Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Безпека життєдіяльності

Охорона праці на підприємстві (шпора)

Зміст
 
1. Автоматична пожежна сигналізація і зв'язок. Відіа і застосування.

2. Види дії електричного струму на організм людини.

3. Види електротравм, їх характеристика

4. Вимоги до виробничого освітлення:Класифікація виробничого освітлення..

5. Вібрація,параметри види вібрації. Класифікація виробничої вібраці

6. Вогнестійкість будівель та споруд.

7. Гігієнічна класифікація праці. Охарактеризувати класи за умовами праці.

8. Гранично допустиме значення напруги доторкання та сили струму що проходить через тіло

9. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Права та обов'язки.

10. Дайте визначення вентиляції. Види вентиляції. Вимоги до систем вентиляції.

11. Дайте визначення напруги доторкання на напруги кроку.

12. .Дайте визначення основних понять техніки безпеки.

13. Дайте визначення понять "робоча зона”, "шкідливі речовини”.

14. Дайте визначення та охарактеризуйте основні поняття в галузі охорони праці..

15. Державний нагляд за охороною праці, повноваження та права органів, що здійснюють державний нагляд.

16. Державний пожежний нагляд. Повноваження посадових осіб, їх функції та права.

17. Державний санітарний нагляд. Запобіжний та поточний санітарні нагляди.

18. Джерела штучного освітлення

19. Евакуація людей із будівель та приміщень. Вимоги до евакуаційних виходів.

20. Забруднення повітря робочої зони

21. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

22. Законодавство в галузі гігієни праці

23. Заходи та засоби захисту від шкідливої дії речовин.

24. Значення освітлення і основні світлотехнічні величини.

25. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів.

26. Категорії будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

27. КЛАСИФІКАЦІЯ ВОГНЕГАСНИКІВ

28. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень.

29. Класифікація заходів і засобів безпечної експлуатації електроустановок.

30. Класифікація заходів і засобів забезпечення пожежної безпеки об'єктів.

31. Класифікація заходів та засобів захисту від вібрації.

32. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

33. Класифікація речовин та матеріалів за горючістю.

34. Класифікація систем запобігання виникнення пожеж.

35. .Кондиціювання повітря. Повне та неповне кондиціювання.

36. Кольори сигнально-попереджувальної системи, їх призначення і роль у забезпеченні безпеки праці.

37. Мета та завдання курсу «Основи охорони праці»

38. . Методи контролю концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони:

39. Мікроклімат виробничих приміщень. Параметри мікроклімату.

40. .Місцева вентиляція, види.

41. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

42. Небезпечні та шкідливі чинники, пов'язані з пожежами

43. Нормування шкідливих речовин. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

44. Оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови.

45. Основні вогнегасні речовини:

46. Основні положення закону «Про охорону праці»

47. Основні положення комісії з питань охорони праці підприємства

48. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

49. Основні причини виробничого травматизму.

56.Первинні засоби пожежогасіння. Пожежній інвентар, його розміщення і зберігання.

57.Перерахуйте випадки застосування захисного заземлення та захисного занулення.

58.Поділ шкідливих речовин на хімічні речовини та промисловий пил.

59.Пожежна профілактика на підприємствах. Інструкції з пожежної безпеки

60.Поняття нещасний випадок, професійне захворювання, виробничий травматизм. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

61.Порядок проведення стажування та допуск працівників до роботи.

62.Правова основа діяльності підприємств в області пожежної безпеки

63.Призначення та класифікація систем вентиляції

64.Природна вентиляція, її види.

65.Природне освітлення

66.Протипожежне водопостачання

67.Різновиди горіння.

68.Робоча та аварійна механічна вентиляція.

69.Система організаційно-технічних заходів запобігання виникнення пожеж.

70.Система протипожежного захисту.

71.Способи припинення горіння :

72..Статична електрика, в чому її небезпека. Засоби захисту від статичної електрики.

73.Стаціонарні установки пожежогасіння. Пересувні пожежні засоби. Установка пожежогасіння

74.Технічні заходи та способи захисту при нормальних режимах роботи електроустановок.

75.. Установки автоматичного пожежегасіння (класифікація, будова, принцип дії). Спринклерні та дренчерні установки.

76.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?

77.Шум , його види. Нормування та вимірювання шуму. Класифікація заходів та засобів захисту від шуму.

78.Як здійснюється навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу?

79. Як здійснюється навчання з питань охорони праці у процесі роботи?

80.Яким чином здійснюється міжнародне співробітництво у галузі охорони праці?

81.Яким чином здійснюють фінансування страхування від нещасного випадку?

82.Які види відповідальності передбачені за порушення законодавства про охорону праці?

83.Які гарантії надані в законодавчому порядку щодо громадян про охорону праці?

84.Які електрозахисні засоби та запобіжні пристосування використовують для безпечної експлуатації електроустановок.

85.Які законодавчі акти визначають основні положення про охорону праці?

86.Які існують види інструктажів з питань охорони праці , з ким; як і коли вони проводяться та яким чином оформляються?

87. Які існують методи аналізу виробничого травматизму та професійних захворювань?

88. Які нормативні акти про охорону праці діють у межах підприємства?

89.Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

90.Які органи мають право здійснювати державний нагляд за охороною праці, їх повноваження та права?

1. Автоматична пожежна сигналізація і зв'язок. Відіа і застосування.

Автоматична пожежна сигналізація – це технічно складна система, що включала в свій склад апаратуру що дозволяє виявити джерело виникнення пожежі (пожежна сигналізація), пристрою автоматичного включення мовного сповіщення, системи пожежогасінні, димовидалення і подачі сигналів, що управляють, на систему контролю і управління доступом(СЬКУД) і ліфтового господарства.

Принцип роботи автоматичної пожежної сигналізації

При виявленні пожежними датчиками джерела виникнення пожежі (задимлення, відкрите полум'я або різке збільшення температури) в приміщенні, що охороняється, включається виконання закладеного в систему автоматичної пожежної сигналізації алгоритму.

Включається система сповіщення про пожежу,адже головне попередити людей про небезпеку. Система сповіщення про пожежу може бути як простою звуковою або светозвуковой, так і складнішою мовною системою сповіщення. Якщо на об'єкті, що охороняється, є система контролю і управління доступом, то автоматична пожежна сигналізація повинна розблоковувати всі шляхи евакуації людей.

