Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Поступові та вибіркові рубки (структурно-екологічні зміни та природне відновлення) (реферат)

Головні рубки несуцільних систем значною мірою впливають на екологічні умови, що склалися під наметом лісу. Від способу рубки, її інтенсивності, методу відбирання дерев залежить будова порушеного деревостану і процеси відновлення.

Раціональне ведення господарства потребує своєчасного вивчення структурних, екологічних та лісівничих змін, що виникають в лісі під впливом рубок.

В Карпатах вже багато років застосовуються поступові насіннєво-лісосічні та вибіркові рубки (близько 55-60 % лісосічного фонду по запасу). На науково-виробничих ділянках вивчені цікаві варіанти групово-вибіркових та добровільно-вибіркових вирубок, що дали задовільні лісівничі наслідки в мішаних різновікових насадженнях. Дослідні рубки на окремих стаціонарах розпочаті 25 років тому. Це дозволяє простежити значний комплекс структурно-екологічних змін, що відбулися на однаковому висхідному фоні під впливом різних господарчих способів.

На рис. 1 (а, б, в) помітно, як змінився розподіл дерев за природними ступенями товщини за 15 років між прийомами поступової (а), добровільно-вибіркової (б) та групово-вибіркової рубок (в). Значних дигресивних зрушень в структурі намету за 15 років не відбулося. Деякий перерозподіл дерев в бік збільшення діаметру помітний. Криві стали більш спокійними, кількість максимумів зменшилась у бука, ялиці майже на всіх дослідних секціях, але в цілому будова лишилась досить складною. Це свідчить про високу лісівничу ефективність і надійність такого способу рубки. При поступовому способі в перший прийом було вибрано багато тонкоміру (31% по запасу), при інших способах (вибіркових) одночасно вибирали дерева з нижнього й верхнього ярусів (5-10 %), тому розмірна будова деревостану мало порушилась (табл. 1).

Отже, спосіб, інтенсивність рубки та будова деревостанів взаємно пов'язані і обумовлені. В першу чергу, після рубок зменшуються густоти і запаси. Запаси згодом майже повністю компенсуються за рахунок додаткового приросту. Зменшення кількості стовбурів (густота) спостерігається і далі. Це пов'язано з природним відпадом, вітровалами, сніголомами, висиханням дерев та іншими явищами. Всілякі небажані наслідки може викликати занадто велике зрідження високо-повнотних деревостанів. Такі ділянки треба рубати дуже обережно, особливо чисті за складом.

Під впливом рубок несуцільних систем істотно змінюється освітленість під наметом лісу. При рівномірних поступових та вибіркових рубках можна досить точно визначити освітленість лісосіки і зіставити її з варіантами інтенсивності. Виміри виконуються в різних пунктах і порівнюються з освітленістю відкритої площі (табл. 2). Повний світловий потік в хмарну погоду становить 40-48 тис. люксів, в сонячну - 100-120 тис. люксів. Мінімальна освітленість була визначена на секції добровільно-вибіркового способу при інтенсивності виборки 10,2%.

На зрідженій до 54,5 % секції поступової двоприйомної рубки з попереднім відновленням освітленість - 18 500 люксів або 38,5 %. Світловий режим при групово-вибірковому способі залежить від кількості та розміру "вікон" (табл. 2).

Рис. 15. Перерозподіл дерев за природними ступенями товщини під впливом головних рубок різних способів: а - поступових; б - добровільно-вибіркових; в - групово-вибіркових (за 15 років стаціонарних спостережень)

Таблиця 1

Динаміка густоти і запасу на секціях поступових та вибіркових рубок за 15 років (стаціонар в Россільнянському лісництві)

Спосіб рубки

Період спостережень

Ялина

Піхта

Бук

Разом

кількість дерев, шт.

запас, м3

кількість дерев, шт.

запас, м3

кількість дерев, шт.

запас, м3

кількість дерев, шт.

