Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Різнорічні зміни фітоценозів (флюктуації) (реферат)

Зміст

1. Екотопічні флюктуації

2. Фітоциклічні флюктуації

3. Зоогенні флюктуації

4. Антропогенні флюктуації

Використана література
 

Різнорічні зміни угруповань (флюктуації) стосуються, як правило, співвідношення їх компонентів та загальної продуктивності. За причинами, що викликають флюктуації, Т.О.Работнов (1978) поділяє їх на такі типи:

1) екотопічні, пов'язані зі зміною по роках метеорологічних, гідрологічних та інших умов екотопу;

2) антропогенні, зумовлені різними за формою та інтенсивністю впливами людини;

3) зоогенні, викликані різним впливом фітофагів та землерийних тварин;

4) фітоциклічні, пов'язані з особливостями життєвого циклу деяких видів рослин та насінним або вегетативним розмноженням, нерівномірним з року в рік;

5) фітопаразитичні, зумовлені періодичним розмноженням паразитичних грибів та ін.

1. Екотопічні флюктуації

Кожний рік є своєрідним за метеорологічними умовами, кількістю атмосферних опадів та їх розподілом протягом року, в період активної вегетації, у окремі місяці та декади. З року в рік змінюється кількість атмосферних опадів та температурний режим. Щорічні зміни гідрологічного режиму відображаються на кількості та складі ґрунтового повітря, що, разом з різноманітністю температурного режиму, впливає на мікробіологічну активність грунтів.

Зміни середовища, у якому зростають рослини, та діяльності ґрунтових мікроорганізмів, призводять до варіювання темпів накопичення органічних речовин в грунті та їх мінералізації і як наслідок - варіює забезпеченість рослин елементами живлення. Це, у свою чергу, впливає на накопичення фітоценозами біомаси. З роками змінюються фітоклімат, світловий режим, чисельність та життєдіяльність тварин, що входять до складу біоценозу.

Для фітоценозів, які регулярно використовуються людиною як пасовища та сіножаті, особливості метеорологічних та гідрологічних умов окремих років визначають строки та форму, а інколи і можливість їх використання. Наприклад, випасання худоби на деяких луках у дощову погоду може викликати порушення дернового шару і небажані зміни у складі й продуктивності травостоїв, а у посушливі роки воно може сприятливо впливати на насінне відновлення деяких видів-компонентів лучних ценозів, наприклад - пізньоцвіту осіннього.

Вираженість екотопічних флюктуацій залежить від особливостей клімату окремих регіонів. У регіонах з різко континентальним кліматом флюктуації проявляються сильніше, ніж у регіонах з океанічним кліматом.

Рослини з багаторічними надземними пагонами реагують на зміну метеорологічних умов з року в рік не так різко, як трав'янисті рослини. Тому екотопічні флюктуації у лісах менше виражені, ніж на луках та у степах, а у лісових ценозах найбільш значні флюктуаційні зміни відбуваються у трав'янистій синузії.

2. Фітоциклічні флюктуації

Фітоциклічні флюктуації пов'язані з особливостями біологічних ритмів рослин, які утворюють даний фітоценоз. Рослини,що здатні домінувати в окремі роки завдяки особливостям життєвого циклу або своєрідності взаємовідносин з консортами, називаються ценофлюктуентами.

Так, наприклад, конюшини лучна (Trifolium pratense L.) та червонувата (T.rubens L.), як правило, приймають незначну участь у формуванні лучних фітоценозів. Але в окремі роки, коли умови зростання для них особливо сприятливі, відбувається масове перетворення їх, до цього часу пригнічених особин, у добре розвинуті, з багатьма генеративними пагонами. Конюшини стають домінуючими рослинами, але тривалість періоду переважання конюшин не перевищує 1-2 роки.

Інколи фітоциклічні флюктуації проявляються тільки на невеликих ділянках, де відбулося обнасінення певного виду та масове приживання його проростків. Це спостерігається у моно- та олігокарпічних зонтичних - дягеля (Archangelica officinalis Hotfm.), борщівника сибірського (Heracleum sibiricum L.). Дуб звичайний рясно плодоносить, в середньому, один раз за чотири роки, після чого у фітоценозі спостерігається багато його проростків.

3. Зоогенні флюктуації

Найчастіше зоогенні флюктуації пов'язані з динамікою чисельності комах-фітофагів та мишовидних гризунів. У роки масового розмноження фітофагів та землериїв відбувається порушення фітоценозів, а в роки, коли чисельність цих груп тварин незначна, фітоценози відновлюються. Інколи, наприклад, у лісах під час масового розмноження тварин, що поїдають листя дерев (гусениці комах), порушення відбувається тільки в одному ярусі, що може сприятливо вплинути на рослини інших ярусів.

Зоогенні флюктуації мають циклічний характер. Коливання чисельності тварин тісно пов'язане з щорічними змінами метеорологічних та гідрологічних умов, що впливає на тварин як безпосередньо, так і опосередковано, через коливання у складі та продуктивності фітоценозів.

Цікаві зоогенні флюктуації були описані Є.М.Лавренком та О.О.Юнатовим (1952) у монгольських степах. В окремі роки там масово розмножується полівка Брандта, яка майже повністю поїдає дернини ковили. Після того з кореневищних бруньок, що знаходилися у стані спокою, масово розвивається колосняк гіллястий (Leymus racemosus (Lam.) Tzvel.) і степ змінюється до невпізнання. Але через 4-5 років ковила знову відновлюється, а колосняк переходить у стан другорядного виду. Таким чином, степова екосистема підтримує стабільність і не порушується після підвищення чисельності гризунів.

4. Антропогенні флюктуації

Діяльність людини викликає флюктуації, якщо інтенсивність та форма її впливу змінюються за роками. Антропогенні флюктуації завжди поєднуються з екотопічними та іншими флюктуаціями. Більше того, вплив людини змінює вплив метеорологічних та інших факторів на фітоценози. Наприклад, у степах посуха більш негативно впливає на фітоценози, де проводиться інтенсивне випасання худоби, ніж на пасовищах з меншим навантаженням (Работнов, 1978).

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. - Київ: Фітосоціоцентр, 2000. - 240 с.

3. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Парадигма фітоценології // Укр. ботан. журн. - 1989. - Т. 46, №5. - С. 5-14.
Реферат на тему: Різнорічні зміни фітоценозів (флюктуації) (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.