Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Бухгалтерський облік

Вирішення задач з бухгалтерського обліку - варіант 2 (практична робота)

Задача 1

ТОВ Асторія від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт у сумі 6000 грн. (у т.ч. ПДВ). Фактична вартість виконаних робіт склала 4200 грн. (з ПДВ). Залишок грошових коштів у сумі 1800 грн. повернуто замовнику. Фактична собівартість послуг дорівнює 2800 грн. Необхідно: на підставі даних визначити необхідні суми, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи.

Рішення:

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій всі операції за цей період:

№ операції

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Платіжне доручення, виписка з поточного рахунку

Одержано попередню оплату від покупця за виконання робіт

6000,0

311

Поточні рахунки в національній валюті

681

Розрахунки за авансами одержаними

2.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ та відображені податкові розрахунки

1000,0

643

Податкові зобов'язання

641

Розрахунки за податками

3.

Акт о виконанні робіт

Виконані роботи спеціалістами ТОВ Асторія

4200,0

681

Розрахунки за авансами одержаними

703

Доходи від реалізації робіт і послуг

4.

Розрахунки бухгалтерії

Списана сума ПДВ на прибуток, закриті податкові розрахунки з ПДВ

700,0

703

Доходи від реалізації робіт і послуг

643

Податкові зобов'язання

5.

Платіжне доручення, виписка з поточного рахунку

Залишок грошових коштів повернуто замовнику

1800,0

681

Розрахунки за авансами одержаними

311

Поточні рахунки в національній валюті

6.

Розрахунки бухгалтерії

Нараховано податковий кредит з ПДВ та відображені податкові розрахунки

300,0

641

Розрахунки за податками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

7.

Розрахунки бухгалтерії

Списана собівартість виконаних робіт

2800,0

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

23

Виробництво

8.

Розрахунки бухгалтерії

Списані на фінансовий результат сума прибутку від виконання робіт

3500,0

703

Доходи від реалізації робіт і послуг

791

Результат операційної діяльності

9.

Розрахунки бухгалтерії

Списана на фінансовий результат собівартість виконаних робіт

2800,0

791

Результат операційної діяльності

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

Задача 2

Підприємство придбало через посередницьку фірму два комплекти запасних частин на двигуни вантажівок. Вартість одного комплекту 2400 грн. (з ПДВ). Сума комісійної винагороди посереднику 240 грн. (з ПДВ), вартість доставки на підприємство 120 грн. (з ПДВ), вартість нових контейнерів для зберігання запчастин 35 грн. (без ПДВ). Якою первісна вартість придбаних цінностей?

Рішення:

Первісна вартість основних засобів, до яких відносяться придбанні цінності (два комплекти запасних частин на двигуни вантажівок) складається з:

- вартості двох комплектів (без ПДВ): 2000 ´ 2 = 4000,0 грн.;

- суми комісійної винагороди посереднику (без ПДВ): 200,0 грн.;

- транспортних витрат (без ПДВ): 100,0 грн.;

- вартості двох контейнерів для зберігання запчастин (без ПДВ): 35 грн.;

- суми ПДВ, пов'язаної з придбанням основних засобів: 800 + 40 + 20 + 7 = 867 грн.

Таким чином, первісна вартість придбаних цінностей буде дорівнювати:

4000 + 200 + 100 + 35 + 867 = 5202,0 грн.

Відповідь: 5202,0 грн.

Задача 3

Працівникам підприємства надані довгострокові позики з поточного рахунку в банку: Кравченку на суму 1200 грн. (погасив позику основними засобами), Коломійчук на суму 1000 грн. (сума позики утримана з зарплати), Степаненко на суму 2100 грн. (не повернув в зазначений термін, підприємство звернулося до суду). Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи.

Рішення:

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій ці операції:

№ операції

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Виписки з поточного рахунку, грошовий чек, платіжне доручення

Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в касу підприємства для видачі довгострокової позики працівникам підприємства

4300,0

301

Каса у національній валюті

311

Поточні рахунки в національній валюті

2.

Заяви працівників на отримання позики, договори позики, видаткові касові ордери

Укладені договори довгострокової позики із працівниками, видані грошові кошти:

- Кравченко;

- Коломийчук;

- Степаненко

1200,0

1000,0

2100,0

163.1

163.2

163.3

Інша дебіторська заборгованість

301

Каса у національній валюті

3.