Системи пожежогасінні підрозділяються на декілька типів за способом гасіння пожежі – це або, установка водяної пожежогасінні (спринклерної пожежогасіння, дренчерное пожежогасіння, тонкораспыленное пожежогасіння), або установка водопінної пожежогасінні, або установка порошкової пожежогасінні, або система газової пожежогасінні.

Якщо будівля обладнана ліфтами, то вони у разі початку пожежі повинні автоматично опуститися на перший поверх, відкрити двері і заблокуватися. Сигналом до цих дій так само управляє автоматична пожежна сигналізація.

Основні параметри пожежних извещателей:

Теплові пожежні извещатели:

Номінальне значення температури контрольованого середовища, що викликає спрацьовування извещателя (порогову температуру спрацьовування), вибирають з наступного ряду: 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 250 °С. Допускається відхилення даного параметра при необхідності.

Димові пожежні извещатели:

Значення чутливості точкових оптичних димових извещателей визначається питомою оптичною щільністю середовища, значення якого не повинне перевищувати величини, вибираної з наступного ряду: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 дБ/м.

Пожежні извещателі полум'я

Значення чутливості извещателей полум'я визначається максимальною відстанню, при якій відбувається їх спрацьовування від полум'я нормованого вогнища пожежі (парафінова свічка діаметром 25 мм з висотою полум'я 3-4 см). Значення чутливості вибирають з наступного ряду:

0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 м.

Класифікація пожежних извещателів

За способом приведення в дію пожежні извещатели підрозділяють на автоматичних і ручних.

По вигляду контрольованої ознаки пожежі автоматичні пожежні извещатели підрозділяють на:теплові; димові; полум'ю; комбіновані.

По характеру реакції на температуру навколишнього середовища теплові пожежні извещатели підрозділяють на:максимальні;диференціальні; максимально-диференціальні.

За принципом дії димові пожежні извещатели підрозділяють на радіоізотопних і оптичних.

Класифікація оповісників пожежної сигналізації:

По характеру видаваних сигналів оповісники підрозділяють на: світлові; звукові;мовні;комбіновані.

По інформаційній ємкості (кількості обслуговуваних зон, що охороняються) оповісники підрозділяють на однозонні і багатозонних.

По виконання оповісники підрозділяють на:для використання в приміщеннях; для використання на відкритому повітрі.

5. . Вібрація,параметри види вібрації. Класифікація виробничої вібраці

Вібрація характеризується частотою коливань(Гц), амплітудою (А) зміщення точки коливання від положення рівноваги (мм), коливальною або віброшвидкістю Vt(м/с) та віброприскоренням Lw (м/с2).

Залежно від способу передачі вібрації тілу людини розрізняють:

- локальну (місцеву), що передається людині переважно через кінцівки;

- загальну, що передається на тіло людини через опорні поверхні тіла.

Вібрацію за джерелом її виникнення поділяють на такі категорії:

Категорія 1 - транспортна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях самохідних та причіпних машин, транспортних засобів під час руху по місцевості, агрофонах і дорогах (в тому числі при їх будівництві).

До джерел транспортної вібрації відносять, наприклад, трактори сільськогосподарські та промислові, самохідні сільськогосподарські машини (у тому числі комбайни); автомобілі вантажні (в тому числі тягачі, скрепери, грейдери, котки та ін.); снігоприбирачі, самохідний гірничо-шахтний рейковий транспорт.

Категорія 2 - транспортно-технологічна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях машин з обмеженою рухливістю та таких, що рухаються тільки по спеціально підготовленим поверхням виробничих приміщень, промислових майданчиків та гірничих виробок.

6. Вогнестійкість будівель та споруд.

Під вогнестійкістю будівельних конструкцій розуміють їх здатність опиратися дії пожежі протягом якогось визначеного часу, зберігаючи при цьому свої експлуатаційні якості, тобто зберігати несучу або огороджуючу здатність.

Показником вогнестійкості будівельних конструкцій є межа вогнестійкості.

Межа вогнестійкості будівельних конструкцій встановлюється часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування (початку пожежі) до настання одного або послідовно декількох нормованих для даної конструкції, ознак граничних станів:втрати несучої здатності (R);втрати цілісності (E);втрати теплоізолюючої здатності (І).

Вогнестійкість поділяється на V ступенів.

Розрізняють фактичну ступінь вогнестійкості (Вф) і вимагаєму (Ввим). Фактична ступінь вогнестійкості будівлі визначається за найменшим показником вогнестійкості будівельної конструкції. Вимагаємий ступінь вогнестійкості будівлі нормується. Умови безпеки виконуються при відповідності фактичного ступеня вогнестійкості вимагаємому.

Вимоги безпеки вважають виконаними, якщо

Пф ≥ Пвим, 1

де Пф – фактична межа вогнестійкості конструкції;

Пвим – вимагаєма межа вогнестійкості конструкції, що встановлюється умовами безпеки або нормами.

11. Дайте визначення напруги доторкання на напруги кроку.

Напруга доторкання. Для людини, що стоїть на землі і доторкається до заземленого корпуса, що опинився під напругою, визначити напругу доторкання Vйот можна як різницю потенціалів між руками та ногами.Оскільки людина доторкається до заземленого корпуса, то потенціал руки ,і є потенціалом цього корпуса або напругою замикання.

Якщо людина стоїть над заземлювачем то напруга доторкання дорівнює нулю, оскільки, потенціали рук та ніг однакові і дорівнюють потенціалу корпусів (напрузі замикання). При віддалені від заземлювача напруга доторкання зростає і у людини, що доторкнулася до останнього (третього) корпуса вона стає рівною напрузі замикання, оскільки в цій точці грунту потенціал ніг людини дорівнює нулю. Таким чином, напруга доторкання в межах зони розтікання струму є часткою напруги замикання і зменшується в міру наближення до заземлювача. В загальному випадку для заземлювачів будь-якої конфігурації

де а — коефіцієнт напруги доторкання, який залежить від форми заземлювача і відстані від нього (приймається за таблицею

Напруга кроку. Людина, яка опиняється в зоні розтікання струму, знаходиться під напругою, якщо її ноги стоять на точках грунту з різними потенціалами. Напругою [ кроку (кроковою напругою) називається напруга між двома точками електричного кола, що знаходяться одна від одної на відстані кроку (0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина.

