Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Популяція та ценопопуляція. Основні характеристики (реферат)

Фітоценози складаються з популяцій різних видів рослин. Популяція в сучасному розумінні - це об'єднання генетично подібних організмів одного виду, обмін генами між якими більш імовірний, ніж між ними та організмами іншої сукупності, що також представляють популяцію (Миркин, 1986). "Популяція - це реальна біологічна одиниця у формі якої існують види рослин, мікроорганізмів та тварин" (Злобін, 1998, с. 95). Основними популяційними параметрами є такі:

а) чисельність - загальна кількість особин, що входять до складу даної популяції;

б) щільність - кількість особин, що припадає на одиницю площі;

в) запас біомаси популяції;

г) смертність - кількість особин, що відмирають у певний проміжок часу;

д) ріст популяції - співвідношення народжуваності та смертності, що призводить до збільшення або зменшення чисельності особин у популяції.

У формуванні популяцій важливу роль відіграють два основні фактори: потік генів та відбір. Потік генів здійснюється у процесі розмноження при перенесенні пилку та насіння. Рослина, що розвинулась із насіння, називається генетою. Крім розмноження насінним шляхом, рослинам властивий вегетативний спосіб розмноження. Рослина, що виникла із вегетативної бруньки, є генетичною копією материнської особини і називається раметою. Іноді, внаслідок вегетативного розмноження, рослини утворюють клони-гнізда. Так, наприклад, пізньоцвіт осінній (Colchicum autumnale L.) утворює клони діаметром до 50 см, де налічується біля 20 особин, а костриця червона (Festuca rubra L.) може утворювати клони діаметром до 120 м.

Механізми ізоляції окремих популяцій бувають двох типів: територіальні та репродуктивні. У першому випадку межами між популяціями виступають такі бар'єри, як гірський хребет, річка, ліс та ін. В іншому випадку ізоляцією є неможливість схрещування між особинами різних популяцій. Наприклад, особини конюшини гірської (Trifolium montanum L.) на південному та на північному схилах одного й того ж пагорба можуть належати до різних популяцій, оскільки на північному схилі цвітіння починається тоді, коли цвітіння на південному схилі вже закінчилося.

Гени можуть передаватися по ланцюжку на досить великі відстані, а оскільки середовище зростання видів на цьому шляху неоднорідне, то під впливом відбору у різних місцезростаннях виникають генетично розрізнені популяції чи раси. Розпізнати такі раси у природі дуже нелегко, тому фітоценологи для розгляду частини популяції у межах одного біоценозу використовують поняття ценопопуляція. Ценопопуляції розмежовуються умовно і, як і угруповання, утворюють свій ценопопуляційний континуум.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Динамика ценопопуляций травянистых растений: Сб. научн. тр. / Редкол. К.А.Малиновский (отв. ред.) и др. - К.: Наук, думка, 1987. - 128 с.

3. Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. - Казань: Изд-во Казанск. гос. ун-та, 1989. - 146 с.

4. Злобин Ю.А., Кохановский В.М. Популяционный анализ в геоботанических исследованиях // Укр. ботан. журн. - 1991.-Т. 48, №3.-С. 5-13.
Реферат на тему: Популяція та ценопопуляція. Основні характеристики (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.