Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Природне відновлення бука (реферат)

Відновлення бука під наметом деревостанів

За даними наукових дослідів, природне відновлення бука під наметом насаджень різних повнот задовільне та добре.

В процесах природного відновлення бука можна простежити такі ж закономірності, як і в ялинниках. Кількість і якість природного відновлення бука, як і ялини, в значній мірі залежать від повноти материнського деревостану та властивостей грунту.

Найкраще відновлення бука як у свіжій, так і у вологій бучині відбувається при середніх повнотах насаджень. В деревостані з повнотою 0,7—0,8 на гектарі площі налічується близько 150 тис. штук і більше самосіву та підросту бука віком від 1 до 10 років. При великій повноті (0,9 і вище) кількість підросту бука різко зменшується. Після врожайних років під наметом високоповнотних насаджень з'являється значна кількість сходів бука, але вони майже всі гинуть; зберігаються лише екземпляри, розташовані у «вікнах» деревостану. Незважаючи на значну тіневитривалість бука, під наметом високоповнотних насаджень зустрічається велика кількість букових торчків. При повноті деревостану 0,6—0,7 підріст бука росте й розвивається добре. При такій повноті підріст 8—10-річного віку досягає висоти 1,5 м з приростом за останній рік 30 см і більше.

При низькій повноті букових деревостанів під їх наметом розвиваються бур'яни, поселяються м'яколистяні породи, які перешкоджають нормальному відновленню бука. Таке явище часто зустрічається на лісосіках поступових рубок, де було допущено надмірне зрідження, що призвело до розростання небажаного покриву з ожини та бур'янів.

Процеси відновлення, росту та розвитку підросту в значній мірі залежать від властивостей грунту. Наприклад, на бурих лісових грунтах з неясно вираженими ознаками опідзолення, слабокислими (у верхніх горизонтах рН 5,4—5,6), значно насиченими основами (78% у верхніх горизонтах), створюються більш сприятливі умови для проростання насіння бука та укорінення сходів. На бурих лісових грунтах з ясно вираженими ознаками опідзолення, більш кислими (у верхніх горизонтах рН 4,4—4,6) і насиченими у незначній мірі основами (1,5— 4,0%) створюються несприятливі умови для росту й розвитку сходів і підросту бука. Це пояснюється тим, що у бурих лісових грунтах з неясно вираженими ознаками опідзолення процеси гуміфікації і мінералізації органічних речовин проходять інтенсивніше порівняно з грунтами другої категорії (грунти з ясно вираженими ознаками опідзолення), де часто утворюється товстий шар підстилки, яка перешкоджає укоріненню букових сходів.

На грунтах другої категорії з метою сприяння природному відновленню необхідно в урожайні роки провадити розпушування підстилки та грунту.

Стан природного відновлення бука на лісосіках суцільної рубки

Успішність лісовідновлення на лісосіках суцільних рубок значно залежить від стану природного відновлення бука під материнським наметом та від способів лісоексплуатації.

Процеси лісовідновлення на лісосіках у типі умов місцезростання Дз проходять значно краще порівняно з Дг. Це пояснюється тим, що лісосіки в Дз розміщені звичайно на схилах північної експозиції, а лісосіки в Дг розташовані на південних схилах, де створюються гірші метеорологічні умови для молодого букового підросту. Кількість життєздатного підросту бука на північних схилах становить близько 20 тис. штук на 1 га, а на південних його буває в 3—5 разів менше.

Молодий підріст бука дуже чутливий до весняних та осінніх приморозків і до перегріву, які на південних схилах впливають більш негативно. Південні схили освітлюються сонцем протягом всього дня. Вологість грунту та повітря тут значно нижчі, ніж на північних схилах, а коливання температури протягом доби значно більші.

Навесні південні сходи раніше оголюються від снігового покриву, сніг скоріше тане, внаслідок чого розвиток букового підросту починається тут раніше і він гине від весняних заморозків. Самосів бука віком 1—2 роки при незначних механічних пошкодженнях на південних схилах майже повністю гине. Відпад підросту відбувається по-різному залежно від крутизни та експозиції схилів, ширини лісосік та ін. На північні схили в меншій кількості попадає пряме сонячне проміння, а тому тут нема сильного перегріву; сніговий покрив на них тане пізніше, що викликає більш пізній весняний розвиток букового підросту (на 1,5—2 тижні); порівняно з південними, схилами тут підріст менше зазнає впливу весняних заморозків.

На північних схилах ширина лісосіки менше виливає на лісовідновлення, ніж на південних.

Проте, враховуючи куртинне розміщення самосіву та підросту і ступінь його механічного, пошкодження при лісозаготівлях, така кількість підросту є недостатньою. Ще в гіршому стані природне відновлення знаходиться на суцільних вирубках південних експозицій.

На суцільних вирубках південних схилів створюються несприятливі мікрокліматичні, умови для молодого підросту бука.