Хоча при напрузі кроку струм проходить через тіло людини по шляху «нога—нога», який є менш небезпечним за інші, однак відомо немало випадків ураження струмом, які спричинені саме кроковою напругою. Важкість ураження зростає із-за судомних скорочень м'язів ніг, що призводять до падіння людини, при цьому струм проходить по шляху «рука—ноги» через життєво важливі органи. Крім того, зріст людини більший за довжину кроку, що обумовлює більшу різницю потенціалів.

12. .Дайте визначення основних понять техніки безпеки.

Техніка безпеки – система організаційних заходів, що запобігають впливу на працівників небезпечних виробничих факторів.Одним з найважливіших завдань охорони праці є забезпечення таких умов праці, які б вилучали можливість дії на працюючих різного роду небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Об'єкти вивчення техніки безпеки : технологічний і трудовий процес; обладнання приміщень; середовище та його складові, будинки та споруди;

Завдання техніки безпеки полягає в:виявленні травматизму та професійних захворювань;визначенні заходів, що забезпечують безпеку обладнання;підготовці матеріалів для законодавства з техніки безпеки ;вивчення технологічних процесів та впровадження нових;проведення повного обліку виробничих травм;розробка матеріалів з інструктажу.

Нанесення травми людині на виробництві зумовлюється наявністю фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Безпечність виробничих процесів досягається комплексом проектних та організаційних рішень.Основні вимоги, що висуваються до технічних засобів безпеки —підвищення продуктивності праці, зниження небезпеки та шкідливості при обслуговуванні обладнання та виконанні технологічних операцій.

13. Дайте визначення понять "робоча зона”, "шкідливі речовини”.

Робоча зона - простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або площадки, на яких знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працівників.Шкідлива речовина – речовина, що за умови контакту з організмом людини, у випадку порушення вимог безпеки, може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров'я, які виявляються сучасними способами як у процесі праці, так і у віддалені строки життя сучасного та наступного поколінь.

20. Забруднення повітря робочої зони

в якому максимальна кількість повітря. Пiд вентиляцiєю розумiють сукупнiсть заходiв та засобiв, призначених для повітряобміну у виробничих приміщеннях, який забезпечує нормальні умови та чистоту повітря. Вентиляція класифiкується за такими ознаками:способом перемiщення повiтря - природна, штучна та сумiщена;напрямком потоку повiтря - припливна, витяжна, припливно-витяжна; мiсцем дії - загальнообмiнна, мiсцева, комбiнована;призначенням – робоча, аварійна.Природна вентиляцiя вiдбувається внаслiдок теплового та вітрового напорів:Неорганiзована –проникнення повітря через стіни, пори будівельних матеріалів.Організована- аерацiя- організована вентиляція.Штучна вентиляцiяМожливостi очищувати витяжне повiтря перед його викидом в атмосферу вловлювати шкiдливi речовини безпосередньо поблизу мiсця їx утворення обробляти припливне повiтря очищувати, зволожувати, пiдiгрiвати тощо Механiчна вентиляцiя:робоча аварiйна Кондицiонування повiтря - це створения та автоматичне пiдтримування в примiщеннi постійних чи змінюваних на заданій програмі параметрів повітряного середовища якi є найбiльш сприятливими для працiвника чи для нормального протіlкання технолопчного процессу.

24. Значення освітлення і основні світлотехнічні величини.

Організація раціонального природного освітлення на робочих місцях - одна з умов забезпечення нормальної виробничої діяльності людини. Освітлення, що відповідає гіг. Вимогам, сприяє підвищенню продуктивності праці, створює гарний психологічний тонус, відповідний настрій і самопочуття, запобігає загальній втомі організму, знижує кількість нещ. Випадків. Недостатня освітленість робочого місця може спричинити професійне захворювання або виробничий травматизм

Коефіцієнт природної освітленості – процентне відношення природної освітленості у будь-якій точці всередині приміщення до виміряної одночасно на тому ж рівні освітленості зовнішньої горизонтальної площини рівномірно розсіяним світлом.

Випромінювання Енергія випромінювання Потік випромінювання характеризується розподілом за часом, спектром, у просторі. Розподіл потоку випромінювання за спектром. Світловий потік Сила випромінювання і сила світла Енергетична світність (випромінюваність) і світність Енергетична яскравість (променистість) і яскравість Коефіцієнт яскравості

27. КЛАСИФІКАЦІЯ ВОГНЕГАСНИКІВ

Вогнегасники діляться на переносних (масою до20 кг) і пересувних (масою не менше 20, але не більше 400 кг). Пересувні вогнегасники можуть мати одну або декілька ємкостей для зарядки ОТВ, змонтованих на візку.

По вигляду вживаної вогнетушачої речовини вогнегасники підрозділяють на: водні (ОВ);пінні, які, у свою чергу, діляться на( легко-пінні (ОВП), хімічні пінні (ОХП)); порошкові (ОП);газові, які підрозділяються на:

( вуглекислі (ОУ), хладонові (ОХ), комбіновані).

Водні вогнегасники струменя, що по вигляду виходить, підрозділяють на:вогнегасники з компактним струменем -ОВ(К);вогнегасники з розпорошеним струменем (середній діаметр крапель більше 100 мкм) - ОВ(Р);вогнегасники з мелкодисперсним розпорошеним струменем (середній діаметр крапель менше 100 мкм) - ОВ(М).

Вогнегасники легко-пінні по параметрах формованого ними пінного потоку підрозділяють на: низькій кратності, кратність піни від 5 до 20 включно - ОВП(Н);середній кратності, кратність піни понад 20 до 200 включно - ОВП(С).

За принципом витіснення вогнечасячої речовини вогнегасники підрозділяють на:закачні; з балоном стислого або зрідженого газу;з газогенеруючим елементом; з термічним елементом;з ежектором.

За значенням робочого тиску вогнегасники підрозділяють на вогнегасники низького тиску (робочий тиск нижче або рівне 2,5 Мпа при температурі навколишнього середовища (20  2) ° З) і вогнегасники високого тиску (робочий тиск вище 2,5 Мпа при температурі навколишнього середовища (20  2)° ).

По можливості і способу відновлення технічного ресурсу вогнегасники підрозділяють на: що перезаряджаються і ремонтовані; що не перезаряджаються.

