Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Науково-дослідні роботи по рубках головного користування в лісах Карпат (реферат)

Збереження та поліпшення грунтозахисних, водорегулюючих, водоохоронних, курортологічних властивостей Карпатських лісів, а також їх використання вимагає особливої уваги. Цим питанням повинен бути підпорядкований весь комплекс лісогосподарських та лісоексплуатаційних заходів, серед яких на перше місце необхідно поставити рубки головного користування.

На жаль, у Карпатах рубки й досі ще не в повній мірі поставлені на службу цим головним завданням гірського лісівництва. У Закарпатській області суцільними рубками до недавнього часу освоювалось 80% лісосічного фонду, які здебільшого провадилися досить шкідливими засобами наземного трелювання. Таке поєднання рубок і трелювання збезлісювало великі площі, на яких сильно пошкоджувався грунт, знищувався підріст. Все це вело до погіршення водного режиму рік та підгрунтових вод, до повеней та паводків, інтенсивної ерозії.

Дослідження науковців щодо рубок в лісах Карпат дали можливість встановити ряд важливих взаємозв'язків. Суцільні рубки в літній час на поширених у Карпатах схилах при наземних безсистемних способах трелювання (безсистемний спуск деревини по всій площі, кінне трелювання, наземне трелювання лебідками) призводять до знищення та пошкодження в букових лісах до 40—80% підросту; у хвойних лісах пошкодження та знищення підросту досягає 90 %. Грунт при цих способах трелювання також сильно пошкоджується. Глибоких лінійних пошкоджень по відношенню до всієї площі наноситься 50%, площинних неглибоких до 20—30%. У нижніх частинах схилів пошкодження грунту досягає 90%.

Так звана експлуатаційна ерозія становить 100—150 мг/га. При підвісному трелюванні, яке є більш досконалим, пошкодження грунту і підросту зменшується приблизно в 1,5—2 рази, тобто лишається ще високим.

Якщо крутизна схилів досягає 25—30° і більше, пошкодження підросту і грунту різко зростає. Ширина лісосік помітно не позначається на пошкодженні підросту і грунту.

Трелювання взимку завдає значно менше шкоди. Маломірний підріст, який досягає 0,5 м у висоту, зберігається, тим часом крупномірний пошкоджується більше, ніж при літніх заготівлях. При трелюванні по сніговому насту пошкодження грунту знижується до мінімуму і 70—80% площі лісосік залишається зовсім не пошкодженою.

При проведенні суцільнолісосічних рубок вся площа потребує штучного залісення — суцільного або часткового. При цьому на 1 га в середньому висаджується 7000 шт. сіянців.

Лісосіки суцільних рубок, які штучно не залісені головною породою, як правило, не поновлюються або поновлюються дуже погано. Тимчасом другорядними породами вони поновлюються швидко, в результаті чого іноді буває небажана зміна порід.

Збережений у невеликій кількості підріст порівняно довгий час хворіє, приріст його знижується, але потім пристосовується до нових умов і дає добрий приріст.

Пошкодження грунту при літніх лісозаготівлях на суцільних лісосіках є головною причиною інтенсивного розвитку в перші роки ерозії.

При крутості схилів 25° і протяжності 425 м у перший та другий роки щорічно виноситься в середньому 238 м3/га грунту. При зменшенні глибини лісосіки до 200 м змив зменшується до 128 м3/га; максимальний розмив на волоках досягає 45 см, глибина змитого шару в середньому становить 1—3 см.

В результаті розростання трав'яної рослинності на третій-четвертий рік ерозія різко знижується. Кількість змитого грунту з 1 га за цей час дорівнює 700 м3, що, безумовно, призведе до зниження його родючості та продуктивності лісу.

Інакше стоїть справа, якщо провадяться поступові рубки, зокрема в букових лісах. При двоприйомних рубках влітку наземні безсистемні способи трелювання пошкоджують грунт і підріст приблизно вдвічі менше, ніж при суцільних. Причому пошкодження в основному незначне, яке порівняно швидко ліквідується. Відмирання пошкодженого підросту при суцільних рубках виявляється різко, при поступових — слабо. Ерозія знижується приблизно в 10 раз.

