Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Особливості росту субтропічних деревних рослин на Закарпатті (реферат)

Важливим показником відповідності чи невідповідності екологічних умов потребам вирощуваних рослин та ходу адаптивних процесів можуть служити дані вивчення динаміки росту пагонів. Ріст — інтегральний показник інтенсивності й спрямованості обміну речовин, що змінюється під впливом зовнішнього середовища. Інтродукція рослин у нові фізико-географічні райони, базується на здатності пристосуватись до нових умов, яка проявляється у зміні ритмів фізіологічних та біохімічних процесів, морфології росту. Шляхом регулювання ритміки ростових процесів досягається і зміна морозостійкості рослин. У цьому відношенні особливої уваги заслуговують дослідження з використалня засобів та різних методів стимулювання й гальмування росту.

При інтродукції рослин у більш жорсткі шунтово-кліматичні умови настає зміна форми росту. Менш морозостійкі деревні породи, як встановлено І. М. Коноваловим, P. І. Лерман, О. М. Михалевою, О. І. Сметанніковою та М. В. Шиловою, стають кущовидними. Міняються тривалість та характер росту. У комплексі досліджень морфофізіологічної періодичності й зимостійкості деревних рослин, проведених Л. І. Сергєєвим і К. О. Сергєєвою, вивчались особливості вегетації та росту пагонів. Установлено, що період росту зимостійких дерев і чагарників коротший, починається та завершується він раніше, ніж у незимостійких порід.

Особливості ритміки ростових процесів коренів деревних рослин висвітлено в роботах Г. Д. Ярославцева, Ш. К. Голіадзе та М. Т. Глонті, що пропонують добирати сіянці лимона на морозостійкість за даними фенологічних спостережень щодо ходу росту. Сіянці з малою кількістю хвиль росту мають більш короткий період і тенденцію до вищої морозостійкості.

На основі аналізу акліматизації цінних деревних та чагарникових порід Середземномор'я в Аджарії Г. А. Габричидзе зазначав, що в нових районах вирощування у багатьох рослин спостерігаються значні зміни ритму росту та цвітіння, що обумовлюються розладнанням спадкової природи організму. В явищах затримки активності життєвих процесів І. М. Коновалов вбачав спадково закріплену властивість рослин, що служить засобом перенесення впливу від'ємних факторів середовища.

Такі теоретичні положення було покладено в основу вивчення ростових процесів субтропічних деревних рослин, що проходили акліматизацію на Закарпатті. З досліджень видно, що рослини мають різні за тривалістю періоди росту пагонів. Найтриваліші вони у магнолії Суланжа (127 днів), альбіції ленкоранської (116 днів), дуба пробкового (110 днів) та тюльпанного дерева (103 дні). Менше ніж 100 днів ростуть пагони інших видів рослин. Умовним контролем служила півонія деревовидна, яка має найкоротший період росту (46 днів).

Коли співставити тривалість росту пагонів з морозостійкістю об'єктів вивчення, то стає зрозумілим, що види, нестійкі до морозів, як правило, пізно починають і пізно припиняють ріст (альбіція ленкоранська, дуб пробковий). Рослини з раннім початком та коротким періодом росту пагонів найстійкіші до морозів (понцирус трилисточковий). Є проміжні за морозостійкістю види. Виняток становить малозимостійка деревна порода — інжир.

При порівняльному аналізі даних, одержаних при вивченні динаміки росту пагонів досліджуваних рослин з показниками морозостійкості, приходили до висновку, що види з тривалим періодом росту та найбільшим річним приростом мають низьку морозостійкість. Виняток становлять інжир, що характеризується повільним ростом і низькою морозостійкістю, та компсис вкорінюючий (ліана), що росте дуже інтенсивно, але стійкий до морозів.

Вивчені деревні й чагарникові породи, за характером кривих росту можна розбити на чотири групи:

1. Рослини з одновершинною кривою росту пагонів з рівним, досить крутим підйомом та поступовим спадом. Сюди належать понцирус тірилисточ новий, компсис вкорінюючий і брусонетія паперова, які характеризуються високою морозостійкістю.

2. Види з двома затяжними періодами росту та коротким літнім вимушеним відносним спокоєм. Другий період росту поступається першому. До цієї групи належать дуб пробковий та інжир — рослини низької морозостійкості.

3. Рослини з двовершинною кривою росту пагонів. Інтенсивність ростових процесів у першому періоді нижча, ніж у другому. Це зимостійкі види — тюльпанне дерево та півонія деревовидна.

4. Деревні породи з трьома хвилями росту. До них слід віднести альбіцію ленкоранську та магнолію Суланжу. За чіткістю та гостротою вершин кривої група неоднорідна. В альбіції, що характеризується низькою морозостійкістю, — три піки. Перший з них найвищий, наступні нижчі. У відносно зимостійкої магнолії хвилі росту дуже незначні за розмірами амплітуди, а крива в цілому нагадує собою одновершинну криву з поступовим затуханням ростових процесів до кінця вегетації. Така складна крива, що згладжується, свідчить про успішну адаптацію рослин до нових умов життя.
Реферат на тему: Особливості росту субтропічних деревних рослин на Закарпатті (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.