Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Висновки стосовно відновлення продуктивності лісів Карпат (реферат)

Дослідження природного лісовідновлення головних лісоутворюючих порід у лісах Карпат дозволяють зробити такі висновки.

Під наметом ялинових і букових насаджень Карпат спостерігається в більшості випадків добре відновлення ялини і бука. Успішність попереднього відновлення карпатських ялинників і бучин залежить від цілого ряду причин. Головна з них — відповідна повнота материнського деревостану. Найбільша кількість самосіву і підросту ялини та бука як в свіжовологих раменях і сураменях, так і в бучинах та субучинах зустрічається при повноті 0,7. У рідинах всіх типів ялинових і букових лісів, а також в насадженнях з високими повнотами (1,0—0,9) підріст ялини і бука зустрічається в меншій кількості. Він розташований звичайно групами.

На суцільних ялинових і букових лісосіках переважає підріст 5—6-річного віку. Добре та задовільне відновлення лісу на суцільних вирубках пов'язане в основному з попереднім відновленням, тобто наявністю підросту, під наметом материнського насадження до рубки. Наступне природне відновлення лісу на суцільних вирубках відбувається слабо, і частіше зустрічається на порівняно глибоких, добре розвинених грунтах, на схилах північної експозиції.

Якість природного відновлення суцільних лісосік залежить від способу і часу трелювання, ширини лісосіки, крутизни і експозиції схилу, способу і якості очищення лісосік та від інших причин. При кінному трелюванні зберігається в 2—3 рази більше самосіву та підросту ялини і бука, ніж при тракторному і лебідочному.

Зі збільшенням крутизни схилу кількість збереженого підросту всіх порід зменшується.

Для забезпечення природного відновлення лісу в насадженнях, під наметом яких є більше 10—15 тис. штук на 1га ялинового і букового підросту, необхідно провадити рубку в зимовий період по глибокому сніговому покриву. При лісозаготівлях в безсніжний період трелювання треба провадити повітряним способом, зберігаючи на всіх етапах лісозаготівельного процесу самосів і підріст ялини та інших цінних порід, переважно 4—6- річний, який може краще пристосовуватися до мікроклімату суцільної лісосіки.

Збережений після рубки самосів і підріст порівняно добре росте на схилах всіх експозицій. Цьому, безперечно, сприяють кліматичні умови Українських Карпат (висока вологість повітря та сума позитивних температур протягом вегетаційного періоду). Процеси природного відновлення на суцільних лісосіках, розташованих на схилах північних експозицій, відбуваються значно краще порівняно з південними, тому що на таких схилах для молодого ялинового і букового підросту створюються більш сприятливі мікрокліматичні умови.

Велике значення для забезпечення природного відновлення при суцільно-лісосічних рубках має ширина лісосіки та спосіб її очищення. На схилах південної експозиції ширина лісосіки повинна бути значно меншою, ніж на північній, де створюються більш сприятливі метеорологічні умови для самосіву і підросту головних порід.

Суцільні рубки в ялинниках і бучинах Карпат можна допустити лише на малих площах при умові максимального збереження самосіву і підросту, що утворився під наметом лісу.

Насіннєво-лісосічні та групово-вибіркові рубки в бучинах дають позитивний лісовідновний ефект особливо при високій культурі їх проведення.

Поступові рубки слід проводити в зимовий період по сніговому покриву. Для зменшення пошкоджень підросту при цьому слід застосовувати повітряний спосіб трелювання та цілеспрямовану валку дерев.

Лісовідновні процеси в бучино-дібровах відбуваються задовільно та добре. Найбільша кількість самосіву та підросту дуба спостерігається при середніх повнотах насаджень, в складі яких домішка бука незначна.

Під наметом високоповнотних деревостанів самосів дуба з'являється в значній кількості, але через нестачу світла на 3—4- й рік перетворюється в торчки і поступово гине.

Для вирощування високопродуктивних дубово-букових насаджень необхідно рубками догляду регулювати участь бука в складі деревостанів.

При проведенні поступових рубок у бучино-дібровах необхідно своєчасно провадити догляд за підростом дуба, що зберігається під час рубок.

З метою максимального збереження природного відновлення головних лісоутворюючих порід необхідно ввести відповідну преміальну систему. При матеріальній заінтересованності лісорубів та трелювальників втрати підросту будуть зведені до мінімуму.

Природне відновлення дає велику економію грошових витрат тому, що штучне лісовідновлення на крутих схилах дуже трудомістке.

Впровадження в культуру цінних швидкоростучих порід на фоні природного підросту дуба, бука, ялини, смереки знайде кращі умови для свого росту порівняно з оголеними кам'янистими схилами.
Реферат на тему: Висновки стосовно відновлення продуктивності лісів Карпат (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.