За призначенням, залежно від виду зарядженого ОТВ, вогнегасники підрозділяють:для гасіння загоряння твердих горючих речовин (клас пожежі А);для гасіння загоряння рідких горючих речовин (клас пожежі В);для гасіння загоряння газоподібних горючих речовин (клас пожежі З);для гасіння загоряння металів і металовмісних речовин (клас пожежі Д);для гасіння загоряння електроустановок, що знаходяться під напругою (клас пожежі Е).

Вогнегасники можуть бути призначені для гасіння декількох класів пожежі.

Будова порошкового вогнегасника

Вогнегасник складається з металевого корпусу, кришки, балона, рукава, пістолета і запобіжного клапана .

Принцип дії вогнегасника

Принцип дії вогнегасника заснований на викиді огнегасительного порошку стислим повітрям. Вогнегасник приводиться в дію шляхом натиску рукою на пробійник, який руйнує мембрану балона; при цьому повітря з балона через вспушиватель поступає в корпус вогнегасника, розпушує порошок і викидає його по рукаву через пістолет.

31. Класифікація заходів та засобів захисту від вібрації.

У автоматизованих виробництвах засобом боротьби є дистанційне керування (виключає контакт) відповідним технологічним процесом. А у неавтоматизованих виробництвах використовують такі засоби та заходи:

1. Зниження вібрації в джерелах їх виникнень:

підвищення точності опрацювання деталей;

оптимізація технологічного процесу;

поліпшення балансування.

35. .Кондиціювання повітря. Повне та неповне кондиціювання.

Кондиціонування повітря – створення та автоматичне підтримування в приміщенні постійних чи змінюваних по заданій програмі визначених параметрів повітряного середовища, які є найбільш сприятливими для працівників чи для нормального протікання технологічного процесу. Проводиться незалежно від зміни зовнішніх метеорологічних умов та всередині приміщення (при частковій рециркуляції повітря) і здійснюється в спеціальних установках – кондиціонерах. Воно буває неповне (регулюється лише частина параметрів повітря) і повне (передбачає регулювання температури, вологості швидкості руху повітря і додаткового оброблення (очищення, дезінфекції, дезодорації, озонування)

37. Мета та завдання курсу «Основи охорони праці»

Основи охорони праці - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з віщою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.Основна мета охорони праці:запобігання травматизму та професійних захворювань;створення безпечних і нешкідливих умов праці;збереження здоров'я та працездатності;підвищення продуктивності праці;попередження аварійних ситуацій.

38. . Методи контролю концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони:

Експрес- метод який базується на явищі колориметрії (зміні кольору індикаторного порошку в результаті дії відповідної шкідливої речовини) і дозволяє швидко і з достатньою точністю визначити концентрацію шкідливої речовини безпосередньо у робочій зоні. Для цього методу використовують газоаналізатори.

Лабораторний метод, що полягає у відборі проб повітря з робочої зони і проведенні фізико-хімічного аналізу (хроматографічного, фотоколориметричного) в лабораторних умовах. Цей метод дозволяє одержати точні результати, однак вимагає значного часу.

Метод неперервної автоматичної реєстрації. Цей метод найбільш перспективний, окрім того дозволяє в будь-який момент досить швидко одержати необхідні дані про загазованість повітря, але він потребує відносно складної та достатньо дорогої апаратури та приладів для проведення аналізу. Для цього використовується газоаналізатор та газосигналізатор.

41. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Основними умовами успіху при наданні першої допомоги ураженому від електричного струму є: спокій, швидкість дії, знання і уміння людини, яка надає допомогу. Надання допомоги при уражені електричним струмом поділяють на два етапи:— звільнення ураженого подальшої суміжності з струмоведучою частиною, яка міститься під напругою: електричне обладнання— надання першої допомоги до прибуття лікаря.

Ураження електричним струмом можуть варіюватися від незначних больових відчуттів за відсутності органічних і функціональних змін до опіків ІІІ-IV ступеня (обвуглення та шоку).

При ураженні електричним струмом треба швидко відключити струм, обережно звільнити потерпілого від проводів, щоб не поширити дію струму на осіб, які будуть брати участь у наданні допомоги. Звільняти потерпілого потрібно в гумових рукавицях або обгорнутими сухою тканиною руками, стати на суху дошку чи килимову доріжку тощо.

Надаючи першу медичну допомогу при ураженні електричним струмом, слід звернути увагу на дихання потерпілого та діяльність його серцево-судинної системи.

У разі припинення дихання або роботи серцево-судинної системи слід негайно почати непрямий масаж серця (натискування долонями частими поштовхами трохи лівіше області середини грудної клітки, з ритмом 40-60 поштовхів на хвилину та штучне дихання рот-в-рот (попередньо закрити потерпілому ніс і, вдихнувши повними грудьми, видихнути крізь марлю або носовичок у рот потерпілого; аналогічно роблять видих в ніс). Штучне дихання роблять з частотою 16-18 разів на хвилину. Одночасно викликають бригаду швидкої медичної допомоги.

Непрямий масаж серця та штучне дихання роблять до повного відновлення діяльності організму або надання спеціалізованої допомоги.При ослабленні серцевої діяльності та дихання необхідно забезпечити потерпілому доступ свіжого повітря, дати понюхати нашатирного спирту, влити в рот чайну ложку чи 25 крапель кордіаміну, поплескати по щоках.При пошкодження шкіри накласти стерильну пов'язку та направити потерпілого до лікаря.Пошкоджену поверхню шкіри навколо опіку треба обробити розчином бриліантової зелені чи рожевим розчином марганцево-кислого калію.

В кабінеті обчислювальної техніки повинна бути аптечка першої долі карської допомоги.

50. Основні причини електротравматизму.

Електротравма – травма, спричинена дією електричного струму або електричної дуги.

Характерними електричними травмами вважаються: електричні опіки електричні знаки(плями у вигляді мозолів)

металізація шкіри(проникнення в шкіру часток металу) механічні ушкодження та електрофтальмія(ураження очей)

Найбільш небезпечним видом електротравм є елетричний удар, який у більшості випадків призводить до смерті.(це збудження живих тканин організму електричним стумом,що супроводжуеться скороченням м'язів)

Причини електротравматизму:

однофазне - дотик людини до неізольованих струмоведучих частин.

одночасний доторк людини до 2 струмоведучих неізольованих частин під напругою.

наближення на небезпечну відстань людини, до неізольованого від землі або до неізольованих струмоведучих частин під напругою. дотик людини до металевих корпусів під напругою.

54. Охарактеризуйте системи опалення.

