Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Бухгалтерський облік

Задачі по бухгалтерському обліку (5 задач)

Задача 4

За даними бухгалтерського обліку фірми "Віринея” було встановлено:

- станом на 8 грудня головний бухгалтер фірми провів інвентаризацію каси і встановив нестачу в сумі 46 коп., яку оформив актом та стягнув з касира;

- 25 грудня касир одержав виторг в сумі 100 грн., від завідуючого магазином №1 Колос О.П., але не оприбуткував його по касі;

- 28 грудня залишок по касовому звіту касира склав 2000 грн. (ліміт каси 1000 грн.);

- 29 грудня аудитор разом з головним бухгалтером провів інвентаризацію каси, в ході якої була виявлена нестача в сумі 120 грн.

Встановити порушення і заходи щодо їх усунення.

Рішення:

Основні порушення:

- неоприбуткування у касі готівки (ст.1 Указу Президента України від 12.06.95 р. №436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки");

- перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі (ст.1 Указу Президента України від 12.06.95 р. №436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки");

- нестача коштів у касі по причині: 1) пряме викрадення грошей; 2) привласнення сум готівки, що надійшли від різних юридичних і фізичних осіб; 3) неправильний підрахунок підсумків у касових документах і звітах касира

У разі неоприбуткування у касі готівки в сумі 100 грн. на касира накладається штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми (500 грн.).

У разі перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі (на 1000 грн.) на касира накладається штраф у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день (2000 грн.).

У разі нестачі коштів (120 грн.) в залежності від причини відсутності коштів наступає кримінальна відповідальність.

Основні заходи щодо усунення порушень обліку готівки в касі

- обговорити виявлені при перевірці порушення касової дисципліни з керівництвом підприємства і надати письмові пропозиції щодо їх усунення;

- рекомендувати керівництву підприємства прийняти рішення про застосування фінансової санкції у вигляді штрафу: 500 грн. (неоприбуткування у касі готівки в сумі 100 грн.); 2000 грн. (перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі);

- рекомендувати керівництву підприємства прийняти рішення про притягнення касира до адміністративної або кримінальної відповідальності (нестача коштів) в залежності від причини, яка викликала це порушення.

Задача 11

Перевірити вірність віднесення до складу валових витрат за 3 квартал 2009 року наступних витрат, використовуючи наступні дані обліку:

1. Витрати на оплату праці фізичних осіб склали – 167420 грн.,

2. Внески на обов'язкове державне пенсійне страхування – 7163 грн.,

3. Сплачена вартість торгових патентів – 7030 грн.,

4. Сплачені штрафи 10230 грн., за рішенням суду.

5. Витрати, не підтверджені відповідними розрахунками, платіжними або іншими документами – 3990 грн.,

6. Витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником, є підтверджені документи – 5210 грн.

7. Добровільно перераховані 4% оподатковуваного прибутку (56470 грн.) звітного періоду до державного бюджету України.

8. Витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій – 7010 грн. (основною діяльністю є виробництво продукції).

9. Суми безнадійної заборгованості у разі, коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку – 8230 грн.

10. Витрачені кошти на підготовку, організацію, ведення виробництва і реалізацію продукції – 173220 грн.

Рішення:

Згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств” №335/94-ВР від 28.12.94 року до складу валових витрат входить:

- витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (пп.5.6.1 Закону);

- внески на обов'язкове державне пенсійне страхування (суми внесених податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом (п.5.2.5 Закону), суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (п.5.7.1 Закону);

- витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником, є підтверджені документи (п.5.4.8 Закону);

- добровільно перераховані 4% оподатковуваного прибутку звітного періоду до державного бюджету України (суми коштів, добровільно перераховані протягом звітного року до Державного бюджету України … у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків – п.5.2.2)

- суми безнадійної заборгованості у разі, коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку (п.5.2.8 Закону)

- витрачені кошти на підготовку, організацію, ведення виробництва і реалізацію продукції (п.5.2.1).

Згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств” №335/94-ВР від 28.12.94 року до складу валових витрат не включаються:

- сплачена вартість торгових патентів (сплата вартості торгових патентів, яка враховується у зменшення податкових зобов'язань платника податку – п.5.3.4 Закону);

- сплачені штрафи за рішенням суду (п.5.3.5 Закону);

- витрати, не підтверджені відповідними розрахунками, платіжними або іншими документами (п.5.3.9 Закону);

- витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій (потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності, не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб – п.5.3.1 Закону);

Таким чином, до складу валових витрат за 3 квартал 2009 року були невірно віднесені витрати 3-5), 8).

Задача 13

Фірма К звернулась у аудиторську фірму з пропозицією укласти угоду про надання послуг по визначенню оцінки нанесеного збитку будівельною організацією, що здійснює ремонт на території, що прилягає до складських приміщень фірми К.

Варіанти:

1. Ремонт на території, що прилягає до складських приміщень, є причиною виникнення пожежі, при якому всі матеріальні цінності повністю згоріли.

2. Ремонт на території, що прилягає до складських приміщень, явився причиною прориву водопостачальних мереж. Внаслідок затоплення складських приміщень матеріальні цінності прийшли в повну чи часткову непридатність для виробничого споживання.

