Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Бухгалтерський облік

Організація обліку та оплати праці на підприємствах (реферат)

Зміст

1. Які основні завдання організації обліку праці та її оплати?

2. На підставі яких основних законодавчих та нормативних документів здійснюється регулювання питань з оплати праці?

3. Які існують види та типові форми кадрової документації обліку особового складу? Для чого вони призначені?

4. Як здійснюється регулювання та документальне оформлення трудових відносин підприємства з працівником?

5. В яких випадках укладається трудовий договір? Які існують дії трудового договору?

1. Які основні завдання організації обліку праці та її оплати?

Облік праці і заробітної плати — один з найважливіших і складних процесів роботи, що вимагають точних і оперативних даних, у яких відбиваються зміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях працівників, кодах виробничих витрат і здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів.

2. На підставі яких основних законодавчих та нормативних документів здійснюється регулювання питань з оплати праці?

Основними законодавчими і нормативними документами по обліку праці і його оплаті є:

1. Кодекс законів про працю, Закон УРСР № 332-VII від 10.12.71 р. (зі змінами і доповненнями).

2. Закон України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.95 р. (зі змінами і доповненнями).

3. Закон України "Про відпустки" № 504/96-ВР від 15.11.96 р.

4. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" № 137 від 29.06.97 р.

5. Положення про порядок укладання контрактів при прийомі (найманні) на роботу працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 170 від 19.08.94 р. (зі змінами і доповненнями).

6. Порядок числення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.95 р. (зі змінами і доповненнями).

7. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства статистики України № 323 від 11.12.95 р.

8. Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок із громадян" № 13-92 від 26.12.92 р. (зі змінами і доповненнями).

9. Інструкція "Про прибутковий податок із громадян" Головної податкової інспекції України № 12 від 21.04.93 р. (зі змінами і доповненнями).

10. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, організаціями і громадянами страхових внесків у Пенсійний фонд України, а також обліку надходження і витрати його засобів, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України № 11-1 від 06.09.96 р. (зі змінами і доповненнями).

11.Інструкція про статистику чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві, затверджена наказом Міністерства статистики України № 171 від 07.07.95 р.

12.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

13.Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

14.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99 р.

3. Які існують види та типові форми кадрової документації обліку особового складу? Для чого вони призначені?

На підставі наказу вноситься відповідна запис у трудову книжку.

Підприємства ведуть облік робочого часу. Облік робочого часу і контроль за станом трудової дисципліни на підприємствах здійснюються табельним обліком.

Сутність табельного обліку полягає в щоденній реєстрації явки працівників на роботу, відходу з роботи, усіх випадків запізнень і неявок із вказівкою причини, а також часу простоїв і понаднормової роботи.

Кожному прийнятому на роботу привласнюється табельний номер, робиться оцінка в його трудовій книжці. На знову прийнятого працівника відкривається особиста картка в який вказуються необхідні анкетні дані і всі зміни по службі. Бухгалтерія кожному працівнику відкриває особовий рахунок.

Табельні номери встановлюються на підприємстві в цілому по порядково-серійній системі, причому кожному виробничому підрозділу приділяється своя серія номерів.

Оперативний облік явки працівників і їхнього перебування на роботі ведеться в цілому по чи підприємству по кожнім виробничому підрозділі в спеціальному табелі обліку використання робочого часу (типові форми Т-12, Т-13), призначеному не тільки для обліку використання робочого часу, але і для розрахунку заробітної плати.

4. Як здійснюється регулювання та документальне оформлення трудових відносин підприємства з працівником?

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві. Колективний договір полягає на основі діючого законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників і уповноважених ними органів.

Колективний договір полягає на підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, що використовують найману працю і володіють права юридичної особи.

На підприємствах застосовують оплату праці по трудових угодах.

Трудова угода укладається між підприємством і працівником, найнятим з боку для виконання конкретної роботи, якщо її не можна виконати силами підприємства, чи на договірних засадах з відповідними підприємствами й організаціями.

В даний час широко застосовується оплата праці за контрактом, що полягає за домовленістю сторін і погоджується з виконанням умов контракту.

У випадку наймання працівника за контрактом чи власник уповноважений їм орган можуть установлювати ті умови оплати праці за згодою працівника, що визначені в колективному чи індивідуальному договорі.

При укладенні цивільно-правових договорів, договорів підряду, видавничого договору процес праці не регламентується, а відносини сторін виникають тільки з питань результатів праці (обмовляються вартість робіт, час їхнього виконання, якість і т.д.).

Питання оплати праці в даний час вирішуються безпосередньо на підприємстві.

5. В яких випадках укладається трудовий договір? Які існують дії трудового договору?

Трудовий договір — це угода між працівниками і власником чи підприємства фізичною особою, по якій працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку. Власник підприємства або фізична особа зобов'язуються виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Кодексом законів про працю України регулюються трудові відносини всіх працівників.

Трудовий договір укладається, як правило, у писемній формі. Висновок договору оформляється наказом про зарахування працівника на роботу.

Список використаних джерел

1. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине: Учеб. Пособие для студентов вузов.-5-е изд.,-К.: Издательство А.С.К.,2003.-847с.

2. Кодекс законів про працю, Закон УРСР № 332-VII від 10.12.71 р. (зі змінами і доповненнями).

3. Закон України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.95 р. (зі змінами і доповненнями).
Реферат на тему: Організація обліку та оплати праці на підприємствах (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.