Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Шкідливий вплив хімічних обробок лісових насаджень на корисну ентомофауну (реферат)

Шкідливий вплив хімічних обробок лісових насаджень на корисну ентомофауну

Як відомо, за останні роки хімічні методи з шкідниками в лісовому та сільському господарствах широко застосовуються у всіх країнах світу. Це викликано гострою необхідністю. Адже тільки одних комах, які завдають шкоди, нараховується біля 5000 видів. До того ж, хімічний метод є поки що найбільш ефективним і економічно виправданим.

В арсеналі хімічних препаратів є ціла серія різноманітних органічних та неорганічних отрутохімікатів, які використовуються у боротьбі з шкідниками лісів, полів та садів. Однак в останньому десятиріччі в літературі все частіше стали з'являтися тривожні сигнали, що вказують на шкоду, заподіяну отрутохімікатами.

Аналіз літературних джерел показує, що часті авіахімічні обробки насаджень призводять до виникнення стійких до отрут популяцій шкідників, внаслідок чого в районах інтенсивних хімічних обробок спалахи масового розмноження ряду листогризучих шкідників стали частішими, а площі осередків збільшилися. Питання ускладнюється й тим, що при використанні хімічних речовин гине багато корисних комах, тобто порушується природна рівновага ентомофауни на користь шкідливої.

Нерідко наслідком проведеної хімборотьби є спалах масового розмноження навіть тих шкідників, проти яких була спрямована ця боротьба, а іноді і ряду інших, які раніше не завдавали істотної шкоди. Часті хімобробки насаджень впливають на зменшення чисельності грунтової ентомофауни, а також комах-хижаків, які живуть у підстилці і на поверхні грунту.

За даними Б. О. Смирнова, при відсутності природної регуляції навіть 2% гусениць, що залишились живими, здатні через три роки масово розмножитися. Прикладом можуть бути дубові ліси Закарпатської області, де, незважаючи на щорічне розширення робіт по авіахімобприскуванню насаджень, площі осередків листогризучих комах не зменшуються.

Проведений облік загибелі від паразитів гусені і лялечок шкідників показав переважну загибель їх у варіантах обробки хлорофосом. Активність паразитів, які обмежують розмноження шкідників, після авіаобприскування розчинами КММЕ ДДТ виявилася значно пригніченою (5,8 і 4,7%), в той час як у варіантах обробки розчинами хлорофосу спостерігалася висока загибель гусениць і лялечок шкідників (67,0 і 74,9% до контролю).

Як бачимо, хлорофос, маючи короткочасну токсичну дію, не виявив згубного впливу на ентомофагів.

Дані про вплив аерозольної обробки насаджень розчинами технічного ДДТ в дизельному паливі також свідчать про дещо менший негативний вплив цього методу боротьби на корисну ентомофауну порівняно з авіаобприскуванням насаджень розчинами 25-процентного КММЕ ДДТ.

Досвід показує, що в насадженнях, де систематично проводяться авіахімічні обробки препаратами ДДТ, значно зменшується роль паразитів у зниженні чисельності шкідників. Як показали спостереження, проведені на чотирьох стаціонарних ділянках, ступінь зараженості паразитами різних фаз листогризучих шкідників на різних фонах хімічних обробок і на необроблених ділянках значно відрізняється між собою. Якщо це прослідкувати на прикладі зеленої дубової листовійки, яка масово зустрічалася на всіх чотирьох ділянках, можна помітити, що найбільший ступінь зараженості цього шкідника відмічено на ділянці, де хімобробки не проводились.

Загальний процент зараженості становить в цьому випадку 27,3, в той час, як на ділянці, де авіахімборотьба була проведена весною — лише 8,3%. Дещо більша кількість паразитованнх гусениць і лялечок шкідника (12,7%) відмічена на ділянці, де обробка проведена минулою весною. А на ділянці, де хімобробка проводилась чотири роки тому, загальний процент паразитизму порівняно високий (21,4%) і близький до ділянки, де хімобробки не проводились (27,3%). Схожа картина спостерігається і на прикладі непарного шовкопряда.

Таким чином, проведені дослідження показують, що більшість із випробуваних інсектицидів згубно діє на корисну ентомофауну лісових насаджень. Наведені дані дозволяють попередньо констатувати, що відновлення чисельності паразитів листогризучих настає приблизно через 4—5 років після хімобробки.

Одним із шляхів збереження ентомофагів при хімобробках лісових насаджень, як показали наші досліди, є застосування розчинів хлорофосу. Він менш згубно, ніж препарати ДДТ, діє на дорослих паразитів, зберігаючи їх на 85,6% (до контролю). Наведені дані узгоджуються з висновками В. М. Старка і М. А. Теленги про перспективність використання інсектицидів короткої токсичної дії.

Тепер багатьма вченими перспективним визнається інтегрований метод боротьби з шкідниками, який поєднує елементи біологічного і хімічного методів. Ще більш важливим є правильне визначення строків проведення хімборотьби. Вдалим багатьма дослідниками вважається проведення ранньовесняного обприскування, коли гусениці шкідників вже з'явились, а ентомофаги ще не вийшли з зимівлі.

Отже, для правильного визначення строків хімічних обробок необхідно не лише вивчення біології шкідників у досліджуваному районі. Не менш важливим є вивчення видового складу і біології головніших ентомофагів, які в певній мірі стримують розмноження шкідника. Це дасть можливість рекомендувати проведення обробки у такі строки, які будуть найбільш ефективними проти шкідників і найменш згубними для ентомофагів. Лише таким шляхом вдасться до деякої міри запобігти тим небажаним наслідкам, які виникають в результаті проведення хімічних обробок у лісах.
Реферат на тему: Шкідливий вплив хімічних обробок лісових насаджень на корисну ентомофауну (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.