Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Функції боліт і водойм у рослинному покриві гірських регіонів

При аналізі поняття «болота» зрозуміло, що функції болота залежать від багатьох властивих йому ознак - від розташування в умовах рельєфу, стадії розвитку та інших чинників. Однак їх гідрологічна функція є найважливішою і властива усім болотам.

На Всесоюзній нараді групи «Телма» у 1974 р. (Ленінград) М. С. Боч і В. В. Мазингом були сформульовані наступні основні функції боліт, що обумовлюють необхідність їх охорони :

1) болота становлять значний науковий інтерес як місця оселищ рідкісних і зникаючих видів рослин;

2) болота є еталонами певної природної зони, що дають можливість вивчати природні болотні комплекси і процеси, що в них відбуваються;

3) болота виявляють позитивний вплив на водний баланс місцевості, особливо у посушливих або мало забезпечених водою регіонах. Вони можуть виконувати функцію резервуарів чистої прісної води;

4) болота багаті сировинними ресурсами, вони є місцезнаходженнями лікувальних грязей, цілющих джерел;

5) болотні ландшафти мають рекреаційну, пізнавальну і естетичну цінність, слугують мисливськими і рибальськими угіддями

P.R. Adamus і L. T. Stockwell визначили декілька критеріїв функціональної значимості боліт, які в значній мірі співпадають з наведеними М.С. Боч і В. В. Мазингом: гідрологічний, протиерозійний, регулювання якості води (фільтраційна роль), підтримання трофічних ланцюгів, забезпечення оселищ тварин і рослин. Поряд з тим важливими є соціально-економічні критерії, які не мають ринкової вартості (рекреація, наукові і культурні). За методом розрахунку значущості функцій боліт, запропонованим J. S. Larson, найважливішими є гідрологічна, соціально-культурна функціїі збереження оселищ тварин і рослин, причому найбільше прибутку приносить перша функція, яка становила у 80-х роках 10-70 доларів США з 1 акра.

Детальні дослідження функцій заплавних екосистем, що включали переважно болотні угруповання гігрофільного високотрав'я, провели словацькі дослідники Інституту аплікаційної екології (DAFNE) при відновленні природного рослинного покриву заплави р. Морави. Їх досвід показав, що прибуток від відновлених ландшафтів набагато перевищує прибуток від традиційного природокористування – землеробства. Монетарну оцінку заплави Морави проводили за такими основними показниками як рекреація, рибальство, мисливство та заготівля сіна. При порівнянні прибутку, отриманого від вирощування кукурудзи у врожайні роки та від заготівлі сіна, особливо на вологих луках і болотах, виявилося, що він суттєво більший у другому випадку.

Здатність знижувати у воді обсяг забруднювальних речовин й особливо сполук азоту, є однією з найвагоміших функцій заплавних боліт. Денітрифікація є бактеріальним процесом, у ході якого азот через ряд проміжних стадій перетворюється у кінцевий продукт N2, що не здатний забруднювати довкілля. Азот виводиться також шляхом заготівлі сіна. 434 тонни азоту щорічно вилучається із сухою біомасою у заплаві Морави на площі 1727 га, а монетарна вартість елімінації такої маси азоту на рік очисними спорудами становить 29 820 500 СК (словацьких крон за цінами 1999 р.), або 682860 Євро на рік. Проведений аналіз вмісту азоту в сухій біомасі залежно від типу трав'яних угруповань показав, що цей показник найвищий у біомасі, отриманій з очеретяно-трав'яних та високоосокових угруповань (відповідно по 0, 44 та 0, 30 тонн/га), дещо нижчий - з вологих і мокрих лук (0,25-0,26 тонн/га) і найнижчий з мезотрофних лук (0, 16 тонн/га).

Результати економічної оцінки прибутку від зниження вмісту азоту дозволяють припустити, що заплави мають відігравати важливу роль у боротьбі з нелокальним забрудненням води, особливо в умовах агроландшафтів. Завдяки мультифункціональному використанню заплав, інвестиції у них є найціннішими для вилучення азоту і очищення грунтових вод.

Слід наголосити на тому, що оліготрофні болота у гірських улоговинах, на притерасних ділянках гірських річок, заплавні комплекси низовини у гірському регіоні з великою кількістю опадів і зливовим режимом рік відіграють потужну роль акумуляторів вологи у критичні весняно-осінні періоди. Дуже швидко акумуляція вологи відбувається угрупованнями сфагнових мохів на торфовому субстраті. Як вже зазначалося при розгляді функцій лісу, особливо високою вологоємністю відрізняються жерепняки сфагнові на торф'янистих грунтах. Якщо вологоємність трав'яних угруповань становить у середньому 100-200 %, зелених мохів – 300-500 %, то сфагнових мохів –1500-3000 % (5000 %). Тому оліготрофні болота у гірському регіоні мають охоронятися особливо ретельно.

Про особливу роль боліт і заболочених комплексів у верхів'ях річок наголошують R. Krecek і M. Haigh. Вони відмітили, що метою створення їхньої книги було привернути увагу до охорони боліт і організації науково обґрунтованого менеджменту перезволожених територій у верхів'ях водотоків Автори наголошували на поліфункціональній ролі боліт і перезволожених екосистем саме у верхів'ях водозборів, включаючи водоохоронну, водоакумуляційну, біогеохімічну, збереження біорізноманітності генофонду рослин, тварин і ценофонду, а також естетичну, рекреаційну, наукову й культурну функції.

Оліготрофні боліта – це своєрідні музеї історії флори і рослинності, дослідження яких дає можливість дізнатися про зміну рослинного покриву у минулі геологічні епохи. Тому вони мають виключно важливу наукову цінність.
Реферат на тему: Функції боліт і водойм у рослинному покриві гірських регіонів


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.