Необхідно: встановити, які докази необхідно зібрати аудитори при визначенні оцінки нанесеного збитку. Яким чином аудитор може визначити оцінку нанесеного збитку?

Рішення:

У першому випадку основним документом, який підтверджує що сталася пожежа, є акт, який підписується комісією, до складу якої входить не менш як три особи, у тому числі представник органу державного пожежного нагляду, представник адміністрації (власник) об'єкта, потерпілий.

Виходячи з того, для збереження який матеріальних цінностей використовувалися складські приміщення визначається розмір збитків:

Прямі збитки, завдані внаслідок знищення пожежею готової продукції, сировини та інших матеріальних цінностей (включаючи малоцінні та швидкозношувані речі), що перебували на складах, визначаються за оптовими чи закупівельними цінами з урахуванням транспортних, заготівельно-складських накладних витрат та норм природних збитків на момент виникнення пожежі.

Побічні збитки визначаються на підставі довідки, складеної згідно з документами бухгалтерського обліку.

Збитки, що визначені в іноземній валюті, перераховуються в гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку, що діяв на момент виникнення пожежі.

У другому випадку для визначення завданого збитку аудитору потрібно взяти акт про затоплення складських приміщень, обрахувати площу приміщень, які постраждали в результаті прориву водопостачальних мереж, визначити кількість, вартість матеріалів, які потрібні для вторинного ремонту.

Задача 28

Оформити відомість виявлених порушень при здійсненні аудиту розрахунків по податку на прибуток, використовуючи дані обліку фірми «Мрія».

До складу валових витрат за 3 квартал 2009 року в податковому обліку фірми віднесено:

1. Витрати на поточний чи капітальний ремонт становлять 13860 грн., що становить 8% сукупної балансової вартості основних фондів на початок року.

2. Витрати підприємства на утримання та експлуатацію моторних човнів і яхт, що призначені для відпочинку, становлять 1880 грн., (підприємство займається виробничою діяльністю).

3. Вартість лотерей для участі в азартних іграх – 250 грн.,

4. Вартість послуг теплової електроенергії – 15300 грн.,

5. Сума включених дивідендів – 350 грн.

Рішення:

Відомість виявлених порушень при здійсненні аудиту розрахунків по податку на прибуток за даними обліку фірми "Мрія” буде мати вигляд:

Код

Журнал-ордер, відомість

Документ

Операція

Сума збитку

Зміст порушення

Відповідні особи

Місяць

Назва

Дата

Зміст

Сума

Главбух

Керівник підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Витяг "Відомості виявлених порушень…”

 

Сума збитку

Зміст порушення

Зміст

Сума

Витрати підприємства на утримання та експлуатацію моторних човнів і яхт, що призначені для відпочинку

1880

1880

Віднесення до валових витрат витрат на потреби не пов'язані з веденням господарської діяльності, а саме: організацію та проведення відпочинку (пп.1 п.5.3.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств”)

Вартість лотерей для участі в азартних іграх

250

250

Віднесення до валових витрат витрат на потреби не пов'язані з веденням господарської діяльності, а саме: придбання лотерей, участь в азартних іграх (пп.2 п.5.3.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств”)

Сума включених дивідендів

350

350

Віднесення до валових витрат витрат на виплату дивідендів (п.5.3.8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств”)

Витрати на поточний чи капітальний ремонт

13860

13860

Віднесення до валових витрат витрат на ремонт та інші поліпшення основних фондів, які підлягають амортизації (п.5.3.2 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств”)

Всього

16340 грн. (шістнадцять тисяч триста сорок грн.)

Ситуація 7

Вихідні дані:

Є 4 групи даних, що доводять правильність облікових показників:

1. Інвентаризаційні описи обсягів незавершеного виробництва, отримані при фактичному огляді аудитором;

2. Журнали-ордери та первинні документи по рахунку 23 "Виробництво”;

3. Журнали-ордери та первинні документи по рахунку 26 "Готова продукція”;

4. Доказ точності обліку запасів, отриманий внаслідок проведеної на фірмі інвентаризації, на якій був присутній аудитор.

Необхідно:

Оцінити дані докази з точки зору їх надійності.

Журнали-ордери та первинні документи по рахунку 23 "Виробництво” та журнали-ордери та первинні документи по рахунку 26 "Готова продукція” є доказами із внутрішніх джерел. Вони є найменш надійними з вищеперерахованих. Зовнішні джерела є більш надійними, але вони відсутні у наведеному списку.

З точки зору найбільш надійнішими є аудиторські докази, одержані безпосередньо аудитором (по зростанню надійності): 1) Інвентаризаційні описи обсягів незавершеного виробництва, отримані при фактичному огляді аудитором; 2) Доказ точності обліку запасів, отриманий внаслідок проведеної на фірмі інвентаризації, на якій був присутній аудитор.

Ситуація 18

Вихідні дані:

Аудитор повинен підтвердити оцінку товарних запасів. За даним бухгалтерського обліку вартість товарних запасів складає 200000 грн. Вартість вибірки склала 65000 грн. Виявлена помилка – 1000 грн.

Необхідно:

Визначити очікувану помилку і загальну фактично очікувану помилку в генеральній сукупності.
Реферат на тему: Задачі по бухгалтерському обліку (5 задач)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.