Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Створення лісових культур стрічковим способом (реферат)

При визначенні того чи іншого способу створення лісових культур велике значення має економічна оцінка проведених робіт по вирощуванню насаджень. Недоліком багатьох способів створення культур є те, що на їх вирощування до періоду зімкнення крон витрачається багато ручної праці. Для порівняння економічної ефективності вирощування лісових культур, створених різними способами, проводився облік фактичних затрат на вирощування експериментальних насаджень в лісництвах Одеської області.

Грунт під дослідні насадження готувався по системі раннього зябу, з глибиною оранки 27 см. Сівба і посадка культур всіма досліджуваними способами проводилась ранньою весною перед початком польових робіт. Догляд за молодими культурами полягав у тому, що в стрічкових культурах щорічно один раз на рік протягом шести років проводилась мілка оранка міжстрічкових смуг, а в стрічках до зімкнення крон — спушення грунту. В рядково-лункових посівах, закладених одночасно із стрічковими культурами, на протязі 7 років проведено 15 спушень грунту в рядках і міжряддях на глибину 10—12 см. В гніздових посівах до шестирічного віку проведено 19 спушень грунту в гніздах і 20 спушень між гніздами.

Основна порода — дуб звичайний в обслідуваних насадженнях досягла в 10-річному віці в стрічкових посівах 515 см висоти, в стрічкових посадках — 503 см, в рядково-лункових посівах — 450 см, в гніздових посівах у 5-річному віці — 415 см.

При створенні лісових насаджень стрічковим способом витрати на садивний матеріал значно збільшуються проти рядкового способу. Так, вартість садивного матеріалу, який використовується на створення 1 га культур стрічковою посадкою, в 2,2 раза більша, ніж при рядковій; вартість насіння, яке витрачається на створення 1 га культур стрічковим посівом, теж вдвічі більша, ніж при рядкових посівах, але порівняно з гніздовим способом сівби вартість витраченого насіння в стрічкових посівах і посадках незначно більша.

Збільшення витрат на садивний матеріал і насіння при стрічковому і гніздовому способах створення лісових культур викликане тим, що на відміну від рядкових культур тут створюється більша первісна густота, яка в стрічкових і гніздових посівах становила 22—26 тис. сіянців на 1 га, а в рядково-лункових посівах — 12 тис. рослин на 1 га. Найбільших затрат потребує стрічковий спосіб садіння і рядкові садіння та сівба. Затрати на гніздову і стрічкову сівбу значно менші.

Наявність на одиниці площі більшої кількості сіянців приводить до швидкого зімкнення крон, яке в стрічках посадок настає на початку третього року, а в стрічках і гніздах посіву — в кінці третього — на початку четвертого вегетаційного періоду. В той же час відпадає необхідність в проведенні ручного обробітку в стрічкових посівах і посадках, на відміну від гніздових посівів, де внаслідок їх конструктивної структури необхідно вручну розпушувати грунт між гніздами. Крім того, не можна припиняти догляд в гніздах після зімкнення крон, щоб не допустити задерніння грунту. Отже, внаслідок більшої біологічної стійкості біогрупи «стрічка» порівняно з біогрупою «гніздо» проти конкуруючої трав'янистої рослинності навіть при однаковій густоті культур в стрічкових культурах ручний догляд припиняється значно раніше і, відповідно, затрати на нього в кілька разів будуть меншими. Якщо ж порівняти стрічкові посіви і посадки з рядковими, то затрати на ручний догляд в стрічкових культурах в 3—6 разів менші, ніж в рядкових. Це викликане тим, що в рядкових культурах ручний догляд в рядках треба проводити навіть при доброму стані культур протягом 5—6 років, замість 2—3 років в стрічкових культурах. До того ж, при боротьбі з бур'янами рядкове розташування сіянців потребує на протязі року більшої кратності доглядів, ніж при розташуванні їх густою стрічкою.

Механізоване розпушення грунту в міжстрічкових смугах можна проводити любим знаряддям, яке є в господарстві, воно не потребує зайвих затрат. Необхідність механізованого догляду в стрічкових насадженнях в умовах посушливого степу відпадає на 8—9 рік, коли дерева зімкнуться кронами між стрічками. Але, як показали досліди, механізований догляд можна припиняти на 5—6 рік, і навіть раніше.

Таким чином, якщо забезпечити нормальні умови для розвитку лісових культур, затрати на створення культур стрічковим способом сівби і садіння, за рахунок зменшення ручних робіт будуть набагато меншими, ніж на створення культур іншими способами. Економія на цих роботах значно перевищує розмір перевитрат на посадковий матеріал та на роботи по садінню та сівбі культур, внаслідок чого загальні затрати на їх створення і вирощування до періоду зімкнення крон при стрічковому способі набагато менші, ніж при інших способах. Слід також відмітити, що, крім зазначених факторів, при стрічковому способі створення лісових культур відпадає необхідность в поповненні культур, в той час як при інших способах цей захід широко практикується.

Наведені дані про економічну ефективність стрічкового способу створення лісових культур, одержані при вирощуванні експериментальних насаджень, цілком підтверджуються у виробничих умовах.

Отже, дані дослідів свідчать про те, що поряд з підвищенням біологічної стійкості лісових культур проти несприятливих грунтово-кліматичних умов і забезпеченням в цих умовах кращих можливостей для росту дуба, стрічковий спосіб створення лісових культур потребує меншої кількості коштів на створення і вирощування лісових культур за період до зімкнення крон.

Зменшення загальної кількості витрат є наслідком зменшення обсягу ручних робіт на розпушенні грунту за рахунок прискорення зімкнення крон в стрічці і можливості механізованого обробітку грунту в міжстрічкових смугах.
Реферат на тему: Створення лісових культур стрічковим способом (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.