Перевагою поступових рубок є щорічне поліпшення якісних й кількісних показників природного відновлення за рахунок проміжних насінних років та сприятливих лісорослинних умов.

При групових та добровільно-вибіркових способах рубок пошкодження грунту і підросту ще більш зменшується і не перевищує 20—40%. Відмирання пошкодженого підросту зовсім незначне. Ерозія практичного значення не має. Однак природне відновлення тут протікає порівняно з насіннєво-лісосічним способом рубки значно гірше як у кількісному, так і якісному відношенні.

Проведені дослідження дали можливість зробити висновки про необхідність обмеження розміру рубок до розрахункової лісосіки, перехід у букових лісах до зимових заготівель та поступових або добровільно-вибіркових рубок, що залежить від крутизни схилів, розташування лісосік та ін.

Але поряд з цим є ряд важливих питань рубок головного користування, які ще мало вивчені, зокрема вплив інтенсивності зрідження в ялинових гірських лісах на вітровал лісостанів залежно від крутизни схилів. Недостатнє вивчення цього питання не дає можливості впроваджувати в ялинові ліси поступових насіннєво-лісосічних способів рубок. Ще не повністю вивчено вплив крутизни схилу на пошкодження грунту і підросту в усіх лісорослинних зонах при різних способах рубок. Інтенсивність ерозійних явищ теж вивчена ще недостатньо.

У зв'язку з цим не можна вважати остаточно обгрунтованими встановлені межі крутості схилів для різних способів рубки. Ще недостатньо глибоко провадяться дослідження по вивченню взаємодії підросту різних порід між собою та з середовищем, взаємодії підросту і трав'янистої рослинності, плодоношення головних деревних порід. Це віддаляє розробку режимів поступових насіннєво-лісосічних та вибіркових способів рубок для насаджень з різних деревних порід.

Швидке і правильне розв'язання цих та багатьох інших питань неможливе без належної координованої, злагодженої роботи великого колективу дослідників-лісоводів лісогосподарського, лісомеліоративного, лісоексплуатаційного профілей та працівників лісового виробництва.

Дослідження по головних рубках у поєднанні з природним відновленням повинні бути включені в тематичний план усіх науково-дослідних установ та учбових закладів України, які мають справу з лісом. Необхідно щорічно планувати дослідну роботу в дослідно-показових лісгоспах, але одночасно треба враховувати обсяг виробничих завдань.

План дослідних робіт, складений на основі планів кожного наукового закладу, повинен бути настільки детальним, щоб у ньому знайшов своє відображення кожний експеримент. При його складанні повинно бути враховано все те, що вже зроблено, та передбачено все те, що необхідно зробити.

Основним напрямом наукових досліджень по рубках головного користування в Карпатах повинно бути закладання постійних пробних площ, тільки велика кількість їх з урахуванням всієї складності лісорослинних умов і всього можливого комплексу лісоексплуатації дасть можливість правильно підійти до розв'язання великих завдань.

Одними з основних програмних питань досліджень по головних рубках є:

1. Вивчення природного відновлення під пологом лісу (на ділянках, не займаних рубками головного користування) по типах лісу, включаючи і плодоношення.

2. Дослідження рубок головного користування та природного відновлення в різних умовах, створюваних рубками, з урахуванням природно-історичних умов: рельєфу, грунту, типів лісу, технології розробки та ін.

3. Вивчення характеру пошкоджень і стану пошкоджених дерев при поступових та виборочних рубках, зокрема з врахуванням фізіологічного стану, пошкодження ентомологічними шкідниками та грибами.

4. Вивчення грунту в зв'язку з рубками. З метою одержання докладних даних про ступінь і характер пошкодження грунту при всіх основних способах та прийомах використання лісу, з врахуванням відмінностей рельєфу, лісорослинних умов та ін.

5. Дослідження ерозії як результату рубок внаслідок залежності ерозії від характеру і ступеня пошкодження поверхні грунту.

6. Вивчення економіки рубок головного користування.
Реферат на тему: Науково-дослідні роботи по рубках головного користування в лісах Карпат (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.