Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Вплив середовища на формування лісу (екологічні взаємозв'язки) (реферат)

Щоб задовольнити потреби в деревині і одночасно зберегти ліси від тотального винищення та виснаження запасів, потрібна науково-обгрунтована стратегія раціонального лісокористування та відновлення.

Втручання в природні екосистеми потребує завчасної розробки кожного господарського заходу, докладного вивчення особливостей відновлення і формування лісу на вирубках у зв'язку з головними рубками, їх технологією. Якщо способи рубок відповідають лісівничим вимогам, на вирубках зберігається чимало підросту, то процес формування нового покоління лісу йде набагато швидше і надійніше.

Об'єм головного користування лісу в Карпатах ще досить великий, але вирубані площі відразу заліснюються. Щорічно створюється понад 5-6 тис. гектарів лісових культур, а всього за післявоєнний період вирощено понад 600 тис. га штучного лісу. При цьому не завжди враховуються всі лісогосподарські та екологічні аспекти. Спрощується вікова структура лісу, погіршуються умови для збереження та накопичення природного підросту. Виникло багато одновікових смерекових похідних насаджень, що виявилися нестійкими і останнім часом гинуть від кореневої губки. Спостерігається масове всихання смереки другої та третьої генерації.

В той же час, як показали дослідження, на вирубках легко зберегти та сформувати змішані за складом корінні деревостани, запровадивши раціональні методи технології лісокористування та лісовирощування.

Практику-лісівнику необхідно мати достовірну інформацію про особливості відтворення корінних типів лісу, забезпеченість вирубок підростом, визначити розміри штучного втручання та будову лісокультурного фонду. В зімкнених насадженнях треба своєчасно подбати про оптимальний (цільовий) породний склад, кваліфіковано провести рубки догляду.

Справу обґрунтування лісогосподарських заходів полегшує багаторічний аналіз закономірностей формування лісу на всіх основних вікових етапах. Особливу цінність являють еталонні та пралісові ділянки, яких вже дуже мало збереглося в Карпатах.

Єдність лісу з середовищем слід розглядати в розумінні їх взаємної відповідності та взаємовпливу. Формування лісових екосистем залежить від суми екологічних факторів. Найбільш визначні з них - кліматичні (температура, сума опадів, світло) та едафічні (родючість грунту, його вологість, фізичні властивості).

В лісівничій практиці середовищем називають, в першу чергу, ґрунтово-кліматичні умови, але розглядають їх у поєднанні з лісовою рослинністю. І дійсно, в лісі неможливо визначити межу між рослинами і середовищем, бо для кожного дерева середовищем є не тільки грунт, вологість, але і його сусіди. Взаємодія між рослинами на одиниці площі живлення чи боротьба за світло часом переважають вплив власне кліматичних (атмосферних) факторів. Отже, при аналізі та класифікації екологічних факторів потрібно враховувати не тільки клімат та грунти, а і всі інші компоненти лісової екосистеми: дерева верхнього намету, проміжний та нижній яруси, підлісок, підріст, трав'яний покрив, лісову підстилку, мікоризу, різосферу. До групи біотичних факторів входять також мікробіологічна та грибна флора, тварини, птахи, ентомофауна.

Одним із факторів екологічного взаємозв'язку є відповідність лісових формацій умовам середовища. Ці зв'язки вивчаються із залученням методів порівняльної екології та лісової типології. Поряд з цим великого значення набуває вивчення географічних та екологічних ареалів, вертикального розповсюдження, взаємодії та динаміки лісових формацій в гірських умовах. Все це в тій чи іншій мірі пов'язане з екологічними факторами.

Список використаної літератури:

1. В.І. Гніденко Відновлення і формування лісу на вирубках / Ужгород: "Патент", 1997, - 123 с.

2. Гниденко В.И., Чернявский Н.В. Естественное возобновление на различных типах вырубок в Украинских Карпатах / /Лесоводство и агролесомелиорация. Вып. 46.К.: Урожай, 1976. С.52-58.

3. Дылис Н.В. Система почва - фитоценоз. //Лесоведение. № 1. Наука, 1987. С.3-11.
Реферат на тему: Вплив середовища на формування лісу (екологічні взаємозв'язки) (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.