Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Вплив головних рубок на фізико-хімічні властивості грунтів після рубок (реферат)

При здійсненні лісогосподарських та лісокультурних заходів важливо зберегти верхні шари грунту, що виконують функції основної лабораторії його родючості. Фізичні властивості грунтів під наметом лісу характеризуються найбільшою стабільністю. На помірно зріджених рубками ділянках лісу його екологічні властивості ще зберігаються. Тому кращими лісокультурними категоріями слід вважати малопорушені частково поновлені свіжі вирубки, які майже не потребують штучного втручання.

Після головної рубки, якщо вона виконана згідно з існуючими лісівничими вимогами, в перші роки помітних змін у фізиці грунту на вирубці не спостерігається, пухкість його досить висока (0,80 - 0,90 г/см3). Але з віком на вирубках, якщо не відбулося своєчасного відновлення лісу, грунти значно ущільнюються. Особливо це помітно на задернілих злакових (куничникових) вирубках в низькогірних та рівнинних дібровах. Процес "старіння" вирубки короткочасний, ущільнення грунту досягає по об'ємній вазі 1,26-1,30 г/см3, а загальна порозність зменшується на 15-20% (табл. 1). Задерніння відбувається не лише на непоновлених вирубках, а й на заліснених площах в незімкнених зріджених культурах, де немає підлісочних та підгонних порід.

Вивчення фізичних властивостей грунтів доцільно проводити на парних об'єктах: свіжа вирубка - намет лісу, стара задерніла вирубка - намет лісу, прогалина-намет лісу. Враховуються найбільш характерні типи вирубок, на яких особливо чітко можна прослідкувати динаміку водно-фізичних властивостей грунту. Оптимальні варіанти (свіжі вирубки й намет лісу) добре порівнювати з екстремальними (куничникові, злакові). Всі ці особливості були враховані при дослідах, проведених в свіжих грабових дібровах, свіжих та вологих бучинах Закарпатської області в Мукачівському лісокомбінаті.

Таблиця 1

Водно-фізичні властивості бурих лісових грунтів на вирубках в дібровах і бучинах (Мукачівський лісокомбінат)

№№

ділянок (варіантів)

Опис ділянки (місце взяття зразків)

Вологість,

%

Об'ємна вага (щільність), г/см3

Питома вага, г/см3

Порозність,

%

Свіжа грабова діброва

4-а

Намет лісу

18,3

0,93

2,45

62,1

3

Свіжа вирубка

39,5

1,01

2,51

50,6

4

Злаково-різнотравна 5-річна вирубка

18,6

1,36

2,48

45,2

5

Стара куничникова вирубка 10-річного віку

12,6

1,54

2,48

37,9

Волога чиста бучина

6

Намет лісу

42,4

0,99

2,59

61,8

6-а

Малиново-різногравна вирубка (3-5 років)

35,9

1,15

2,57

56,9

7

Кіпрейно-злакова вирубка (трирічна)

32,3

1,24

2,65

53,2

На досліджених категоріях спостерігався різний режим вологості, залежно від рангу гігротопу та рельєфу ділянки. Вологість на вирубках перебуває в тісній взаємодії з трав'яним покривом, який і є її основним індикатором. У той же час видовий склад покриву, його зімкнутість, висота, швидкість накопичення та розкладання відпаду в певній мірі впливають на вологість верхнього шару грунту. Свіжі вирубки, якщо на них зберігся верхній шар грунту, лісова підстилка та групи самосіву, мають більi стабільну вологість, швидко поновлюються, і культури на них ростуть задовільно. Особливо це характерно для зони букових лісів. В дібровах переважають вирубки колишніх розладнаних насаджень. Лісові умови на таких категоріях давно порушені, а після суцільної рубки процес задерніння прискорюється. Майже на другий рік вирубки вкриваються буйними заростями куничнику, осоки, ожини, ситнику, щучнику. На підвищених місцях відбувається висихання та ущільнення верхнього шару грунту до критичного рівня. Понижені місця, навпаки, надмірно зволожуються.

