Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Екологічне обгрунтування системи диференційованих заходів охорони раритетного фітоценофонду західної України (реферат)

Раритетні фітоценози привертали в минулому увагу геоботаніків і лісівників переважно в історичному, ботаніко-географічному та лісівничому аспектах, і в меншій мірі з позицій їх охорони. Тому не було екологічно обгрунтованої системи збереження раритетного фітоценофонду.

Охороні рідкісних фітоценозів різних таксономічних рангів як фітосозологічній проблемі геоботаніки стали приділяти увагу лише в останні десятиріччя. З розвитком системної природоохоронної концепції стали аргументувати потребу збереження не лише зникаючих біологічних видів, але й раритетних фітоценозів, з якими вони зв'язані екологічно. На багатьох прикладах було констатовано, що збереження рідкісних фітоценозів можна найкраще забезпечити відповідним режимом охорони ландшафтів, у яких вони розташовані.

Протягом останніх століть, унаслідок різних форм антропогенного впливу на рослинний покрив Карпат, Волино-Поділля, Полісся (вибіркові рубки, монокультурний напрям лісового й сільського господарства, пасторальна дигресія, осушення тощо), у його цен етичній структурі відбулися істотні кількісні та якісні зміни, що вплинули й на загальний стан рідкісних фітоценозів. Нами проведена оцінка такого стану залежно від наукового та народно-господарського значення рідкісних фітоценозів і небезпеки іх зникання (табл.1).

Таблиця 1

Розподіл описів раритетних фітоценозів (РФ) у західних регіонах України за созологічними категоріями та ступенями загрози зникнення

Регіон

Созологічна категорія РФ

1

2

3

4

5

6

Усього

Карпати

35

11

25

4

-

-

75

Волино-Поділля

4

13

15

-

-

-

32

Західне Полісся

4

6

8

-

7

1

26

Разом:

43

30

48

4

7

1

133

Регіон

Ступінь загрози зникнення РФ

І

II

НІ

IV

V

Усього

Карпаш

18

29

4

-

24

75

ВолиноПоділля

-

17

5

4

6

32

Західне Полісся

-

1

2

4

19

26

Разом:

18

47

11

8

49

133

Як видно з наведених даних, більше половини досліджених рідкісних фітоценозів належать до першої, другої та третьої созологічних категорій, які включають синтаксони, що мають особливе природоохоронне значення. Тому їх збереження бажано забезпечити в системі державного природно-заповідного фонду.

Раритетні фітоценози четвертої, п'ятої та шостої категорій можна охороняти і в господарських масивах. Цей принцип охорони стосується й раритетних фітоценозів з різним ступенем загрози їх зникання. Для забезпечення охорони фітоценозів І—ІІ ступеня загрозливого стану необхідно організувати заказники та пам'ятки природи.

На підставі досліджень загального стану рідкісних фітоценозів, що належать до різних созологічних категорій, встановлено, що в практичному плані можливі три варіанти їх охорони, а саме:

а) охорона абсолютна за постійного заповідного режиму в системі природно-заповідного фонду; вона може бути забезпечена не лише в територіально великих заповідних масивах типу заповідників і національних парків, але також у незначних за площею фітоценотичних резерватах (мікрозаповідниках) і пам'ятках природи;

б) охорона регульована в умовах заказного режиму в системі заказників із застосуванням созологічного контролю за станом рідкісних фітоценозів та їх локалітетів;

в) охорона регульована в господарських масивах шляхом застосування спеціальних біотехнічних заходів (наприклад, сприяння природному поновленню раритетних видів) і способів рубок догляду. Цей варіант придатний також для збереження раритетних лісових культурфітоценозів.

Екологічне обгрунтування практичних способів охорони рідкісних угруповань з метою збереження фітоценотичної різноманітності рослинного покриву повинно базуватися на таких засадах: застосування системи превентивних (профілактичних) і безпосередніх (прямих) способів охорони; пріоритетність абсолютної чи регульованої охорони залежно від гомеостазу фітоценозів та їх созологічної категорії; диференційований підхід до охорони рідкісних фітоценозів залежно від їх цільового призначення.

На підставі сформульованих засад та врахування екологічних і фітоценотичних особливостей досліджених регіонів обгрунтовані різні форми заходів щодо охорони раритетного фітоценофонду (табл. 2).

Досліджені рідкісні фітоценози Карпат, Волино-Поділля, Полісся розташовані у відмінних за ґрунтовими та кліматичними умовами, геолого-геоморфологічною будовою й характером фітоценотичних комплексів геоботанічних районах, в яких антропогенний вплив на рослинний покрив теж був неоднорідним. Тому раритетні фітоценози, як компоненти різних типів рослинності, потребують диференційованих охоронних заходів. їх екологічне обгрунтування подається в розрізі домінуючих типів рослинного покриву.

Таблиця 2.

Система заходів охорони раритетних фітоценозів (РФ)

 


Прогнозування прямих антропогенних змін у структурі рослинного покриву та ландшафтів, де зосереджені РФ.

Екологічно обгрунтоване регіональне планування природокористування в ландшафтах, де зосередженні РФ.

Профілактична охорона локалітетів РФ від техногенного (хімічного) забруднення, пасторального впливу, рекреаційного пресу.

Екологічний моніторинг за станом РФ та їх локалітетами (для РФ усіх созологічних категорій).

Юридичні форми охорони.

Екологічна освіта.

Природоохоронне виховання (для РФ усіх созологічних категорій).

Охорона РФ шляхом абсолютно заповідного режиму в заповідниках, національних парках, резерватах і пам'ятках природи, (для РФ I, II, III, V созологічних категорій).

Охорона РФ шляхом заказного (регульованого) охоронного режиму в державних заказниках (для РФ V созологічної категорії).

Біотехнічні заходи догляду (сприяння відновленню, регулювання ценотичної структури (для РФ IV, VI созологічних категорій).

Захист від ентомошкідників, захворювань (для РФ усіх созологічних категорій).

Цільова оптимізація локалітетів (РФ, які того потребують).

Охорона РФ від небезпечних стихійних процесів.

Використана література:

1. Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Ященко П.Т., Кагало О.О., Тасенкевич Л.О. Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна "Зелена книга”). – Львів, "Поллі”, 1998. – 189 с.
Реферат на тему: Екологічне обгрунтування системи диференційованих заходів охорони раритетного фітоценофонду західної України (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.