Систе́ми опа́лення являють собою комплекс елементів призначений для отримання, переносу та передачі необхідної кількості теплоти в опалюване приміщення, та включає в себе три основні елементи:теплогенератор, призначений для отримання теплоти та передачі теплоносію;теплопровід, для транспортування теплоносія;опалювальні прилади, передають тепло в приміщення. Теплоносієм для систем опалення може бути будь-яке середовище, яке має здатність акумулювати теплову енергію — рухоме, дешеве, задовольняє санітарні норми та дає змогу контролювати відпуск теплоти. Найпоширеніші — вода, пара та повітря.За взаємним розташуванням основних елементів систем опалення: місцеві та центральні. За видом теплоносія центральні системи опалення: водяні,парові,комбіновані.За засобом циркуляції центральні та місцеві системи водяного та повітряного опалення: Системи з природною циркуляцією за рахунок різниці густини холодного і гарячого теплоносія; Системи з примусовою циркуляцією за рахунок роботи насоса. За параметрами теплоносія центральні системи водяного та парового опалення: Водяні низькотемпературні (до 100 °C); Водяні високотемпературні (від 100 °C); Парові низького тиску (до 0,17 МПа); Парові високого тиску (0,17—0,3 МПа);Вимоги до систем опаленняСанітарно-гігієнічні — забезпечення та підтримка в приміщенні потрібних температур;Економічні — забезпечення мінімума приведених затрат (капітальні та на експлуатацію); Будівельні — ув'язка з будівельними конструкціями; Монтажні — забезпечення монтажу систем опалення індустріальними методами; Експлуатаційні — простота та зручність обслуговування, керування та ремонту, надійність та безпечність систем і безперебійність їх роботи; Естетичні — гарне співвідношення з внутрішнім архітектурним оздобленням приміщення.

55.Первинні засоби пожежегасіння

шанцевий інструмент, ручний пожежний інвентар,вогнегасники. Первинні засоби пожежогасіння розміщують на спеціальних щитах. Щити встановлюють так, щоб до найдальшої будівлі було не більше 100 м, а від сховищ з вогненебезпечними матеріалами —не більше 50 м, з розрахунку — один щит на 5000 м2.Засоби пожежогасіння фарбують у сигнальний червоний колір, а надписи на них та на щитах роблять контрастним білим кольором.

56.Первинні засоби пожежогасіння. Пожежній інвентар, його розміщення і зберігання.

Виробничі, адміністративні, допоміжні і складські будівлі, споруди і приміщення, а також відкриті виробничі майданчики або ділянки повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасінні відповідно до норм, що діють, встановлюваних галузевих правил пожежної безпеки.

До первинних засобів пожежогасінні відносяться всі види переносних і пересувних вогнегасників, устаткування пожежних кранів, ящики з порошковими складами (пісок, перліт і тому подібне), а також вогнестійкі тканини (азбестове полотно, кошма, повсть і тому подібне).

Первинні засоби пожежогасінні повинні розміщуватися в досяжних місцях і не повинні стояти на заваді і перешкоді при евакуації персоналу з приміщень.Допускається установка вогнегасників в тумбах або шафах, конструкція яких повинна дозволяти візуально визначити тип вогнегасника і здійснити швидкий доступ до нього для використання при пожежі.

Окрім прямого призначення дозволяється використовувати засоби пожежогасінні при ліквідації стихійних лих і катастроф, а також при навчанні персоналу і добровільних пожежних формувань об'єкту.

За порушення цих положень посадові або інші особи несуть відповідальність аж до кримінальної відповідно до чинного законодавства.

Для розміщення первинних засобів пожежогасінні у виробничих приміщеннях, а також на території підприємств або будівництв, як правило, повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (пости).Одиночне розміщення вогнегасників допускається в невеликих приміщеннях.

Розміщення вогнегасників і пожежного інвентаря, а також їх кількість не визначається проектом, а встановлюється керівництвом відповідних підрозділів об'єкту або організацій, на підставі галузевих правил пожежної безпеки і норм розрахунку первинних засобів пожежогасінні.

ПОЖЕЖНІ ЩИТИ ПЕРВИННИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННІ

Пожежні щити призначені для концентрації і розміщення у визначеному місці ручних вогнегасників, немеханізованого пожежного інвентаря і інструменту, вживаного при ліквідації загорянні на об'єктах, в складських приміщеннях і на будівельних майданчиках.

Дверці повинні бути опломбовані і відкриватися без ключа і великих зусиль.

Кріплення засобів пожежогасінні і інвентаря на щитах повинне забезпечувати швидке їх зняття без спеціальних пристосувань або інструменту

57.Перерахуйте випадки застосування захисного заземлення та захисного занулення.

Занулення і заземлення мають однакове призначення - захистити від електричного струма людину, що доторкнулася до корпусу електроприладу, якщо корпус ізоляції опинився під напругою. Застосування визначаєтьсясистемоюелектроживлення.

В мережах з глухозаземленної нейтральної точки вторинної обмотки трансформатора застосовується занулення, тобто з'єднання металевих нетоковедущих частин (корпусів) з глухозаземленний нейтральною точкою трансформатора. Занулення застосовується у всіх нових житлових будинках, а також в старих будинках, де проведено перемикання електроживлення квартир з 127 на 220 В. Сенс занулення-при пошкодженні ізоляції приладу (будь-якого електроприймача, приєднаного до мережі) утворюється ланцюг: початок фазної обмотки трансформатора - фазний дріт - прилад - місце замикання на корпус - захисний провідник - нульова точка вторинної обмотки трансформатора. Призначення занулення полягає в тому, щоб забезпечити швидке і надійне автоматичне відключення електроустановки, що аварійно опинилася під напругою, від електричної мережі живлення. Захисне заземлення - це навмисне з'єднання з «землею» або її еквівалентом; воно застосовується в мережах з ізольованою нейтралью, наприклад в старих будинках з мережами 220/127 В. Правила встановлюють величину захисного заземлення не більше 4 Ом.

Захисне заземлення знижує небезпечну величину напруги доторку людини і забезпечує безпеку обслуговування електроустановок, що аварійно опинилися під напругою.

58.Поділ шкідливих речовин на хімічні речовини та промисловий пил.

