботодавцю відповідної заяви. Водій, який бажає отримувати ПСП саме за неосновним місцем роботи (підприємство Б), повинен подати на ім'я роботодавця заяву про застосування податкової соціальної пільги за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 30.09.2003 р. №461, та в разі потреби - документи, що підтверджують право на пільгу відповідного розміру. Але водночас за основним місцем (підприємство А) роботи водій втрачає право користуватися ПСП. А з метою уникнення подвійного оподаткування повинен написати заяву про відмову від ПСП за основним місцем роботи.

З жовтня 2010 р. розмір прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюється в розмірі 861 грн. на місяць. Отже, граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП, дорівнює 1206 грн. (861 х 1,4 = 1205,4 = 1206 грн.).

Оскільки посадовий оклад водія (630 грн.) є менше граничного розміру доходу, що дає право на отримання ПСП (1206 грн.), то він має право на ПСП.

Мінімальна заробітна плата з 01.10.2010 року – 907 грн. Відповідно розмір ПСП буде дорівнювати: 907 ´ 05 ´ 1,5 = 680,2 грн.

У нашому випадку посадовий оклад водія (630 грн.) менше розміру ПСП (680,2 грн.), відповідно до нього неможливо застосувати ПДФО (немає з чого брати податок).

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховане заробітної плати за окладом

630

91

Загально-виробничі витрати

661

Розрахунки за заробітною платою

2.

Розрахунки бухгалтерії

Утримано внески до Пенсійного фонду: 630 ´ 0,02 = 12,6 грн.

12,6

661

Розрахунки за заробітною платою

651

За пенсійним забезпеченням

3.

Розрахунки бухгалтерії

Утримано внески до Фондів державного соціального страхування:

630 ´ 0,005 = 6,3 грн.

3,2

661

Розрахунки за заробітною платою

652

За соціальним страхуванням

4.

Розрахунки бухгалтерії

Утримано внески до Фонду соцстрахування з безробіття:

630 ´ 0,006 = 3,8 грн.

3,8

661

Розрахунки за заробітною платою

653

За страхуванням на випадок безробіття

Відповідь: загальна сума відрахувань – 19,6 грн., ПДФО не нараховується Задача 6

Посадовий оклад працівника -1020 грн. Він є самотнім батьком, що утримує дитину віком до 18 років. При утриманні податку на доходи бухгалтер виконав наступний розрахунок:

(1020-20,40-10,20-5,10)*15%

Чи погоджуєтесь Ви з цим розрахунком? Відповідь обґрунтувати.

Рішення:

Відповідно до Порядку надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2003 р. №2035 податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платника податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем нарахування (виплати), яке платник податку обирає самостійно, стосовно чого він подає працедавцю заяву про застосування пільги за встановленою Державною податковою адміністрацією формою.

Розмір пільги - у розмірі 150% суми пільги, що дорівнює 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, для платника податку, який є самотнім батьком - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

З жовтня 2010 р. розмір прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюється в розмірі 861 грн. на місяць. Отже, граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП, дорівнює 1206 грн. (861 х 1,4 = 1205,4 = 1206 грн.).

Оскільки посадовий оклад працівника (1020 грн.) є менше граничного розміру доходу, що дає право на отримання ПСП (1206 грн.), то він має право на ПСП.

Мінімальна заробітна плата з 01.10.2010 року – 907 грн.

Відповідно розмір ПСП для працівника буде дорівнювати: 907 ´ 05 = 453,5 грн.

Відповідно до пп.6.1.2 п.6.1 ст.6 Закону № 889-IV він має право на ПСП у розмірі 100% на себе та 150% на кожну дитину.

Отже, ПСП на дитину буде становити: 907 ´ 05 ´ 1,5 = 680,2 грн.

Загальна сума ПСП: 453,5 + 680,2 = 1115,7 грн.

У нашому випадку посадовий оклад працівника (1020 грн.) менше розміру ПСП (1115,7 грн.), відповідно до нього неможливо застосувати ПДФО (немає з чого брати податок).

Розмір утриманих внесків до Пенсійного фонду: 1020 ´ 0,02 = 20,4

Розмір утриманих внесків до Фондів державного соціального страхування:

1020 ´ 0,01 = 10,2 грн.

Розмір утриманих внесків до Фонду соцстрахування з безробіття:

1020 ´ 0,006 = 6,2 грн.

Відповідь: При утриманні податку на доходи бухгалтер повинен виконати наступний розрахунок: (1020 - 20,40 - 10,20 - 6,2)´15%
Реферат на тему: Збірник задач з предмету "бухгалтерський облік" варіант 2 (практична робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.