Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Бухгалтерський облік

Вирішення задач з бухгалтерського обліку (практична робота)

Задача 1

Фірма відрядила свого співробітника Іванова А.А. з 15.04.2010 по 20.04.2010 у м. Одеса. З каси йому було видано аванс у розмірі 1000 грн. Після повернення з відрядження Іванов А.А. надав авансовий звіт. У дорозі працівник перебував 2 дні. Згідно звіту витрати на проживання складали 180 грн. на добу з ПДВ без харчування, витрати на проїзд – по 72 грн. з ПДВ туди і назад.

Розрахувати загальну суму витрат на відрядження, відобразити операції на рахунках, вказати первинні документи.

Рішення:

Для більшої наочності розрахунку загальної суми витрат на відрядження покажемо зворотний бік типової форми №286 "Авансовий звіт” Іванова А.А.

Дата

Пор. № док.

Кому, за що і по якому документу заплачено

Сума

 

 

15.04.2010

1

Квиток Київ - Одеса

72 грн.

00 коп.

19.04.2010

2

Квиток Одеса - Київ

72 грн.

00 коп.

19.04.2010

3

Квитанція за проживання (4 ´ 180 грн.)

720 грн.

00 коп.

 

 

Всього

864 грн.

00 коп.

Таким чином, отримано з каси – 1000 грн.

Витрачено – 864 грн.

Залишок – 136 грн.

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій:

№ операції

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Видатковий касовий ордер

Видано аванс співробітнику Іванову А.А.

1000,0

372

Розрахунки з підзвітними особами

301

Каса в національній валюті

2.

Авансовий звіт

Здано авансовий звіт співробітником Івановим А.А. по завершенню відрядження, враховані його витрати, які підтверджені:

- на проїзд – проїзними документами;

- на проживання – рахунком за проживання у готелі

864,0

92

Адміністративні витрати

372

Розрахунки з підзвітними особами

3.

Прибутковий касовий ордер

Здано співробітником Івановим А.А. залишок з отриманого раніше авансу на відрядження у касу підприємства

136,0

301

Каса в національній валюті

372

Розрахунки з підзвітними особами

Задача 2

Вхідні дані:

Касові операції за вересень поточного року

Дата

Зміст

Документ

Сума

1

20.09

Одержано з поточного рахунку для видачі авансу

ПКО №31

1200,0

2

20.09

Видано аванс за серпень

ВКО №41

1000,0

3

20.09

Прийнято від СПД Іванова І.Д. за надані транспортні послуги відповідно до угоди №107 від 20.08

ПКО №32

550,0

4

20.09

Повернуто невикористані підзвітні суми від Сума П.Т.

ПКО №33

80,0

5

20.09

Видано Ярому В.І. на канцелярські витрати

ВКО №42

25,0

6

20.09

Повернуто невикористані підзвітні суми від Іванова П.А.

ПКО №34

125,0

На підставі цих даних оформити касову книгу.

Рішення:

Типова форма №КО-4

Номер документа

Від кого отримано чи кому видано

Номер кореспондуючого рахунку, субрахунку

Надходження,

Видаток

Залишок на початок дня

0,0

Х

ПКО №31

Одержано з поточного рахунку для видачі авансу

311

Поточні рахунки у національній валюті

1200,0

 

ВКО №41

Видано аванс за серпень

661

Розрахунки за заробітною платою

 

1000,0

ПКО №32

Прийнято від СПД Іванова І.Д. за надані транспортні послуги відповідно до угоди №107 від 20.08

361

розрахунки з вітчизняними покупцями

550,0

 

ПКО №33

Повернуто невикористані підзвітні суми від Сума П.Т.

372

Розрахунки з підзвітними особами

80,0

 

ВКО №42

Видано Ярому В.І. на канцелярські витрати

372

Розрахунки з підзвітними особами

 

25,0

ПКО №34

Повернуто невикористані підзвітні суми від Іванова П.А.

372

Розрахунки з підзвітними особами

125,0

 

Разом за день

1955,0

1025,0

Залишок на кінець дня

930,0

Х

у тому числі на зарплату

1000,0

Х

Задача 3

На АТ "Азот” прийшли до висновку про необхідність ліквідації конвеєрної лінії у зв'язку з її фізичним зносом. Первісна вартість лінії – 3000 грн., знос – 2200 грн.

Визначити, які дії необхідно провести на підприємстві при ліквідації. Який фінансовий результат такої операції.

Рішення:

Операції з ліквідації основних засобів - це операції з переведення окремих об'єктів зі статті "Основні засоби" до інших статей активів, у тому числі до оборотних. Вартість отриманих таким чином "нових" активів дорівнює сумі понесених у зв'язку з ліквідацією витрат, якщо ліквідаційна вартість об'єкта, що встановлюється підприємством самостійно разом із витратами на його демонтаж не перевищують розміру справедливої вартості отриманих у результаті: матеріалів, запчастин, комплектуючих, металобрухту тощо. При виведенні з експлуатації основного засобу у зв'язку з ліквідацією за рішенням власника (платника ПДВ) балансова вартість для цілей амортизації прирівнюється до нуля, при цьому амортизаційні відрахування не нараховуються, залишкова вартість об'єкта до складу валових витрат не включається.

Об'єкт списується з рахунка 10 і в частині залишкової вартості (в дебет витратного рахунка), і в частині зношення (в дебет рахунка 13). Паралельно нараховуються різного роду витрати, пов'язані з таким списанням, далі визначається фінансовий результат.

У нашому випадку:

- списується сума зносу конвеєрної лінії: 2200 грн.

Дт 131 "Знос основних засобів” Кт10 "Основні засоби”

- списується сума залишкової вартості конвеєрної лінії: 3000 – 2200 = 800 грн.