Загальнотоксичні ( викликають отруєння всього організму);Подразнювальні ( викликають подразнення дихальних шляхів та слизових оболонок);Сенсибілізуючі ( що діють як алергени);Концерогенні (викликають ракові захворювання);Мутагенні (змінюють спадкову інформацію);

Впливають на репродуктивну функцію (відтворення потомства).Промисловий пил:Органічний (тваринний, рослинний)-Борошно, тютюн.Неорганічний(металевий мінеральний)- хім. Сполуки.Змішаний.

59.Пожежна профілактика на підприємствах. Інструкції з пожежної безпеки

Задачі і загальні міри пожежної профілактики:

Пожежна профілактика являє собою єдиний комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на попередження і локалізацію пожеж і вибухів. До цих заходів відносяться:

Міри пожежної безпеки, що передбачаються при проектуванні і будівництві підприємств.

Міри пожежної безпеки, прийняті при проведенні технологічного процесу, тобто в період експлуатації підприємства.

Дослідженнями встановлено, що основними і найбільш частими причинами загорянь, пожеж і вибухів на підприємствах хімічної промисловості є:порушення елементарних правил пожежної безпеки;порушення режиму технологічних процесів;несправність електроустаткування, електромереж і порушення електротехнічних правил;самозаймання, статична електрика, грозові розряди й інші причини.

Загальними заходами для забезпечення пожежної безпеки при проведенні технологічних процесів є:

заміна небезпечних технологічних операцій менш небезпечними;ізольоване розташування небезпечних технологічних установок і устаткування (у будинках і на відкритому повітрі);меншення кількості у виробничих приміщеннях займистих і вибухонебезпечних речовин;запобігання можливості утворення пальних сумішей в апаратах, газопроводах, вентиляційних системах і ін.;флегматизація пальних сумішей, застосування інгібіторів і інертних добавок збереження легкозаймистих речовин і проведення робіт з ними в середовищі інертного газу;механізація, автоматизація і безперервність (потоковість) виробництва;

герметизація устаткування, місць;запобігання можливості появи в небезпечних місцях джерела запалювання;запобігання поширенню пожеж і вибухів.

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.

Первинний (повторний, позапланований) інструктаж

Загальні положення

Інструкція розроблена на основі "Правил пожежної безпеки в Україні" і діє в усіх підрозділах установи.

Первинний протипожежний інструктаж новоприйнятий працівник проходить на робочому місці перед початком роботи.

Повторний інструктаж проводять безпосередньо на дільниці двічі на рік у строки встановлені начальником установи, згідно з програмою первинного інструктажу на робочому місці.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться при використанні нових пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні, загораннях, пожежах тощо.

Пожежна безпека на об'єктах народного господарства забезпечується організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом.

Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням.

Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

Вимоги безпеки в аварійній ситуації

При можливості не створювати паніки, приступити до ліквідації створеної ситуації.

Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

Попередити про те що сталося безпосереднього керівника.

Якщо є потерпілі подавати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати «швидку допомогу».

60.Поняття нещасний випадок, професійне захворювання, виробничий травматизм. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталося в процесі виконання ним трудових обов?язків внаслідок яких заподіяно шкоду здоров?ю або настала смерть.професійне захворювання - захворювання, яке виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлено виключно або переважно тривалим впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.Виробничий травматизм явище, що характеризується сукупністю виробничих травм та нещасних випадків на підприємстві.

Розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних захворювань та aвapiй Згідно статті 22 Закону України "Про охорону праці» роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок. Зараз в Україні діє Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094.Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, на осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, а також на осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які працюють на умовах трудового договору (контракту), проходять виробничу практику або залучаються до праці. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з учнями і студентами навчальних закладів під час навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі, визначається МОН.

65.Природне освітлення

виробничих приміщень може здійснюватися світлом неба або прямим сонячним світлом через світлові прорізи (вікна) в зовнішніх стінах або через ліхтарі (аераційні, зенітні), що встановлені на покрівлях виробничих будівель.

Залежно від призначення промислові будівлі можуть бути одноповерхові, багатоповерхові та різних розмірів і конструкцій. Залежно від цього і вимог технологічного процесу можуть бути застосовані такі види природного освітлення:

1. Бокове одностороннє або двостороннє, коли світлові отвори (вікна) знаходяться в одній або в двох зовнішніх стінах.

2. Верхнє, коли світлові отвори (ліхтарі) знаходяться у верхньому перекритті будівлі.

3. Комбіноване, коли застосовується одночасно бокове і верхнє освітлення.

Основною нормованою величиною природного освітлення є КПО, або (є) - коефіцієнт природної освітленості.

КПО=(Евнут/Езов)*100,%

66.Протипожежне водопостачання

Під протипожежним розуміється таке водопостачання, яке окрім задоволення господарсько-питних і виробничих потреб повністю забезпечує подачу води у будь-який час доби в кількості, необхідній для гасіння пожежі, як зовні, так і усередині будівель і споруд.

Системи протипожежного водопостачання бувають природними і штучними. До природних джерел протипожежного водопостачання відносяться водоймища, ставки, річки, озера, морить, що мають упорядковані під'їзди для огорожі води пожежними насосами. До штучних джерел протипожежного водопостачання відносяться водопровід, а також мережа пожежних водоймищ і резервуарів.Протипожежне водопостачання може бути здійснене від водопроводу, об'єднаного з господарсько-питним і виробничим водопроводом, або від самостійного протипожежного водопроводу, якщо об'єднання його з водопроводом іншого призначення економічно недоцільно. Існують певні норми витрати води на зовнішню і внутрішню пожежогасінню, які враховуються при проектуванні, будівництві і реконструкції промислових підприємств.

Протипожежні водопроводи залежно від розташування підрозділяють на зовнішніх і внутрішніх, а по величині натиску — на водопроводи низького і високого тиску. У водопроводі низького тиску натиск, необхідний для гасіння пожежі, створюється пересувними пожежними насосами (пожежними автоцистернами, автонасосами або мотопомпами), що подають воду від гідрантів до місця пожежі. Вільний натиск води в мережі водопроводу низького тиску при пожежогасінні повинен забезпечити подачу струменя з пожежного стовбура на відстань не менше 10 м.

71.Способи припинення горіння :

Охолодження зони горіння або речовин, що горять, до певного рівня температури;Ізоляція осередку горіння від кисню;Зниження концентрації кисню в повітрі шляхом розбавлення його не горючими газами;Хімічне гальмування (інгібування) швидкості реакцій окиснення (горіння) в полум'ї;Механічне придушення полум'я сильним струменем води, порошку чи газу;Створення умов вогнеперешкоди, за яких полум'я не має можливості поширюватися.