Договір позики

Погашення довгострокової позики Кравченком:

- погашено позику основними засобами за домовленістю сторін

1200.0

10

Основні

засоби

163.1

Інша дебіторська заборгованість

4.

Платіжна відомість, договір позики, прибутковий касовий ордер

Погашення довгострокової позики Коломийчуком:

- погашено позику шляхом утримання із заробітної плати працівника

- внесення готівки до каси підприємства

1000,0

1000,0

661.2

Розрахунки за заробітною платою

301

Каса у національній валюті

163.2

Інша дебіторська заборгованість

163.2

Інша дебіторська заборгованість

5.

Договір позики

Відображено суму неповернутої позики Степаненко при зверненні до суду

2100.0

374

Розрахунки за претензіями

163.3

Інша дебіторська заборгованість

Задача 4

У зв'язку з фізичним зносом та непридатністю до експлуатації ліквідовано комп'ютер, який знаходиться в бухгалтерії підприємства, первісна вартість 860 грн., знос 780 грн., 1992 виготовлення, придбаний та введений в експлуатацію в жовті 1992 року. Від ліквідації одержано і оприбутковано на склад згідно накладної 132 від 15.10.ц.р.: екран захисний 1 шт. по ціні 35 грн., плати зі змістом дорогоцінних металів (срібло) 9 грам по ціні 2.70 грн. за грам. Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи

Рішення:

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій ці операції:

№ операції

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Акт інвентаризації, розрахунки бухгалтерії

Списано суму зносу комп'ютера (4-а група ОЗ)

780.0

131

Знос основних засобів

10

Основні засоби

2.

Акт списання основних засобів

Виведено з експлуатації комп'ютер (списана на витрати остаточна вартість основного засобу 4-ї групи)

80.0

976

Списання необоротних засобів

10

Основні засоби

3.

Розрахунки бухгалтерії

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ (нараховується від залишкової вартості ОЗ)

16.0

976

Списання необоротних засобів

641

Розрахунки по податкам

4.

Акт про приймання матерфіалів, картка складського обліку матеріалів

Оприбутковані матеріали, запчастини, які залишилися після ліквідації комп'ютера:

- екран захисний

- плати зі змістом дорогоцінних металів (срібло) 9 грам по ціні 2.70 грн. за грам

35.0

24.3

20

Виробничі запаси

746

Інші доходи від звичайної діяльності

Задача 5

На підставі наведених даних скласти журнал реєстрації господарських операцій:

- Придбано дві облігації ТОВ Світязь (номінальна вартість кожної 500 грн.)

- Відображено операції з нарахування відсотків по придбаних облігаціях (9%)

- Отримано кошти на поточний рахунок від ТОВ Світязь в погашення облігацій: на вартість облігацій; на суму нарахованих відсотків.

- Одержано вексель від ПП Росинка в погашення заборгованості за відвантажену йому раніше готову продукцію 3000 грн.

Рішення:

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій ці операції:

№ операції

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Облігації

Придбано дві облігації ТОВ Світязь (з метою утримання на балансі до погашення)

1000.0

14

Довгострокові фінансові інвестиції

685

Розрахунки з іншими кредиторами

2.

Виписки з поточного рахунку, грошовий чек, платіжне доручення

Сплачено облігації продавцю

1000.0

685

Розрахунки з іншими кредиторами

311

Поточні рахунки в національній валюті

3.

Розрахунки бухгалтерії

Відображено операції з нарахуван-ня відсотків по придбаних облігаціях (9%)

90.0

373

Розрахунки за нарахованими доходами

732

Відсотки одержані

4.

Виписки з поточного рахунку, грошовий чек,

Отримано кошти на поточний рахунок від ТОВ Світязь в погашення облігацій:

- на вартість облігацій;

- на суму нарахованих відсотків

1000.0

90.0

311

Поточні рахунки в національній валюті

14

Довгострокові фінансові інвестиції

373

Розрахунки за нарахованими доходами

5.

Вексель

Одержано вексель від ПП Росинка в погашення заборгованості за відвантажену йому раніше готову продукцію

3000.0

341

Короткострокові векселі одержані ви національній валюті

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями
Реферат на тему: Вирішення задач з бухгалтерського обліку - варіант 2 (практична робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.