Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Інтегральна созологічна оцінка раритетних фітоценозів (реферат)

Для того, щоби вірогідно встановити природоохоронний статус фітоценозів та обгрунтувати відповідні заходи їх збереження, необхідно на підставі важливіших созологічних ознак (СО) оцінити їх стан, наукове та народногосподарське значення. Порівняльні фітоценологічні та фітосозологічні дослідження дозволили визначити 7 таких ознак, якісна й кількісна оцінка яких подана в таблиці 2 за матричним принципом на основі трибальної шкали. У разі потреби кількість ознак можна збільшувати. Оскільки созологічні ознаки нерівноцінні, вводиться ранговий коефіцієнт, який встановлений емпірично на підставі порівняльної оцінки значення ознак.

Для комплексної созологічної оцінки рідкісних фітоценозів потрібно врахувати значення всіх їх ознак. Пропонується дати таку оцінку за допомогою фітосозологічного індексу (ФСІ) як інтегрального показника. Подібний метод оцінки рідкісних видів рослин застосував чеський ботанік Я. Чержовський.

Фітосозологічний індекс визначається підсумком оцінок 7 созологічних ознак. Значення кожної такої ознаки встановлюється множенням бала трибальної шкали на відповідний ранговий коефіцієнт (К). Наприклад, 10 х 3 + 8 х 2 і т.д. Загальна сума показників ділиться на кількість созологічних ознак (N), тобто на 7.

СО1 К1 + СО2 К2 + СО3 К3 + …

ФСІ = -------------------------------------------

N

Інтегральна оцінка рідкісних фітоценозів дозволяє виразити в цифрових показниках їх созологічне значення та, в залежності від нього, обгрунтувати відповідний режим охорони. На підставі діапазону показників ФСІ (від 5 до 14) раритетні фітоценози можна розділити на три групи: фітоценози низького (ФСІ 5-8), середнього (ФСІ 9-11) і високого (12-14) созологічного рівнів.

Таблиця

Созологічна оцінка рідкісних фітоценозів (РФ)

Созологічна ознака РФ

Ранговий коефіцієнт значення ознаки К

Оцінка созологічної ознаки

(у балах)

3

2

1

Созологічне значення для України

10.0

Едифікатор, включений до

"Червоної книги України"

Співедифікатор включений до "Червоної книги України"

Асектатор, включений до "Червоної книги України"

Фітоісторичне та фітогео-

графічне значення (за ценотичним складом)

8.0

РФ включає вузький ендем або релікт

РФ включає ендем або релікт

РФ включає рідкісний вид на межі ареалу

Характер унікальності РФ для України

6.0

Для всієї території України

Для окремих геоботанічних округів

Для окремих геоботанічних районів

Созологічна категорія РФ

4.0

1-2

3-4

5-6

Кількість локалітетів РФ

2.0

1-10

11-20

>20

Зайнята РФ площа, га

1.5

до 1

1-20

>20

Ступінь загрози зникнення РФ

1.0

1-2

3-4

5

До групи високого й середнього созологічного рівнів належать особливо цінні в історичному та ботаніко-географічному плані, унікальні для України фітоценози з участю рідкісних ендемічних і реліктових видів, а також фітоценози з участю рідкісних диких предків плодових рослин. їх охорона повинна бути забезпечена в системі природно-заповідного фонду. Рідкісні фітоценози нижчого созологічного рівня можна охороняти в умовах заказного режиму, а також у відповідних господарських угіддях, де вони розташовані. Але в останньому випадку слід застосувати спеціальний режим охорони раритетних фітоценозів.

Використана література:

1. Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Ященко П.Т., Кагало О.О., Тасенкевич Л.О. Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна "Зелена книга”). – Львів, "Поллі”, 1998. – 189 с.
Реферат на тему: Інтегральна созологічна оцінка раритетних фітоценозів (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.