Фізичні властивості грунтів у дібровах далекі від оптимальних. Щільність грунту на вирубках в культурах чотирирічного віку досягає 1,36-1,41 г/см3. З віком зменшується і порозність (від 60 до 38 %). Після зімкнення культур починається накопичення лісової підстилки, що веде до поступового поліпшення фізичних властивостей грунту.

В бучинах на свіжих вирубках грунти мають більш пухку будову (0,01-1,16 г/см3), не так швидко старіють, але на куничникових та інших задернілих варіантах процес ущільнення грунту досягає максимуму за 5 років (1,37 - 1,40 г/см3). Малинові, кіпрейні, різнотравні вирубки в букових, буково-ялицево-смерекових та смерекових лісах повністю зберігають свою первинну пухку структуру грунтів упродовж усього лісовідновного періоду.

Зберігання чи пошкодження верхнього шару грунту на лісосіках різних систем рубок пов'язане не тільки з фізичними, але й з хімічними показниками і характеризує господарчу доцільність чи лісівничу ефективність того чи іншого заходу. Поступові насіннєво-лісосічні та групово-вибіркові рубки істотних змін в хімії грунтів не викликають. Але на трелювальних волоках, що займають 5-10 % площі, ці зміни помітні (табл. 2).

Вже в перший рік після рубки зменшується кількість гумусу, гідролітична кислотність. З частковим виверженням нижніх шарів грунту та перемішуванням їх під час тракторного трелювання змінюється реакція середовища. Завжди кисле в шпилькових лісах, воно під час лісорозробок наближається до лужного. Значні пошкодження грунту можуть викликати прогресуючі негативні зміни його фізико-хімічних властивостей, пов'язані з ерозією та процесами вимивання розчинних сполук. Надалі, якщо вирубка поновилась і вкрилась лісом, ці процеси уповільнюються, а після утворення нового намету лісу починається акумулювання відпаду.

Таблиця 2

Вплив поступових та вибіркових рубок на хімічні властивості грунту (Надвірнянський лісокомбінат, район буково-ялицево-смерекових лісів)

Спосіб рубки

Місце відбирання зразків

РН

соляне

рН

водне

Гумус,

%

Сума погл. основ. мГ. екв.

Гідролі-тична кислот-ність

Насіннєво-лісосічна двоприйомна

Непошкоджений шар

4,0

4,8

9,65

16,47

29,49

Трелювальний волок

4,2

5,4

7,82

15,38

27,21

Насіннєво-лісосічна трьохприйомна

Непошкоджений шар

4,4

5,2

6,96

14,84

12,95

Трелювальний волок

5,0

6,0

5,87

11,52

10,21

Групово-вибіркова

Непошкоджений шар

4,2

5,2

8,93

15,95

22,31

Трелювальний волок

4,8

5,0

8,16

13,50

19,53

У балансі споживання органічних та мінеральних речовин абсолютна вага відпаду досягає 3-5 тис./га (А.В. Диліс, 1987). Протягом життя лісу відмирає й надходить у грунт органічних речовин в 4-5 разів більше, ніж затримується в надземній живій фітомасі, тобто відкладається у вигляді деревного приросту. При накопиченні зеленої маси, як відомо, величезну роль відіграють процеси фотосинтезу. Природний відпад збільшує родючість грунту, сприяє процесу утворення гумусу. До деякої міри цей процес прискорюється господарчим втручанням. Обороти лісокористування, періоди лісопоновлення та динаміка антропогенних впливів на грунтоутворюючі процеси тісно пов'язані між собою.

Список використаної літератури:

1. В.І. Гніденко Відновлення і формування лісу на вирубках / Ужгород: "Патент", 1997, - 123 с.

2. Гниденко В.И., Чернявский Н.В. Естественное возобновление на различных типах вырубок в Украинских Карпатах / /Лесоводство и агролесомелиорация. Вып. 46.К.: Урожай, 1976. С.52-58.

3. Дылис Н.В. Система почва - фитоценоз. //Лесоведение. № 1. Наука, 1987. С.3-11.
Реферат на тему: Вплив головних рубок на фізико-хімічні властивості грунтів після рубок (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.