Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Цільові програми вирощування лісу (реферат)

У лісогосподарському комплексі давно вже склались основні галузеві напрямки виробництва. У карпатському регіоні України в лісокомбінатах існують цільові галузі - головні рубки, заготівля й поставка деревини, деревообробка. Поряд розвиваються ресурсовідновлюючі напрямки - лісовирощування. Поєднання рубок догляду з лісокористуванням не є правомірним. За своїм цільовим призначенням їх слід вважати як один із заходів лісовирощування.

Отже, виникає уявлення про цільовий ліс, як найбільш ефективний в лісівничому й економічному відношенні, інакше кажучи, господарсько-доцільний. Такі природні і штучні лісові угруповання повинні мати на всіх етапах вирощування оптимальну будову і потрібний породний склад, що відповідає корінному складу деревостану типу лісу.

На основі багаторічних досліджень у Карпатах завершено вивчення особливостей формування насаджень та розроблені цільові програми (моделі) їх вирощування. В господарсько-типологічних угрупованнях закладено близько 300 пробних площ, на яких визначені найбільш доступні для таксації та окомірно-інструментального визначення цільові нормативи (О.І. Пітікін, В.І. Гніденко).

Вивчались закономірності росту та формування кожного вікового стану, аналізувались основні внутрішні структурні зв'язки і відмінності.

Цільові деревостани вирощуються в певних типах лісу. Головна увага при цьому звертається на склад і густоту, тому господарсько-типологічні групи, що наведені в таблицях, таксувалися по головній лісоутворюючій породі-дуб, бук, ялина, ялиця, вільха.

Кожна господарська група має свою таксаційну характеристику і специфічне цільове призначення. Більшість насаджень - експлуатаційного лісопромислового призначення. При їх формуванні з допомогою рубок догляду насамперед треба дбати про збільшення приросту, продуктивності, з одночасним скороченням терміну вирощування технічно-стиглої деревини. Деякі госпгрупи виконують виключно водорегулюючі та ґрунтозахисні функції (приполонинні бучини та ялинники, сухі діброви та чорновільхові прируслові насадження (фото 1). Тому в специфічних групах поряд з рубками догляду треба здійснювати заходи по оптимізації їх корисних функцій, збільшенню стійкості. Приріст, товарність і накопичення запасів в екстремальних умовах у привододільних лісах - справа другорядна.

Фото 1. Привододільні водоохоронні ліси біля Говерли (1500-1800 м над рівнем моря).

В експлуатаційній зоні також потрібно перебудувати режим проміжного лісокористування, який зберігає 36-56% щорічного приросту по запасу. Надмірне збільшення інтенсивності рубок може викликати аномальні структурно-екологічні відхилення в насадженнях.

Практичне використання програмних таблиць не викликає утруднень.

При відводі насаджень для рубок в межах господарсько-типологічної групи важливо знати обгрунтовані строки повторювання розріджень, методи та принципи відбору дерев. Згідно з останніми таксаційними дослідженнями, час повтору рубки - є функція проценту виборки повного чи неповного приросту деревостанів, з врахуванням відпаду. Практично друга рубка починається після відновлення запасу зрідженого деревостану до розмірів контрольного.

Повторність рубок пов'язана з їх інтенсивністю. Чим вища інтенсивність, тим тривалішим повинен бути період між рубками. З віком інтенсивність зменшується, період між рубками збільшується. Приблизні терміни повторювання регламентовані в інструктивних вказівках (3-5 - в молодому віці, 5-10, 10-15-в середньому віці).

Щодо інтенсивності зрідження, то її лімітують не лише запас і приріст. Надійну і достовірну притримку дають ще й такі показники, як площа поперечного перетину та кількість дерев на одиниці площі. Перші регіональні цільові програми в основному й базувалися на оптимізації густоти і запасу по етапах віку. Сучасні притримки багатофакторні і осягають динаміку формування насаджень майже за всіма структурними елементами.

При впровадженні програмних цільових нормативів у виробництво треба враховувати ще й бонітети. Цей основний показник продуктивності, як відомо, дуже змінюється з віком. Крім того, в насадженнях нижчих бонітетів накопичення приросту і запасу проходить швидше, що звичайно впливає на регламент повторень та інтенсивність рубок догляду.

Список використаної літератури:

1. В.І. Гніденко Відновлення і формування лісу на вирубках / Ужгород: "Патент", 1997, - 123 с.

2. Гниденко В.И., Чернявский Н.В. Естественное возобновление на различных типах вырубок в Украинских Карпатах / /Лесоводство и агролесомелиорация. Вып. 46.К.: Урожай, 1976. С.52-58.

3. Дылис Н.В. Система почва - фитоценоз. //Лесоведение. № 1. Наука, 1987. С.3-11.
Реферат на тему: Цільові програми вирощування лісу (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.