запас, м3

Поступова (насіннєво-лісосічна, інтенсивність 31 %)

До рубки

60

101

252

272

202

199

514

572

Зрубано в І

прийом

18

20

65

93

48

65

131

178

Залишено

42

81

187

179

154

135

383

395

Відпад за 15 років 35 м3

Добровільно-вибіркова (інтенсивність

9,4%, відпад за 15 років 78 м3)

Враховано через 15 років

8

14

184

340

94

202

285

556

До рубки

146

259

148

219

88

54

382

532

Зрубано в І

прийом

14

29

22

18

2

3

38

50

Залишено

132

230

126

201

86

51

344

482

Групово-вибіркова

(інтенсивність

6,4%, відпад за 15 років 50 м3)

Враховано через 15 років

17

79

92

212

54

214

163

505

До рубки

168

324

140

183

39

31

347

538

Зрубано в І

прийом

13

17

16

15

3

2

32

34

Залишено

155

307

124

168

36

29

315

504

Враховано через 15 років

18

124

74

364

56

231

147

719

Гранично допустимий діаметр "вікна", вирахуваний на довжині найкоротшої тіні (по П.1. Молоткову), дорівнює для південних експозицій - 13,4 - 17,4 м, для північних - 15,0-28,3 м. Для "вікон" такого розміру відносна освітленість, за нашими спостереженнями, коливається в межах 20-35 %.

У "вікнах" розміром 10-45 м амплітуда коливання відносної освітленості досягає в центрі - 16-55 %, на периферії вона зменшується до 6-26 %, під наметом лісу до 1-2 %. Визначено оптимальну нижню межу цього показника. При освітленості нижче 20% спостерігається затримка росту молодих сходів і самосіву.

Найбільша кількість підросту розташована у "вікнах" діаметром більше 15-20 м.


 

Таблиця 2

Зіставлення освітленості та інтенсивності рубок різних способів

Спосіб рубки

Інтенсивність, %

Абсолютна освітленість, лк

Відносна освітленість, %

Зімкненість намету

висхідна

після рубки

Добровільно-вибіркова

10,2

2000

4,2

0,9

0,8

Поступова трьохприйомна

21,9

4500

9,3

0,9

0,7

Поступова двоприйомна

32,6

11000

22,9

0,8-0,9

0,5-0,6

Поступова короткотермінова

54,5

18500

38,5

0,8-0,9

0,4-0,5

Суцільна

 

48000

100

 

 

Спостереження проводились при середній хмарності і відсутності бокового освітлення. Середня освітленість визначалась з 30 вимірювань.

Таблиця 3

Режим освітленості при нерівномірних групово-вибіркових рубках в залежності від розміру "вікон" (експозиція східна, стрімкість схилу 5-15°).

Діаметр вікон, м

Центр "вікна"

Периферія "вікна"

Намет лісу

абсолютна та відносна освітленість

лк

%

лк

%

лк

%

10

6500

16,2

2500

6,2

400

1,0

15

8000

20,0

4800

12,0

500

1,2

20

13800

34,5

5500

13,7

600

1,5

30

17500

43,7

8100

20,2

650

1,6

45

22000

55,0

10500

26,2

800

2,0

Під наметом лісу освітленість майже в 10 разів слабша, ніж на суцільних вирубках. Покращення світлових умов стимулює розвиток трав'янистих рослин, що, в свою чергу, затримує процес природного відновлення деревних порід. Успішність відновлення при поступових і вибіркових рубках залежить від освітленості і проективного покриття трав'яного покриву (табл. 4). Оптимальна відносна освітленість для підросту тіневитривалих порід знаходиться в межах 20-30 %. В таких умовах видовий склад трав ще порівняно бідний.

Таблиця 4

Розвиток трав'яного покриву і підросту при різній освітленості на ділянках поступових та вибіркових рубок

 

 

 

Кількість Кількість підросту і сходів, тис. шт/га

Спосіб рубки

Відносна освітленість, %

Проективне покриття

Поступова

до 10

0,1-0,2

12,5

11-30

0,1-0,3

14,0

31-60

0,3-0,5

19,8

Групово-вибіркова

до 10

менше 0,1

18,4

11-30

0,1-0,4

20,6

31-60

0,5-0,6

27,3

Добровільно-вибіркова

до 10

менше 0,1

31,4

Список використаної літератури:

1. В.І. Гніденко Відновлення і формування лісу на вирубках / Ужгород: "Патент", 1997, - 123 с.

2. Гниденко В.И., Чернявский Н.В. Естественное возобновление на различных типах вырубок в Украинских Карпатах / /Лесоводство и агролесомелиорация. Вып. 46.К.: Урожай, 1976. С.52-58.

3. Дылис Н.В. Система почва - фитоценоз. //Лесоведение. № 1. Наука, 1987. С.3-11.
Реферат на тему: Поступові та вибіркові рубки (структурно-екологічні зміни та природне відновлення) (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.