Дт 976 "Списання необоротних засобів” Кт 10 "Основні засоби”

- відображається сума податкових зобов'язань з ПДВ, яка нараховується від залишкової вартості конвеєрної лінії (800 грн.): 133 грн.

Фінансовий результат: збитки (Дт 793 – Кт 976) в розмірі 800 грн.

Задача 4

ТОВ "Алиса” видало переказний вексель, який не було акцептовано платником. Необхідно визначити, чи може підприємство зняти з себе відповідальність за платіж за таким векселем.

Рішення:

Визначимо поняття переказного векселя.

Переказний вексель є цінним папером, для здійснення операцій із ним потрібні як мінімум три сторони. Векселедавець (трасант) зазначає певну суму грошей, яка має бути сплачена векселедержателю іншою особою (трасатом), який має заборгованість перед векселедавцем. Третя ж особа буде платити за векселем тільки у разі, якщо вона погодиться на це ("акцепт векселя”). Якщо вексель не акцептований, платити по ньому буде той, хто його видав, тобто трасант.

Таким чином, якщо ТОВ "Алиса” (трасант) видало переказний вексель, але який не було акцептовано платником (не дало згоди платити за цим векселем), то це підприємство не може зняти з себе відповідальність за платіж за таким векселем.

Задача 5

Підприємством "Будкомплект” були придбані товари – деревообробні верстати в кількості 5 шт. за первинною вартістю 2880 грн. (з ПДВ). У зв'язку з розширенням діяльності керівництвом підприємства було вирішено один з верстатів використати як основний засіб виробництва. При цьому витрати на установку і налагодження верстата здійснювалися сторонньою організацією в розмірі 720 грн. (з ПДВ), витрати електроенергії склали 240 грн. (з ПДВ). Відобразити операції з переведення товару в основний засів підприємства "Буд-комплект”.

Рішення:

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій ці операції:

№ оп.

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Отримані деревообробні верстати (5 шт.) від постачальника

2400,0

281

Товари на складі

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

2.

Нараховано податковий кредит з ПДВ

480,0

641

Розрахунки за податками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

3.

Здійснена оплата постачальнику

2880,0

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

311

Поточні рахунки в національній валюті

4.

Один деревообробний верстат переведено в основні засоби

480,0

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

281

Товари на складі

5.

Відображені витрати на установку і налагодження верстата, витрати електроенергії

960,0

685

Розрахунки з іншими кредиторами

311

Поточні рахунки в національній валюті

6.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

160,0

641

Розрахунки за податками

685

Розрахунки з іншими кредиторами

7.

Включені у склад витрат вищевказані витрати

800,0

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

685

Розрахунки з іншими кредиторами

8.

Введено в експлуатацію деревообробний верстат як основний засіб

1280,0

104

Машини та обладнання

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

Задача 6

В результаті підмиву підгрунтовими водами підлягає зносу частина водопровідних мереж. Первісна вартість частини мережі, що ліквідовується – 8000 грн. Сума зносу мережі на момент ліквідації склала 55% від первісної вартості. Понесені наступні витрати на розбирання: нарахована зарплата – 800 грн., оплачені послуги сторонньої організації – 720 з ПДВ. Оприбутковані труби водопровідні на суму 500 грн.

Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи. Визначити фінансовий результат від ліквідації частини водопровідних мереж.

Рішення:

Підмив підгрунтовими водами частини водопровідної мережі – обставина, незалежна від платника податку.

Запишемо в журналі реєстрації господарських операцій операції по ліквідації частини водопровідної мережі за обставин, не залежних від платника податку:

№ операції

Найменування документу

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Акт інвентаризації, розрахунки бухгалтерії

Списано суму зносу частини водопровідної мережі

4400,0

131

Знос основних засобів

10

Основні засоби

2.

Акт списання основних засобів

Виведена з експлуатації частина водопровідної мережі (списана на витрати остаточна вартість основного засобу)

3600,0

976

Списання необоротних засобів

10

Основні засоби

3.

Розрахунки бухгалтерії

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ (нараховується від залишкової вартості ОЗ)

600,0

976

Списання необоротних засобів

641

Розрахунки по податкам

 

Акт про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів

Оприбутковані матеріали, які залишилися після ліквідації частини водопровідної мережі:

- труби водопровідні

500,0

20

Виробничі запаси

746

Інші доходи від звичайної діяльності

4.

Акт о виконанні робіт

Відображені витрати на розбирання частини водопровідної мережі спеціалістами сторонньої організації

720,0

976

Списання необоротних засобів

685

Розрахунки з іншими кредиторами

5.

Акт о виконанні робіт, платіжна відомість

Відображені витрати на розбирання частини водопровідної мережі власними робітниками:

- заробітна плата

- пенсійне страхування (33,2%)

- соціальне страхування (1,5%)

- на випадок безробіття (1,3%)

800,0

265,6

12,0

10,4

976

Списання необоротних засобів

661

Розрахунки

за заробітною платою

651

За пенсійним забезпеченням

652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок безробіття

6.

Розрахунки бухгалтерії

Вартість оприбуткованих матеріалів визнано доходом звітного періоду

500,0

746

Інші доходи від звичайної діяльності

793

Результати іншої звичайної діяльності

7.

Розрахунки бухгалтерії

Витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією частини водопровідної мережі, списуються на зменшення доходів

5399,0

793

Результати іншої звичайної діяльності

976

Списання необоротних засобів

Фінансовий результат: збитки – 5399 – 500 = 4899 грн.
Реферат на тему: Вирішення задач з бухгалтерського обліку (практична робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.