Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Флористичний підхід до класифікації рослинності або принцип Браун-Бланке (реферат)

Ще в першій половині XX століття у багатьох наукових колах виникла ідея класифікувати рослинність за ознакою присутності або відсутності груп видів, тобто за флористичним складом, незалежно від їх фізіономічної ролі. Ця ідея отримала найбільшу підтримку серед послідовників одного з найвідоміших фітоценологів XX століття Й.Браун-Бланке, яких у літературі називають сигматистами (від SIGMA, що означає скорочену назву, інституту створеного Браун-Бланке).

Близьких з Й. Браун-Бланке підходів дотримувався Л.Г.Раменський (Раменский и др., 1956, цит. за: Б.М.Миркин, Г.С.Розенберг, 1978), який пропонував класифікувати рослинність не за домінантами, а за детермінантами, до яких він відносив види-індикатори умов середовища біля межі екологічного ареалу (наприклад, костриця лучна у степових фітоценозах. П.С.Погребняк (1955) заклав основи класифікації рослинності за видами-індикаторами для лісової рослинності.

Асоціація у розумінні послідовників Й.Браун-Бланке - це набагато об'ємніша одиниця, ніж асоціація, виділена за домінантами. Сигматисти виділяють асоціацію за характерною комбінацією діагностичних видів. Серед діагностичних видів розрізняють константні (часто зустрічаються в асоціації, але не обов'язково пов'язані своїм екологічним діапазоном тільки з умовами середовища даного угруповання), вірні та диференціальні види. Диференціальні види схожі з детермінантами Л.Г.Раменського і в даному угрупованні вони лише частково реалізують свою екологічну нішу. Вірні види повністю приурочені до умов даного угруповання.

Сигматисти розрізняють п'ять ступенів вірності видів: від абсолютно вірних до випадкових. Асоціації об'єднуються у вищі ступені синтаксономічної ієрархії: союзи, порядки і класи (табл. 1).

Таблиця 2

Фіноценотичні одиниці системи Браун-Бланке (за В.Д. Александровою, 1969)

Ранг

Закінчення

Приклад

із лучних угруповань

Клас

etea

Molinio-Arrhenatheretea

Порядок

etalia

Arrhenatheretalia

Союз

ion

Arrhenatherion

Асоціація

etum

Arrhenatheretum

Субасо- ціація

etosum

Arrhenatheretum brizetosum

Варіант

Salvia- варіант Arrhenatheretum brizetosum

Фація

osum

Arrhenatheretum brizetosum bromosum erecti

Для цього використовується особлива система закінчень, ставиться автор і рік. Наприклад:

К. Sedo-Scleranthetea Br.-BI.55

П. Sedo-Scleranthetalia Br.-BI.55

С. Polytricho-Festucion cinerea Schub. 74

Ac. Festuco-Veronicetum Oberd. 57

Сигматисти у межах асоціації в окремих випадках виділяють дрібніші синтаксони: субасоціації, варіанти і фації. На останніх щаблях поділу флористичні відмінності між синтаксонами виражені мало і полягають у степені представленості діагностичних груп видів. Враховуються також і домінанти.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Соломаха В.А. Синтаксони рослинності України за методом Браун-Бланке та їх особливості. - К.: Ун-т ім. Тараса Шевченка, 1995. - 116 с.

3. Ярошенко П.Д. Геоботаника. - М.; Л.: Наука, 1961. - 402 с.
Реферат на тему: Флористичний підхід до класифікації рослинності або принцип Браун-Бланке (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.