Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Чисельність та просторова структура ценопопуляцій (реферат)

Важливою ознакою ценопопуляції є чисельність. За цією ознакою ценопопуляції поділяються на домінантні та другорядні (Миркин, Розенберг, 1978). Межі між цими категоріями умовні. У більшості випадків зустрічаються полідомінантні ценози, де основними будівельниками угруповання є 5-10 ценопопуляцій. Так, наприклад, полідомінантність добре виражена на вторинних карпатських луках, де у травостої переважає декілька ценопопуляцій таких злаків, як костриця червона (Festuca rubra L.), тонконіг лучний (Poa pratensis L.),райграс високий (Arrhenatherum elatius (L.) О. et С. Presl), трясучка середня (Briza media L.), та різнотрав'я: королиця звичайна (Leucanthemum vulgare Lam.), волошка лучна (Centaurea jacea L.) та ін..

Характер розміщення особин у просторі може бути різним. Б.М.Міркін, й Г.С.Розенберг (1978) пропонують розрізняти три типи розміщення особин на площі фітоценозу:

1) випадкове, якщо відстань між особинами змінюється за законом випадкових чисел;

2) дифузне, або регулярне, якщо відстані більш чи менш одинакові;

3) контагіозне, якщо особини розміщені групами.

Згідно з В.І.Василевичем (1983), розміщення виду з урахуванням положення ділянок, зайнятих ним у просторі, може бути декількох типів (рис.1).

Рис. 1 Характер розміщення особин у фітоценозі (за В.І.Василевичем, 1983) а - поодиноко (unis) у всьому фітоценозі, b - групою (gregatium), дифузно, с - групами (gregatiana) по всій площі, d - дифузно (diffuses) по всій площі, е - плямою (macula), злитою поодиноко на площі, f - плямами (coaiscens) по всьому фітоценозу, g - мікроценозами (microphytocenosus).

Розміщення виду на площі угруповання в значній мірі залежить від репродуктивної стратегії та ступені вегетативної рухливості виду. У тому випадку, коли рослина розмножується насінням, яке добре розноситься по площі фітоценозу (вітром, мурашками, тваринами і т.п.), то, очевидно, що особини будуть розміщуватися за законом випадкових чисел чи дифузно. Якщо насіння висівається близько до материнської особини, то можливе дифузне розміщення виду по площі. При переважанні вегетативного розмноження, завдяки малій вегетативній рухливості, коли дочірні особини залишаються близько біля материнської особини, розміщення виду в угрупованні буде мати плямистий характер.

Знову ж таки, особини розміщуються групами якщо переважає вегетативне розмноження і дочірні особини віддаляються від материнської на певну відстань (вегетативно рухливі), наприклад, конюшина повзуча (Trifolium repens L.).

Вивчаючи біологію розмноження пізньоцвіту осіннього в Карпатах, автори спостерігали чітку залежність просторової структури ценопопуляцій від специфіки антропогенного впливу на місцезростання.

Відзначимо, що згадана рослина належить до вегетативно малорухливих, і утворює в процесі вегетативного розмноження компактні клони чи гнізда діаметром до 50 см. Крім того, пізноцвіт осінній добре розмножується насінням, утворюючи 300-500 повноцінних насінин на одну особину. Насіння міститься у коробочках, які розтріскуються тільки на половину і самостійно воно розсіюється слабо. Але завдяки наявності цукристого придатку арилоїду, насіння розноситься мурашками.

На сінокісних луках, де процес заготівлі сіна (після дозрівання плодів) сприяє розсіюванню насіння, ценопопуляції пізньоцвіту осіннього мають дифузну або дифузно-клонову структуру. На пасовищах, де насінне розмноження майже відсутнє через витоптування худобою генеративних пагонів, рослини розмножуються майже виключно вегетативно. По площі фітоценозу вид розміщується компактними клонами (плямами).

Характер розміщення особин виду у фітоценозі залежить від того, як давно рослина потрапила в угруповання, а також від мікрорельєфу фітоценозу.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Міркін Б.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Актуальні питання класифікації рослинності // Укр. ботан. журн. - 1979. - Т.36, №6. -С. 513-522.

3. Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Фитоценология: принципы и методы. - М.: Наука, 1978. - 212 с.

4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). - Уфа: Гилем, 1998.-413 с.
Реферат на тему: Чисельність та просторова структура ценопопуляцій (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.