72..Статична електрика, в чому її небезпека. Засоби захисту від статичної електрики.

Статична електрика - це сукупність явищ, що пов'язані з виникненням, накопиченням та релаксацією вільного електричного заряду на поверхні або в об'ємі діелектричних та напівпровідникових речовин, матеріалів та виробів. Виникнення зарядів статичної електрики є результатом складних процесів перерозподілу електронів чи іонів при стиканні двох різнорідних тіл (речовин).

Порушення поверхневого контакту при терті тіл призводить до електризації - виникнення електричних зарядів, які можуть утримуватись на поверхні цих тіл протягом тривалого часу. Такі заряди, на відміну від рухомих зарядів динамічної електрики (електричний струм) знаходяться у статичному стані.

Електричні заряди виникають: при терті діелектричних тіл один об одного або об метал (наприклад, пасові передачі); при переливанні, перекачуванні, перевезенні в ємностях горючих та легкозаймистих рідин;при транспортуванні горючих газів трубопроводом;при подрібненні діелектриків;при переміщенні сухого запиленого повітря зі швидкістю понад 15 - 20 м/с і т.п.

За сприятливих умов, наприклад, при низькій вологості повітря статичні заряди не лише утворюються, а й накопичуються. Коли в результаті такого накопичення вони набудуть високого потенціалу, то може виникнути швидкий іскровий розряд між частинами устаткування або розряд на землю. Такий іскровий розряд при наявності горючих сумішей може спричинити вибух чи пожежу. В цьому і полягає основна небезпека статичної електрики.

75.. Установки автоматичного пожежегасіння (класифікація, будова, принцип дії). Спринклерні та дренчерні установки.

Системи автоматичної пожежогасінні

Пожежна техніка призначена для запобігання, обмеження розвитку, гасіння пожежі, а також захисту від пожежі людей і матеріальних цінностей.

Одним з найнадійніших засобів для вирішення цих завдань є системи автоматичної пожежогасінні, які на відміну від систем ручної пожежогасінні і систем, керованих оператором, приводяться в дію пожежною автоматикою з об'єктивних свідчень і забезпечують оперативне гасіння вогнища спалаху без участі людини.

Класифікація систем автоматичної пожежогасінні

За визначенням ГОСТу, установка пожежогасінні або протипожежна установка - це сукупність стаціонарних технічних засобів для гасіння пожежі за рахунок випуску огнетушащего речовини.

Конструктивно автоматичні установки пожежогасінні складаються з резервуарів наповнених необхідною кількістю огнетушащего складу, пристроїв управління і контролю, системи трубопроводів і насадков-розпилювачів. Кількість розпилювачів, довжини трубопроводів і об'єм ємкостей для огнетушащего речовини визначаються ретельними розрахунками.

Підрозділяються системи автоматичної пожежогасінні, перш за все, по використовуваній огнетушащему речовині:газова пожежогасіння (Со2, аргон, азот, фреони);водяна пожежогасіння (вода);пінна пожежогасіння і водо-пенное пожежогасіння (вода з піноутворювачами);порошкова пожежогасіння (пороша спеціального хімічного складу);аерозольні системи пожежогасінні (подібні до пороші, але частинки на порядок менше по розмірах);системи тонко дисперсної води (тонкораспыленной води).

Водяна дренчерна система пожежогасінні

Дренчер (від англ . drench - зрошувати), відкрита зрошувальна головка, що встановлюється на трубопроводах систем водної і пінної автоматичної пожежогасінні. Дренчерная система є системою автоматичної водяної пожежогасінні призначену для особливо пожежобезпечних об'єктів.

Дані системи як правило застосовуються для захисту особливо пожежо і вибухонебезпечних об'єктів, на яких вогонь розповсюджується з високою швидкістю, як правило це приміщення або цілі об'єкти по виробництву або зберіганню легкозаймистих матеріалів, камери забарвлень, гідростанції або атомні станції, інші спец об'єкти і так далі

Спрінклерная, водяна система пожежогасінні

Спринклер (англ . sprinkler - розбризкувач), зрошувальна головка, що встановлюється на трубопроводах систем водної і пінної пожежогасінні. Забезпечена тепловим замком-клапаном, закритим легкоплавким припоєм. Автоматично починає діяти при підвищенні температури.

При пожежі спринклерні установки приступають до гасіння незалежно від того, чи знаходяться в приміщеннях люди або вони там відсутні. Конструктивно установки пожежогасінні є змонтованими під перекриттями приміщень, що захищаються, мережа труб із спринклерами, що розкриваються при підвищенні температури.

76.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?

Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працюСтаття 259. Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю. Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю здiйснюють спецiально уповноваженi на те органи та iнспекцiї, якi не залежать у своїй дiяльностi вiд власника або уповноваженого ним органу. Центральнi органи державної виконавчої влади здiйснюють контроль за додержанням законодавства про працю на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що перебувають у їх функцiональному пiдпорядкуваннi.

Вищий нагляд за додержанням i правильним застосуванням законiв про працю здiйснюється Генеральним прокурором України i пiдпорядкованими йому прокурорами.

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здiйснюють професiйнi спiлки та їх об'єднання.

Стаття 260. Державний нагляд за охороною працi

Державний нагляд за додержанням законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi здiйснюють: Державний комiтет України по нагляду за охороною працi; Державний комiтет України з ядерної та радiацiйної безпеки; органи державного пожежного нагляду управлiння пожежної охорони Мiнiстерства внутрiшнiх справ України; органи та заклади санiтарно-епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України.

Стаття 263. Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй та Рад народних депутатiв у галузi охорони праці Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї i Ради народних депутатiв у межах вiдповiдної територiї: забезпечують реалiзацiю державної полiтики в галузi охорони працi; формують за участю профспiлок програми заходiв з питань безпеки, гiгiєни працi i виробничого середовища, що мають мiжгалузеве значення; здiйснюють контроль за додержанням нормативних актiв про охорону працi. Стаття 265. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працюОсоби, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

77.Шум , його види. Нормування та вимірювання шуму. Класифікація заходів та засобів захисту від шуму.

Шум – звуки, які негативно впливають на організм людини, заважають його роботі та відпочинку., створюеться при хаотичному чергування звуків різної чистоти та інтенсивності.

