Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Продуктивність лісів Українських Карпат і шляхи її підвищення (реферат)

Продуктивність лісів характеризується кількістю господарськи придатної деревини, що нагромаджується на одиниці лісової площі (на гектарі) за одиницю часу, тобто середнім або поточним приростом.

Продуктивність лісів забезпечується сукупністю суспільно-економічних, господарських і технічних заходів, спрямованих на поліпшення росту і розвитку лісостанів. Вона показує не тільки результат використання продуктивних сил природи, але і прямий результат господарської діяльності.

Завдання лісівників полягає в тому, щоб, вивчаючи резерви виробництва та можливі заходи його піднесення всі основні умови та фактори кожний раз наближати до рівня факторів з найбільшим потенціалом і практично досягти потенціальної продуктивності всього господарства. У вирішенні такого завдання велике значення має вміння враховувати рівень та ріст продуктивності лісів залежно від впливу тих чи інших факторів. Таких факторів, звичайно, дуже багато і, очевидно, нема жодного лісогосподарського заходу, який в тій чи іншій мірі не впливав би на рівень продуктивності лісів. Всі фактори і заходи по підвищенню продуктивності лісів діляться на дві крупні категорії: заходи інтенсивного підвищення продуктивності лісів та екстенсивного.

Інтенсивний шлях — розширення виробництва на основі більш продуктивного використання технічних засобів виробництва та праці за встановлений робочий час.

Екстенсивний шлях означає ріст обсягу виробництва на основі розширення арени його функціонування та ліквідації втрат.

До інтенсивного методу підвищення продуктивності лісів відносяться заходи по збільшенню повноти насаджень, реконструкції малоцінних лісостанів, введенню швидкоростучих та господарськи цінних порід, лісомеліоративні роботи та ін. Слід відмітити, що проведення таких заходів вимагає великих капіталовкладень.

До екстенсивного методу підвищення продуктивності лісів слід віднести заходи, спрямовані на збільшення запасів деревини за рахунок залісення нелісових площ, заходи по сприянню природному відновленню, ліквідації втрат при вирощуванні лісових культур.

Крім факторів підвищення продуктивності лісів необхідно відрізняти умови, та фактори використання продуктивності лісів. До них належать всі заходи по організації і веденню лісового господарства та лісоексплуатації. На використання продуктивності лісів найбільш помітно впливає точність таксації лісів, вік стиглості та вік рубки, охорона лісів від пожеж та захист від шкідників, організація використання лісосічного фонду, технічний рівень лісосічних робіт, сортиментація та товаризація лісових матеріалів і т. ін.

Боротьба за підвищення продуктивності лісів повинна супроводжуватись одночасними мірами по підвищенню санітарного стану їх і загальному впорядкуванню та поліпшенню ведення лісового господарства.

Для успішного розв'язання цих завдань необхідно поліпшувати стан лісів, боротися за прискорення технічного прогресу на всіх ділянках лісогосподарського виробництва шляхом впровадження передового досвіду та наукових досягнень у лісове господарство.

Слід відзначити, що грунтово-кліматичні умови Карпат сприяють піднесенню продуктивності лісостанів, бо забезпечують добрий ріст та розвиток багатьох деревних і чагарникових порід. Найбільшої уваги заслуговують такі деревні породи, як дуб, бук, ялина, смерека, явір та інші породи, які дають великі запаси високоякісної деревини.

Продуктивність лісостанів характеризується такими показниками: бонітетом залежно від умов росту та їх повнотою, запасом, середнім приростом деревини на 1 га та ін.

Ліси Карпат характеризуються високим класом бонітету. Якщо в цілому по Україні середня продуктивність лісостанів характеризується II класом бонітету, то в Карпатах він становить 1,5.

Отже, лісостани першого бонітету в Карпатах займають понад 40% покритої лісом площі, в той час як по Україні менше 30%.

Найвищим класом бонітету і запасами характеризуються свіжі і вологі карпатські бучини, рамені і діброви, які становлять 96% покритої лісом площі. Слід відмітити, що найвищої продуктивності досягають мішані лісостани.

Великий вплив на продуктивність лісостанів та якість продукції має їх повнота. У зімкнутих насадженнях формуються кращі стовбури з більшим виходом лісопродукції високої якості. Втрати приросту від зниження повноти насаджень становлять в Карпатах близько 24%. Тому боротьба за найбільшу повноту і структуру лісостанів є одним з головних завдань лісогосподарського виробництва. Ліси Карпат є порівняно високоповнотними. Середня повнота лісостанів становить 0,75, тоді як по Україні — 0,71. Насадження з повнотою 0,7—0,8 займають 56% покритої лісом площі. Під низькоповнотними насадженнями (0,3—0,5) відносно незначна площа (9%). Вони в основному розташовані на крупнощебенюватих грунтах та кам'янистих розсипах.

Продуктивність ялинових лісостанів Карпат при їх середній повноті 0,78 нижча порівняно до нормальних насаджень (при повноті 1) більше як на 20%. В Карпатах через зниження повнот в дубових і букових високостовбурних лісостанах втрата на прирості становлять близько 25—27%.

Одним з головних показників продуктивності лісостанів є їх середній щорічний приріст деревини на 1 га. Крім цього, при визначенні продуктивності лісостанів слід користуватися даними про середній приріст ліквідної маси, а також приростом ділової деревини і окремих сортиментів.

Порівнюючи дані про динаміку середнього приросту ялинових, букових і дубових лісостанів за класами віку, можна зробити висновок, що максимум середнього приросту в ялинниках і бучинах настає в III класі віку, а в дібровах — в II.

Найкращим показником продуктивності насаджень є запас деревини на одиниці площі (на 1 га). Запас деревини характеризується загальною та ліквідною масою і виходом ділової деревини.

Найбільші середні запаси деревини зосереджені в стиглих ялинниках (450 куб. м деревини на 1 га) і смеречниках (434 куб. м деревини на 1 га), в сураменях і раменях. Значно нижчі середні запаси бучини мають в стиглому віці (290 куб. м деревини на 1 га).

В гірських умовах Карпат поряд з вищезгаданими факторами, що впливають на продуктивність лісостанів, велике значення має висота над рівнем моря і в зв'язку з нею грунтово-кліматичні умови.
Реферат на тему: Продуктивність лісів Українських Карпат і шляхи її підвищення (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.