Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Гризуни лісів Карпат та заходи боротьби з ними (реферат)

Гризуни є чисельною і важливою з господарського боку групою тварин у біоценозах Карпат і суміжних районів, а тому привертають увагу зоологів, працівників лісового та сільського господарства. Гризуни лісів Карпат, зокрема їх поширеність і чисельність у різних біотопах гірських та передгірних районів, вивчені ще недостатньо. В той же час ці дані мають важливе теоретичне і практичне значення, особливо при вивченні популяцій різних видів та при розробці заходів по охороні карпатських лісів від пошкоджень гризунами.

Для вивчення гризунів вченими проведені дослідження і збір матеріалів у різних типах лісів Карпат та суміжних районів шляхом масового застосування пасток і ловильних циліндрів з траншеями та візуальних спостережень. В результаті лише в лісах було зібрано і проаналізовано близько 800 екземплярів дрібних ссавців, а також проведено облік їх чисельності майже за 10000 пастко-діб та циліндро-ночей.

Із 16 видів гризунів у лісах Карпат найбільш поширеними і чисельними є миша жовтогорла, полівки лісова й підземна, а в ряді районів — полівка темна і вовчок сірий.

Зустрічаються в меншій кількості миші — польова і лісова, водяна полівка мала, горішковий вовчок.

Щур сірий та миша хатня в лісах зустрічаються рідко, багато їх в населених пунктах. Сіра полівка проникає в ліси по річкових долинах, де концентрується, головним чином, на узліссях, полянах, що примикають до ланів і лук.

Дослідження показують, що в різних лісових масивах Карпат поширеність гризунів має свою специфіку залежно від конкретних екологічних умов. Особливо це чітко видно при аналізі мишовидних гризунів.

У букових лісах Полонинського хребта (район Боржави) серед мишовидних гризунів найбільш поширені миша жовтогорла (42%), полівка підземна (25%), полівка лісова (12,5%), миша лісова (17,1%), рідше зустрічаються миша польова (2,3%) та полівка сіра (1,1%). Особливо зростає чисельність мишовидних гризунів після рясного урожаю букових горішків.

Для букових лісів у районі Чорногори (схили гір Квасівський Менчул, Шешул та ін.), який порівняно з Боржавою характеризується більш вологим кліматом, видом-домінантом є полівка лісова (56,3%), по чисельності їй поступається лише миша жовтогорла (25%) та полівка мала водяна (12,5%), полівка підземна — 6,2%. В мішаних буково-ялинових лісах Чивчинських гір видом-домінантом є також полівка лісова.

Неоднорідність поширення мишовидних гризунів спостерігається і у хвойних лісах Карпат. У районі Чорногори (гори Пожижевська, Брескул, Говерла, Петрос та ін.) є полівка лісова (42,2%), полівка підземна (37,7%), миша жовтогорла (13,3%), полівка темна (4,4%) та миша лісова (2,4%). Майже аналогічну картину можна бачити в ялинових лісах Чивчинських гір, де серед гризунів найпоширенішою є полівка лісова (58,4%) і полівка підземна (23,4%), потім миша жовтогорла (10,4%), полівка темна (6,5%) і миша хатня (1,3%).

У хвойних лісах Верхньодніпровських Бескидів миша жовтогорла становить 41,2%, полівка лісова — 35,3%, а полівка підземна — 17,6%. Подібна картина спостерігається і в ялинових лісах Горган, де домінуючими видами виступають миша жовтогорла (50%) та полівка лісова (41,7%).

Ліси Прикарпаття заселені 8 видами мишовидних гризунів. У дубово-грабових лісах домінуючими видами гризунів-шкідників є полівка лісова (67,9%) і миша жовтогорла (15,4%), в меншій кількості тут зустрічаються полівка підземна (7,7%), миша лісова (5,2%), миша польова (1,9%) та миша хатня (1,9%). В дубових лісах переважає також полівка лісова (51,8%), досить чисельна миша жовтогорла (27,6%). Миша польова (11,6%), полівка підземна (5,4%), полівка темна (1,8%) та ін. зустрічаються значно менше.

В дубово-букових та букових лісах Прикарпаття переважає жовтогорла миша (близько 60%) над полівкою лісовою, а в грабових — полівка лісова над мишею жовтогорлою.

За характером шкідливості гризунів, які водяться в лісах Карпат, можна поділити умовно на кілька груп:

а) шкідники населених пунктів та складських приміщень: щур сірий, миша хатня;

б) шкідники, які знищують урожай насіння в лісах, поїдають молоді сходи і пошкоджують кору і коріння молодих дерев: миші жовтогорла, лісова і польова, полівка лісова;

в) шкідники, що пошкоджують весною кору молодих дерев ялини, ялиці, берези та інших — сірий вовчок, горішковий вовчок. Сірі вовчки обгризають кільцями кору дерев у передвершинних частинах стовбурів, а це призводить до всихання дерев. На цих деревах поселяються вторинні шкідники — комахи.

Для належного захисту лісів Карпат і суміжних районів від шкідливих гризунів необхідно регулярно, кожного року навесні (березень—квітень) і восени (жовтень—листопад) вести облік чисельності шкідників, щоб мати можливість скласти прогноз їх появи і спланувати заходи боротьби.

Важливим заходом для попередження масової появи гризунів у лісах, шкілках та інших насадженнях є старанний догляд за ними на протязі року (очищення лісів від хмизу, збір насіння тощо), а також виловлювання гризунів.

При загрозі мишовидних гризунів лісовим шкілкам, крім механічної боротьби, можна проводити хімічну боротьбу, але обов'язково попередньо погодити це питання з відповідними науковими та виробничими організаціями. При цьому в ровики під купки соломи або хмизу кладеться отруєна фосфідом цинку принада з розрахунку 40—50 г отрути на 1 кг принади (попередньо обробленої соняшниковою олією або борошняним клейстером). Принаду можна також розкладати на ділянках шкілок і молодих насаджень (20—30 купок на 1 га).

Хімічну боротьбу можна застосовувати як крайній захід. Слід посилити охорону сов, хижих птахів і звірів — природних винищувачів гризунів.
Реферат на тему: Гризуни лісів Карпат та заходи боротьби з ними (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.