Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Вивчення ерозійних явищ у зв'язку з різними лісогосподарськими заходами (реферат)

Ерозія на гірських схилах Карпат завдає значної шкоди народному господарству. Виникає вона здебільшого в результаті невдалої господарської діяльності людини.

Зростаючі вимоги раціонального використання природних багатств і енергетичних ресурсів Карпат вимагають створення такого комплексу лісогосподарських заходів, які були б спрямовані на максимальне підвищення продуктивності гірських лісів та збереження їх водорегулюючих і грунтозахисних функцій.

Якщо в напрямі лісотипологїчної характеристики Карпатських лісів і досліджень по створенню найбільш відповідних типів лісових культур зроблено значний крок вперед, то в питанні досліджень гідрологічної ролі лісів, їх водорегулюючих та грунтозахисних функцій цього сказати не можна.

У значній мірі на посилення процесів ерозії вплинули недосконалі прийоми рубок головного користування. Хоч доведено, що поступові насіннєво-лісосічні рубки значно знижують інтенсивність ерозійних явищ порівняно з суцільнолісосічними, проте ще недостатньо повно обгрунтований вплив крутизни, експозиції протяжності схилів на розвиток ерозійних явищ при тому чи іншому способі рубки. У спеціальній літературі немає даних про вплив лісових ценозів на інтенсивність стоку залежно від віку насадження, його повноти, видового складу деревної рослинності, характеру і ступеня розвитку живого покриву, мертвої підстилки, типу лісу та інших показників. Нез'ясований також вплив різних лісонасаджень на інтенсивність танення снігу.

Дослідження ерозійних явищ у зв'язку з рубками головного користування в Карпатах провадились переважно спрощеними методами. Здебільшого дослідні роботи зосереджувались на ділянках лісосік, які вже підлягали процесам ерозії. Тут вивчення динаміки ерозії провадилось до моменту її припинення. Контролем був розташований поруч лісостан.

Для характеристики стоку використовувались дані Гідрометслужби по витратах води окремих гірських річок. Ці дані далеко неповно характеризували режим стоку з лісової площі, бо значні басейни рік охоплюють різні категорії земель.

Найбільш ефективним методом вивчення явищ ерозії у зв'язку з різними лісогосподарськими заходами є метод довголітнього обліку твердого і рідкого стоку на стаціонарних ділянках.

В системі Гідрометслужби вивчення стоку залежно від різних категорій земель, елементів рельєфу і господарських заходів провадиться на стокових площадках. Вони охоплюють незначні території з відносно пологим рельєфом. Як правило, стокова площадка буває розміром не більше 1 га. Що ж до гірських, умов Карпат, то тут провадяться лише спостереження за стоком на річках, які мають значну водозбірну площу — від десятків до сотень квадратних кілометрів.

Для розробки найбільш раціональних протиерозійних засобів пропонується вести облік твердого і рідкого стоку не на стокових площадках, а на невеликих замкнутих водозбірних площах. Така постановка дослідів мотивується тим, що проведення обліку за твердим і рідким стоком з усієї водозбірної площі дасть результати найбільш наближені до природних і виробничих умов. Крім цього, на незначній за своїми розмірами стоковій площадці при вирубці лісу не матимуть місця усі ті зміни грунтового покриву, які відбуваються внаслідок експлуатації лісу у виробничих умовах, а на водозбірній площі вони відображатимуться повністю.

У зв'язку з рубками головного користування вивчення ерозійних явищ буде проведено в поясі букових і ялинових лісів. Для цього підбирається 3 водозбірні площі, близькі за конфігурацією рельєфу, з однаковими лісорослинними умовами та насадженнями, схожими за таксаційними ознаками.

Дослідження провадяться в такій послідовності. Після створення гідрометричних постів в усіх трьох водозборах провадяться спостереження за твердим і рідким стоками протягом трьох років. Потім ці спостереження продовжуються, причому на одному з водозборів провадять суцільно-лісосічну рубку, на другому поступово-насіннєво-лісосічну і третій водозбір залишають у вигляді контролю.

Всі спостереження провадяться на гідрометричних постах у створах водозбірних площ, які створюються відповідно до прийнятої стандартизації Гідрометслужби.

Паралельно з спостереженнями за стоком на всіх трьох водозбірних площах і на відкритому місці, провадиться точний облік опадів та їх інтенсивності за допомогою дощомірів і плювіографів.

Одночасно з вивченням твердого і рідкого стоку намічається вести облік повного балансу вологи. Багаторічні спостереження за динамікою стоку і гідрологічного балансу дадуть змогу протягом повного циклу лісогосподарського виробництва одержати дуже цікавий матеріал з ряду питань гідрології лісу.

Вивчення характеру ерозійних явищ на різних елементах рельєфу з урахуванням крутизни, експозиції і довжини схилів, густоти і характеру розташування підросту, трав'яної рослинності і лісової підстилки, а також впливу інших факторів на особливості ерозії доцільно провадити на стокових площадках.

Вони можуть розташовуватися на водозбірних площах або за їх межами залежно від цілеспрямованості дослідів.

Проведення різних лісогосподарських заходів на досліджуваних ділянках (різні способи укладки порубних решток, висів люпину та інших рослин, які здатні закріплювати грунт від змиву, створення культур різних типів змішання і густоти) дає можливість знайти найбільш ефективні прийоми попередження ерозії.

На стаціонарах по вивченню твердого і рідкого стоку, а також повного балансу вологи намічається одержати дані з таких проблемних питань:

1. Характер та інтенсивність твердого і рідкого стоку залежно від різних прийомів рубок головного користування.

2. Період максимуму, мінімуму і повного затухання ерозії залежно від різних прийомів рубок.

3. Характер та інтенсивність стоку залежно від вікових категорій насаджень.

4. Вплив трав'яної рослинності, яка розвивається на відкритих лісосіках, на інтенсивність ерозії.

5. Вплив різних вікових категорій підросту на хід ерозійних гявищ.

6. Найбільш доцільні типи змішування лісових культур на ерозійно-небезпечних схилах.

7. Найбільш доцільні способи очищення лісосік, які забезпечують попередження ерозійних явищ.

8. Асортимент трав'яної рослинності, яку найбільш доцільно використовувати для закріплення схилів.

9. Вплив крутизни, експозицій і протяжності схилу на динаміку ерозійних явищ.

10. Вплив інших лісогосподарських заходів на припинення ерозії грунтів.

11. Характер процесів танення снігу під пологом букових і ялинових насаджень залежно від їх віку.

12. Динаміка повного балансу вологи по різних вікових категоріях у букових і ялинових лісах Карпат.

Спрощені методи обліку ерозії намічається використовувати на площах при обслідуванні їх ступеня еродованості.
Реферат на тему: Вивчення ерозійних явищ у зв'язку з різними лісогосподарськими заходами (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.