Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Типи вирубок лісів та їх класифікація (реферат)

Згідно з існуючими методичними розробками та дослідженнями, вивчати систематику вирубок можна лише з урахуванням географічної зональності, місцеположення та ґрунтових умов. Тип вирубки тісно пов'язаний з рельєфом та породним складом зрубаного материнського насадження або з висхідним типом лісу.

В екстремальних умовах тайги, в її порівняно бідних едатопах (лишайникових та вересових борах) завжди формуються однойменні типи вирубок. На родючих грунтах різноманітність типів вирубок збільшується. Якщо екологічні умови сприяють розповсюдженню певного виду трав'яної рослинності, утворюються локальні екоареали, в межах яких домінуючі види пригнічують інші, формуючи суцільний фон.

В Карпатах чітко простежується зв'язок між природно сформованими угрупованнями лісу і типами вирубок (табл. 1). Наприклад, в дубових та дубово-букових лісах формуються різнотравні, осокові та куничникові типи вирубок. Поряд з ними зустрічаються численні проміжні варіанти (ситникові, осоково-злакові, снитево-ялицеві). Їх існування пов'язане з вологозабезпеченістю та фізико-механічними властивостями грунту. Взаємозв'язок між типами вирубок набагато складніший, ніж здається на перший погляд.

В одному типі лісу формується одночасно декілька типів вирубок з різним видовим складом рослинного покриву. Окремі види (малину, ожину) можна віднести до категорії екологічних космополітів. Вони зустрічаються по всьому вертикально-екологічному профілю Карпат.

Трав'яний покрив, його видовий склад, численність, енергія росту, ступінь розвитку використовуються в лісотипологічній практиці як провідні ознаки, або індикатори типу лісу. Найбільш надійними індикаторами є рослини з обмеженим екологічним діапазоном (амплітудою) , тобто ті, що вимагають певних умов середовища. Це представники звичайної підпологової флори, до яких ми звикли, як до постійних мешканців лісу. Наприклад, квасеницю звичайну, маренку запашну, вороняче око, кострицю, яглицю, зірочник можна зустріти в дібровах, бучинах і раменях під пологом лісу. Але на лісосіках вони швидко зникають і майже ніколи не утворюють суцільного покриву. В той час, як рослини з широким екологічним діапазоном - різні види осоки, ожика волосиста, іван-чай, малина, ожина зустрічаються в більшості типів лісу, а на зрубах утворюють суцільні покриви. При поступових та вибіркових рубках фон трав'яного покриву вирубки формується здебільшого з представників піднаметної флори. Тому в бучинах і субучинах розповсюджені різнотравні, ожикові, малинникові та кіпрейно-різнотравні вирубки.

У вологих букових яличниках на схилах західних та північно-західних експозицій формуються папоротево-кіпрейні та різнотравні, тіневитривалі типи покриву.

В цілому в лісових екосистемах Карпат можна виділити більше тридцяти типів вирубок, що відрізняються за своїми екологічними особливостями та впливом на процеси лісовідновлення. Рослинний покрив надзвичайно різноманітний. До його складу входить близько 300 видів, що утворюють майже 40 рослинних угруповань (С.С. Фодор, 1974). Видовий склад, динаміка його формування перебувають у прямій залежності від висоти над рівнем моря (рис. 8), топографії схилів, віку вирубки, родючості грунту, а також господарчих заходів.

Таблиця 1

Формування вирубок у висхідних типах лісу

Характеристика насадження до рубки

Тип лісу

Тип вирубки

Вік вирубки

Кількість підросту

склад

вік,

років

повнота

проективне покриття, %

в тому числі аборигенних порід, (тис. шт./га)

Дубові та буково-дубові ліси

8Д2Бк

120

0,7

Свіжа букова судіброва

Різнотравний

4

12,3

60

11,9

ЗДІЯс

120

0,7

Волога ясенева діброва

Осоковий

5

6,4

38

6,1

9ДІГ

55-120

0,6

Свіжа грабова судіброва

Куничниковий

8

2,1

87

2,0

Букові ліси

ЮБк

100-130

0,5-0,6

Волога чиста бучина

Кіпрейно-різнотравний

4

36,1

30

35,5

8БкІЯзІЯл

100-130

0,6

Волога ялиново-ялицева субучина

Малиновий

5

20,6

46

20,6

ЮБк

 