Як правило, із збільшенням ширини лісосік збільшується амплітуда температурних коливань і зменшуються вологість, грунту та відносна вологість повітря. А тому на південних схилах зберігається значно менше підросту бука порівняно з північними. Відпад підросту бука на лісосіках північних схилів, практично припиняється на третій рік після проведення суцільної рубки, а на південних — тільки на четвертий рік.

Слід відзначити, що відпад підросту бука як на південних, так і на північних схилах відбувається перш за все за рахунок пошкодженого підросту під час лісозаготівельних робіт. Нормально розвинений під наметом лісу підріст і не пошкоджений під час рубки добре пристосовується не тільки на північних схилах лісосік, але й на південних.

Приріст у висоту в менш пригнічених екземплярів бука відбуваєеться інтенсивніше і з кожним роком збільшується. На лісосіках 3—4-річної давності основна маса підросту має вигляд виправлених рослин з приростом у висоту за останній рік 20—30 см.

Отже, підріст бука, як і ялини, що при лісозаготівельних роботах пошкоджений в незначній мірі, не тільки не гине в умовах Карпат, але щорічно збільшує приріст по висоті і в діаметрі.

Властивість підросту бука швидко пристосовуватись до умов на суцільних лісосіках має велике значення для відновлення лісу на вирубках. А тому при лісозаготівлях у бучинах необхідно прагнути до максимального збереження підросту, що утворився під материнським деревостаном.

За даними дослідів, на збереження самосіву та підросту бука, як і ялини, значно впливають процеси заготівлі та вивезення лісу. При цьому неодмінно пошкоджується підріст. При механізованій заготівлі та трелюванні часто спостерігається знищення підросту майже повністю.

Застосування механізованих лісозаготівель повинно відповідати лісівничим умовам щодо збереження підросту. Необхідно широко застосовувати повітряний спосіб трелювання. Наземне трелювання лебідками, яке завдає великої шкоди лісовідновленню, необхідно заборонити. На лісосіках, де не застосовується механізація, слід прокладати тимчасові дороги по горизонталях схилів і по них здійснювати трелювання.

Підріст необхідно зберігати на всіх етапах лісозаготівельних операцій. При очистці лісосік кучі порубочних решток слід укладати на трелювальних волоках та на місцях, де відсутні куртини букового підросту. Для того, щоб добитися максимального збереження підросту, необхідно рубки головного користування в бучинах провадити в зимовий період по глибокому сніговому покриву.

При механізованих лісозаготівлях у весняно-літній період необхідно застосовувати повітряний спосіб трелювання. Крім того, не менш важливе значення буде мати матеріальне заохочення лісорубів та адміністративно-технічних працівників у збереженні природного відновлення. Як висновок потрібно відзначити, що суцільно-лісосічні рубки не завжди забезпечують природне відновлення лісостану на площах, які вирубуються.

При лісозаготівлях у літній період на крутосхилах, за наземного та напівпідвісного способів трелювання, при відсутності достатньої кількості самосіву та підросту бука, під наметом материнського деревостану неможливо добитись позитивного ефекту від суцільних рубок як у бучинах, так і в ялинниках Карпат.

Враховуючи специфіку гірських умов Карпат, з метою впорядкування лісів доцільно на певний період зовсім відмовитися від суцільно-лісосічних рубок. Застосування таких рубок можна допустити тільки в окремих випадках, додержуючись таких умов: в рубку назначати деревостани, розташовані на схилах малої крутизни і які мають достатню кількість (40 тис. і більше на 1 га) життєздатного самосіву і підросту бука.

Лісозаготівельні роботи провадити тільки в зимовий період при наявності товстого шару снігу.

Ширина лісосік не повинна переважати 60—80 м при матеріальному заохоченні лісорубів у збереженні підросту.

Відновлення бука при поступових рубках

Поступові рубки при правильному їх проведенні забезпечують природне відновлення головної породи.

При виборі раціональної системи рубок, яка могла б сприяти підвищенню продуктивності лісостанів, головну увагу необхідно приділяти збереженню самосіву та підросту головних лісоутворюючих порід під пологом деревостану. Народногосподарське значення природного відновлення лісу важко переоцінити.

На думку вчених, насіннє-лісосічні рубки, як і групово-вибіркові, можуть дати позитивний лісовідновний ефект тільки при високій культурі застосування. Їх необхідно провадити тільки в зимовий період по сніговому покриву. Для зменшення пошкоджень букового підросту слід застосовувати повітряний спосіб трелювання і цілеспрямовану валку дерев.

При матеріальному заохоченні лісорубів і трелювальників втрати підросту і пошкодження залишених дерев буде зведено до мінімуму. Застосування поступових і вибіркових рубок дасть можливість зберегти водоохоронні та грунтозахисні властивості лісів, використати природне їх відновлення та скоротити строки вирощування насаджень.
Реферат на тему: Природне відновлення бука (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.