Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Відносини рослин у фітоценозах (реферат)

Між рослинами в угрупованнях існує широкий спектр взаємодій: від несприятливих до позитивних. Більшість фітоценологів та екологів, включаючи Р.Уіттекера й Т.О.Работнова, у співіснуванні популяцій вбачають, перш за все боротьбу чи конкуренцію. Фітоценози, у більшості випадків, складаються з ценопопуляцій багатьох видів рослин. Тому кожна окрема ценопопуляція зазнає з боку інших ценопопуляцій у фітоценозі сумарного конкурентного тиску. Цей ефект називають дифузною конкуренцією (Злобін, 1998).

Для видів, де у "стратегічній тріаді" переважає властивість "К" або "S", конкуренція, як спосіб "існування" між рослинами, ніякої ролі не відіграє (Миркин, 1986). Для "силовиків" просто немає підходящого партнера, а стійкі стрес-толеранти обмежуються такими бідними умовами, на які майже ніхто не претендує. Але, якщо в "тріаді" є істотна частка властивості R, то конкуренція відіграє важливу роль.

Крім конкуренції між рослинами існують такі типи відносин (Миркин, 1986):

1. Однобічне середовище утворення - вплив віолента-дерева на патієнта-траву, коли дерево перехоплює основну частину світла і створює умови неповного освітлення під пологом лісу. Трав'янисті рослини при цьому суттєво не впливають на дерево. Така форма взаємодії між організмами, коли один пригнічує іншого, а сам не відчуває його негативного впливу, називається аменсалізмом.

2. Прямі відносини типу механічних (проривання кореневищами підземних органів іншого, взаємний тиск) та біохімічних. До біохімічних взаємодій відносяться паразитизм та напівпаразитизм. Паразитизм - це форма відносин між організмами, при якій один з партнерів використовує іншого. Рослини-паразити не здатні до фотосинтезу і повністю залежать від метаболізму рослини-господаря. До паразитів належать представники родів вовчкових (Orobanchaceae L.) та повитицевих (Cuscutaceae L.), тобто бур'яни. Напівпаразитизм - це явище, коли експлуатуючі рослини зберігають здатність до фотосинтезу і використовують неспецифічні пластичні речовини рослини-господаря. Будь-який напівпаразит може вступати у відносини з десятками господарів. Напівпаразити родини ранникових (Scrophulariaceae L.), наприклад, з роду дзвінець (Rhinanthus L.) завдають значної шкоди лучним угрупованням, знижуючи їх врожайність, причому самі накопичують дуже малоякісну фітомасу.

3. Алелопатія. Про це явище взаємодії між рослинами знав ще античний вчений Пліній: навколо грецького горіха не ростуть ніякі інші види. Сучасними дослідниками було доказано, що радіус його негативного впливу становить близько 16 м. Алелопатія - взаємний вплив рослин, що входять до складу фітоценозу і зумовлений виділеннями у навколишнє середовище фізіологічно активних речовин.

Дж.Хорборн (1984) (цит. за: Б.М.Миркин, 1986) у монографії "Биохимическая экология" наводить цікавий приклад алелопатичної взаємодії рослин. Насіння паразитних рослин проростає лише тоді, коли на нього впливають кореневі виділення рослин-господарів. У багатьох випадках вдалося синтезувати аналоги таких виділень. Спровоковане цими речовинами насіння, наприклад - вовчка (Orobanche L.), проростає, а проростки, не знайшовши поруч кореня рослини-господаря, гинуть.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Миркин Б.М. Основы фитоценологии: Учеб. пособие. Уфа: Изд-во Башкирского ун-та, 1986. - 80 с.

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). - Уфа: Гилем, 1998.-413 с.
Реферат на тему: Відносини рослин у фітоценозах (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.