 

Свіжа чиста бучина

Польовицевий

4

10,9

64

8,0

Буково-ялицеві ліси

7ЯцЗБк

110-130

0,7

Волога букова яличина

Папоротево-кіпрейний

3

26,5

40

24,8

8Яц2Бк

130-170

0,6

Волога букова яличина

Ожиновий

4

14,8

56

14,0

Буково-ялицево-ялинові ліси

7Ял2ПхІБк

100-120

0,7

Волога буково-ялицева сурамінь

Кіпрейний

6

45,0

45

45,0

5ЯлЗЯц2Бк

100-140

0,8

Волога буково-ялицева сурамінь

Малиновий

3

17,6

42

17,0

7Ял2Бк1Яц

120-130

0,8

Волога буково-ялицева рамінь

Ожиновий

4

7,0

75

7,0

Ялинові високогірні ліси

ІОЯл

120

0,8

Волога чиста сурамінь

Чорнично-кіпрейний

6

27,6

70

27,0

9ЯлІКд

100-120

0,7

Вологий кедровий субір

Брусничний

3

8,2

62

8,2

Примітка: Д – дуб, Бк – бук, Яс – ясен, Г – граб, Пх – піхта (ялиця), Ял – ялина, Кд – кедр.

Для класифікації з практичною ціллю всі дрібні одиниці доцільно об'єднати в найбільш характерні господарчо-екологічні групи (табл. 2).

Кожному типу вирубки відповідає висхідний тип лісу, хоча окремі варіанти (кіпрейні, кіпрейно-різнотравні, малинові, ожинові та інші) зустрічаються відразу в багатьох типах лісу, тому на лісотипологічній основі і планується більшість лісогосподарських заходів. Успішність природного відновлення також, головним чином, залежить від типу лісу, а тип вирубки суттєвого впливу на попереднє відновлення не має. Тільки популяції наступного відновлення і часткової культури повною мірою залежать від екологічної ситуації, що склалася на вирубці протягом лісовідновного періоду.

Таблиця 2

Екологічно-господарська класифікація та розповсюдженість основних типів вирубок

Лісорослинні умови

Висхідні типи лісу

Екологічно-господарські групи вирубок

Поширення,

%

Типи вирубок

СД

СзЕПБк; СзБкЕП;

Різнотравні

23

Кіпрейні

СзБкПЕ, с3е

 

ДзБк

Кіпрейно-різнотравні

Д3БкП

Папоротево-різнотравні

Д3БК;Д3БкП;

Змішано-різнотравні

Д3БкПЕ

 

ВСД

с3-д3 (ДБкПЕ)

Чагарничкові

62

Малинові

с3-д3бк

Ожинові

В3Е, С2-3Е

Чорничні

В3К

Брусничні

ВС

СзБк; с3е

Ситниково-осокові

12

Ожикові

С3ГД; С3БкД

Осокові

ВС

С3ГД; С3БКД

Злакові

3

Польовицеві

В2-3Е

Вівсяницеві

В3Е, С3Е

Щучникові

С2ГД; С2-зБкД

Куничникові

2Е)

 

Все це свідчить про те, що виконання тих чи інших заходів по лісовідновленню та вирощуванню лісу на лісосіках повинно проводитися в залежності від типу лісу з одночасним врахуванням особливостей екологічно-господарських категорій вирубок та їх типологічних варіантів.

Список використаної літератури:

1. В.І. Гніденко Відновлення і формування лісу на вирубках / Ужгород: "Патент", 1997, - 123 с.

2. Наставление по рубкам ухода в горных лесах Карпат Украинской ССР. К., 1986. С.62.

3. Неслер П.М. Вспомогательные таблицы для вычисления площадей проекций крон. М.-Л.: Сельхозгиз, 1934. С.40.

4. Обыденников В.И., Кожухов Н.И. Типы вырубок и возобновление леса. М.: Лесная промышленность, 1977. С.172.

5. Солодкова Т.И. Парцеллярная структура буковых лесов Предкарпатья и ее влияние на возобновление бука //Лесоведение, 1974, № 1. С.48-52.
Реферат на тему: Типи вирубок лісів та їх класифікація (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.