Виробничий шум – хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що виникають у повітряному середовищі і безпосередньо впливають на працездатність людини.

Розрізняють шуми, як:

-Механічний (при вантажо-розвантажувальних роботах)

-Аеродинамічний (при витікання газів, під час руху повітря у вентиляційних установках)

-Гідродинамічний (виникае під час руху води та рідин)

-Електромагнітний (робота електромагнітних пристроїв змінного струму)

Шумозахист, шумозахисні заходи, спрямовані на обмеження негативного шумового впливу; діляться на 2 групи:

1 — заходи, спрямовані на зниження шуму в джерелі;

2 — заходи, спрямовані на зниження шуму на шляху поширення.

Шум є важливим аспектом сучасного життєвого середовища. Для людини фактор шуму відіграє достатню роль . Навіть шум помірної інтенсивності, погіршує працездатність, особливо при розумовому навантаженні. Негативний вплив шуму сильніший, якщо вище його тональність, тривалість впливу та неоднорідність спектрального складу

Під тривалим впливом сильного шуму можуть виникати в людини порушення слуху, розлад нервової системи. Також шум сприяє захворюванням серцево-судинної системи.

Вимірювання шумових характеристик здійснюють за допомогою шумомірів.

Під впливом шуму зниження продуктивності праці може досягати 20% в залежності від інтенсивності шуму, його характеру і виду роботи, що виконується. Стійкий постійний шум впливає меншим чином на організм людини, ніж нерегулярно виникаючий, а шум низької частоти менше, ніж високочастотний.

80.Яким чином здійснюється міжнародне співробітництво у галузі охорони праці?

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці охоплює наступні основні напрямки:— вивчення, узагальнення та впровадження світового досвіду з організації' охорони праці, покращення умов та техніки безпеки; — участь у міжнародних інституціях з соціально-трудових питань та у роботі їх органів; — одержання консультацій зарубіжних експертів та технічної допомоги у питаннях вдосконалення законодавчої та нормативної бази охорони праці;— проведення та участь у міжнародних наукових чи науково-практичних конференціях та семінарах;— підготовка кадрів з охорони праці за кордоном.Плідне співробітництво налагоджено між Україною та Міжнародною організацією праці — однією з найдавніших міжурядових організацій, яка була створена ще у 1919 році. З 1946 року МОП — спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Україна є членом МОП з 1954 року. Із 181 конвенції, що прийняті на цей час МОП, Україна ратифікувала 50, серед яких найважливіші нормативні акти, що стосуються основоположних прав людини. У МОП діє система контролю за застосуванням в країнах-членах Організації конвенцій і рекомендацій. Кожна держава, член МОП, зобов'язана подавати доповіді про застосування на своїй території ратифікованих нею конвенцій, а також інформації про стан законодавства і практики з питань, що порушуються в окремих, не ратифікованих нею конвенціях. За фінансової підтримки міжнародних інституцій з 1996 року в Україні реалізується проект МОП „Мобілізація підприємств і працівників на запобігання зловживанням шкідливими речовинами в країнах Центральної та Східної Європи".Налагоджується співробітництво в галузі охорони праці України із Європейським Союзом. Так, в рамках програми Tads почалася робота над проектом „Сприяння у забезпеченні охорони праці в Україні (з метою підвищення рівня ефективності)". Основні напрямки цього проекту включають: удосконалення нормативної бази в галузі охорони праці; створення інформаційного центру агітації та пропаганди з питань охорони праці; відпрацювання механізму економічних розрахунків на підприємстві, спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці працюючим.В рамках Угоди про співробітництво в галузі охорони праці фахівці України разом із фахівцями інших держав СНД проводять спільну роботу щодо удосконалення Системи стандартів безпеки праці, узгодження та розробки нормативної бази в галузі охорони праці для країн СНД.

81.Яким чином здійснюють фінансування страхування від нещасного випадку?

Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування. Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок: внесків роботодавців: для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення; капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках; коштів, одержаних від стягнення відповідно до цього Закону штрафів і пені з страхувальників, штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці, а також адміністративних стягнень у вигляді штрафів з посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення; добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству. Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку. Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються виключно за їх прямим призначенням. До коштів на здійснення страхування від нещасного випадку застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України.

84.Які електрозахисні засоби та запобіжні пристосування використовують для безпечної експлуатації електроустановок.

Основні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках

До 1000 В включно

Ізолювальні штанги

Ізолювальні кліщі

Електровимірювальні кліщі

Покажчики напруги

Діелектричні рукавички

Інструмент з ізолювальним покриттям

Понад 1000 В

Ізолювальні штанги всіх видів

Ізолювальні кліщі

Електровимірювальні кліщі

Покажчики напруги

Пристрої для створення безпечних умов праці під час проведення випробувань і вимірювань в електроустановках (покажчики напруги для фазування, покажчики пошкодження кабелів та ін.)

Додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках

(до 1000В)Діелектричне взуття ,Діелектричні килими Ізолювальні підставки Ізолювальні накладки Ізолювальні ковпаки Сигналізатори напруги Захисні огородження (щити, ширми) Переносні заземлення Плакати і знаки безпеки Інші засоби захист.

Понад 1000В Діелектричні рукавички Діелектричне взуття Діелектричні килими Ізолювальні підставки Ізолювальні накладки Ізолювальні ковпаки Штанги для перенесення і вирівнювання потенціалу Сигналізатори напруги Захисні огородження (щити, ширми)

Переносні заземлення Плакати і знаки безпеки Інші засоби захисту

До засобів захисту від дії електричних полів напруженістю, що перевищує допустиму для перебування працівників в електричному полі без засобів захисту, згідно з вимогами ГОСТ 12.1.002 належать індивідуальні екранувальні комплекти, які необхідно застосовувати під час виконання робіт на потенціалі проводу ПЛ і на потенціалі землі у ВРУ і на ПЛ, а також знімні і переносні екранувальні пристрої та плакати безпеки. Крім наведених в таблицях засобів захисту в електроустановках повинні застосовуватись такі ЗІЗ:захисні каски – для захисту голови; захисні окуляри і щитки – для захисту очей і обличчя;протигази і респіратори – для захисту органів дихання; рукавиці – для захисту рук; запобіжні пояси та страхувальні канати.
Реферат на тему: Охорона праці на підприємстві (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.