Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Банківська справа

Стан справ, проблеми та перспективи короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств (курсова робота)

зміст

Вступ

3

1. Методологічні основи кредитування комерційними банками України

4

 

1.1.

Економічна сутність кредитів, функції і принципи кредитування

4

 

1.2.

Порядок надання короткострокових кредитів комерційними банками (на прикладі комерційного банку "Аваль")

10

 

1.3.

Нормативно-правова база з питань укладання та виконання кредитних договорів

15

2. Особливості короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств (на прикладі КСП "Данилівське")

20

 

2.1.

Фінансово-економічна характеристика КСП "Данилівське" як потенційного позичальника

20

 

2.2.

Порядок отримання короткострокового кредиту КСП "Данилівське" в комерційному банку "Аваль"

24

3. Проблеми і перспективи короткострокового фінансування сільськогосподарських підприємств

30

Висновки

33

Список використаної літератури

34

Додатки

35

вступ

Наша країна зараз переживає не найлегші часи, коли багато хто говорить про її незалежність, маючи на увазі тільки політичний аспект цієї категорії, але справжня незалежність країни може бути досягнута тільки тоді, коли держава буде мати економічну незалежність, тобто годувати свій народ своїми продуктами, продавати йому вітчизняні товари і не залежати від коливання цін на ті чи інші товари на світових ринках.

Джерелом будь-якого багатства чи добробуту населення країни є виробництво; для того, щоб мати засоби для усунення наслідків різних кризових явищ необхідно розвивати саме виробництво, яке не тільки забезпечило б товарами нашу країну, але й дозволило вийти з ними на світові ринки.

Природні умови України дозволяють говорити про реальні можливості підприємств нашої країни налагодити виробництво високо конкурентноздатної сільськогосподарської продукції більш якісніше і дешевше, аніж це робиться в інших країнах. Галузь сільського господарства могла б стати одним із джерел економічного процвітання Україні, але на жаль у даний час вітчизняні товаровиробники продукції сільського господарства, з багатьох причин, просто не мають засобів для нормального ведення процесу виробництва. Державна підтримка сільського господарства, прийнята на практиці в високорозвинених країнах, у нас практично не відчувається. Саме тому підприємствам доводитися самостійно вишукувати ці засоби.

Останні роки за рахунок швидкого розвитку банківської справи в Україні багато підприємств, у тому числі і сільськогосподарські, отримали змогу налагодити виробництво за рахунок банківських кредитів. Найбільшу частку серед всіх видів кредитів набули короткострокові кредити, саме короткострокове кредитування, нормативно-правова база та особливості його надання є сільськогосподарськім господарствам, проблеми і перспективи короткострокового кредитування і є метою даної курсової роботи. Об'єктом дослідження є КСП "Данилівське" Васильківського району Київської області.

1. Методологічні основи кредитування комерційними банками України

1.1. Економічна сутність кредитів, функції і принципи кредитування

Банківська система – одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва й обігу історично відбувався паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, як посередники в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва.

За визначенням, банк – це установа, що акумулює тимчасово вільні кошти й розміщує їх за умови повернення. Така двобічно спрямована діяльність – підстава для поділу всіх операцій банку на активні та пасивні.

За допомогою пасивних операцій банки утворюють свої активи. Активними операціями називають операції з використання залучених ресурсів з метою одержання прибутку.

Процес перерозподілу фінансових ресурсів банками через фінансові ринки вимагає не тільки здійснення ними діяльності по іммобілізації й утворенню фондів фінансових ресурсів, а і функціонування систем, що дали б можливість ефективно розміщати утворені фонди, тобто формувати попит на грошові ресурси, використовуючи ринковий механізм взаємодії. За таких умов розміщення банками мобілізованих ресурсів можливо тільки за посередництвом систем відповідних сегментів фінансового ринку, роль продавця фінансових ресурсів, які виконують банки. Різноманітні юридичні і фізичні особи можуть виступати в ролі споживачів фінансових ресурсів, тобто формувати попит, що складає важливий елемент характеристики ринку.

Забезпечення ефективного процесу розміщення ресурсів банками здійснюється за допомогою системи кредитування. При цьому варто зауважити, що тільки три умови (формування попиту, можливість наявності пропозицій і дії механізму задоволення попиту) у сукупності дають можливість організувати підсистеми фінансового ринку, які б здійснювали фінансування економіки з найбільшим ефектом.

Здійснення кредитування передбачає функціонування банків для видачі кредитів із терміном погашення до 1 року на ринку кредитів у межах ринку грошових ресурсів, а кредитів із терміном погашення понад 1 рік - у межах ринку капіталів.

Здійснення прямого кредитування здійснюється за допомогою видачі банками різних видів кредитів. Важливе значення для оцінки ролі банків на кредитному ринку має вивчення динаміки зміни об'ємів кредитних вкладень для фізичних осіб, особливо за принципом терміновості, тому що одним із завдань функціонування кредитного ринку є здійснення мобілізації тимчасово вільних коштів із метою фінансування важливих суспільно-державних програм.

Згідно статті 29 Закону України "Про банки і банківську діяльність” комерційні банки здійснюють кредитні операції в межах кредитних ресурсів, які вони утворюють в межах своєї діяльності.

При наданні позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10 відсотків власного капіталу ("великі кредити"), комерційний банк повідомляє про кожний такий випадок Національному банку. Жоден із виданих великих кредитів не може перевищувати 25 відсотків власних коштів банків. Загальний обсяг наданих кредитів не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів комерційного банку.

Банківське кредитування здійснюється на принципах: строковості; цільового характеру; забезпеченості; платності.
Реферат на тему: Стан справ, проблеми та перспективи короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.