Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Фітоценотипи та домінанти (реферат)

Ценотипи - це групи видів рослин зі схожою зміною їх ценотичної значущості в залежності від умов зростання або особливостей їх життєвого циклу (Работнов, 1978).

Вчені застосовували різні поняття і терміни для характеристики ролі окремих видів у рослинних угрупованнях. Наприклад, шведські фітоценологи ввели поняття про домінанти (від "domine" - "переважати"), тобто про види, які переважають у кожному ярусі угруповання. Кількість ярусів у такому випадку показує, скільки видів-домінантів є у даному фітоценозі.

Американські фітоценологи вважали домінантами переважаючі види тільки головного ярусу фітоценозу.

У радянській фітоценологічній школі було прийнято називати домінантами ті види, які переважають в угрупованні незалежно від розчленування його на яруси. Якщо, наприклад, угруповання має два яруси, але перший дуже розріджений, то домінантом буде тільки переважаючий вид другого ярусу. Ті домінанти, які визначають специфічне середовище всього угруповання, за пропозицією Г.І.Поплавської (1924) та В.М.Сукачова (1928) (цит. за: П.Д.Ярошенко, 1961), називають едифікаторами (будівельниками). Класифікація фітоценотичних типів рослин наводиться у книзі В.М.Сукачова "Растительные сообщества" (1928).

Едифікатори (наприклад, дерева) не обов'язково мають переважати за кількістю, але повинні визначати структуру та специфічні умови середовища всередині угруповання. Навіть поодиноке дерево на відкритій місцевості в межах його фітогенного поля відіграє роль едифікатора для рослин, що зростають навколо нього. У змішаних буково-ялинових лісах нижнього гірського поясу Українських Карпат є два едифікатори: бук лісовий (Fagus sylvatica L.) та ялина європейська (Picea abies (L.) Karst.). У ялиновому лісі ялина є єдиним едифікатором та домінантом.

Види, які не є домінантами в угрупованні, за В.М.Сукачовим (1928) називаються асектаторами.

Едифікатори поділяються на аутохтонні чи природні та дигресивні (пов'язані з порушенням рослинності людиною). Вони схожі з віолентами (К) за системою фітоценотипів Грайма-Раменського. Аутохтонні едифікатори є будівельниками у самобутніх умовах на окремих місцезростаннях без впливу людини та тварин. Дигресивні едифікатори - це рослини, які стають едифікаторами тоді, коли рослинний покрив змінюється під впливом людини чи тварин, а до антропогенного впливу в угрупованні вони залишаються асектаторами.

Асектатори - це рослини, які є співучасниками у побудові угруповання, але самі вони мало впливають на створення фітосередовища. Аутохтонні асектатори - це рослини, що входять до складу самобутнього покриву. За відношенням до едифікаторів, вони поділяються на едифікаторофіли та едифікаторофоби.

Едифікаторофіли зростають серед густих заростей і не потерпають від їх впливу, а інколи навіть не можуть існувати без нього. Едифікатори, за особливостями фенологічного ритму, поділяються на:

а) ранньовесняні,

б) пізньовесняні,

в) літні.

Едифікаторофоби - рослини, які уникають густих заростей едифікаторів і, як правило, зростають на галявинах. Вони також поділяються на ранньовесняні, пізньовесняні та літні.

До групи асектаторів входять також рослини, які випадково потрапили в угруповання і природно не властиві даній асоціації. Вони можуть бути занесені людиною або тваринами.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Александрова В.Д. Классификация растительности. Обзор принципов классификации и классификационных систем в разных геоботанических школах. - Л.: Наука, 1969. - 275 с.

3. Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персонали. - К.: Академія, 1997. - 272 с.
Реферат на тему: Фітоценотипи та домінанти (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.